DMG MORI Customer First 2.0


Znovu jsme vylepšili své servisní přísliby. Společně s našimi rozumnými cenami nyní nabízíme ještě rychlejší servis. To je možné díky více než 3,5 tisícům servisních odborníků a rozsáhlé náborové kampani i díky novým produktům. Vyzkoušejte si nás!

5 SERVISNÍCH PŘÍSLIBŮ
Omezený servis a ceny náhradních dílů
Špičkový servis vřeten
Více servisních odborníků, rychlejší podpora
Kvalita od výrobce díky programuDMG MORI Service Plus
Okamžitá podpora díky Netservice 4.0

Omezený servis a ceny náhradních dílů

reduzierte Preise picture

Omezený servis a ceny náhradních dílů díky našemu fixnímu tarifu za servisní zásah a Záruka nejlepší ceny na naše originální náhradní díly.


Hlavní vlastnosti

 • Nový fixní tarif za servisní zásah
 • Žádné nebo malé administrativní poplatky za součástky
 • Neúčtují se samostatné cestovní náklady
 • Záruka nejlepší ceny na originální náhradní díly

Špičkový servis vřeten

Špičková nabídka vřeten

Více než 96% dostupnost vřeten pro okamžitou dodávku. Pokud samotná oprava vřetena trvá déle (bez demontáže, instalace a dopravy), slibujeme, že opravu provedeme bezplatně.


Hlavní vlastnosti

 • osmnáctiměsíční nebo devítiměsíční záruka – v závislosti na konkrétní službě
 • Více než 2 000 vřeten je dostupných okamžitě
 • Trvá-li oprava vřetena více než 6 dní = neúčtují se náklady na opravu (pouze u výměnných motorizovaných vřeten mladších 10 let, bez času demontáže, instalace a dopravy)

Více servisních odborníků, rychlejší podpora

Mehr Service–Experten, schnellere Hilfe picture

Vaše přání je naším rozkazem. Našich více než 3 500 servisních odborníků je zárukou rychlé podpory v případě nouze.


Hlavní vlastnosti

 • Ještě kratší reakční časy
 • Vyšší kapacita hotline a terénních služeb
 • Vyšší dostupnost stroje
 • Rozsáhlá náborová kampaň


Kvalita od výrobce díky programuDMG MORI Service Plus

Kompletní služby DMG MORI, 100% abgesichert picture

DMG MORI Service Plus je synonymem pro atraktivní údržbové a inspekční smlouvy i školení a vzdělávání, které nepochybně sníží vaše provozní náklady.


Hlavní vlastnosti

 • 20% úspory oproti individuální objednávce
 • Významný pokles neplánovaných odstávek
 • Maximální dostupnost stroje a předvídatelné kontrolní intervaly

Okamžitá podpora díky Netservice 4.0

Okamžitá podpora díky Netservice 4.0

Řešení problémů je nyní bezpečnější a rozsáhlejší než kdy dříve. DMG MORI Netservice 4.0 je dálková služba budoucnosti.


Hlavní vlastnosti

 • Propojení kamery a systému CELOS
 • TÜV certifikovaná bezpečnostní architektura
 • Jednoduché nastavení, které nevyžaduje od vašeho IT personálu velké úsilí
 • 85 % všech problémů se vyřeší pomocí dálkové diagnostiky
 • Dostupnost plánována od dubna 2018
NOVÉ ÚDRŽBOVÉ INTERVALY
Spindel Service at Best Prices

Kvalita našich strojů se neustále zlepšuje, což nám umožňuje prodlužovat servisní intervaly vašich strojů značky DMG MORI. Pro naše zákazníky to znamená:
nižší náklady na životní cyklus, méně odstávek stroje a jednodušší plánování údržby.


Hlavní vlastnosti

 • Prodlužujeme intervaly údržby z 2 000 na 4 000 provozních hodin (počínaje 1. lednem 2018)
 • Nižší náklady na životní cyklus
 • Méně odstávek stroje
 • Jednodušší plánování údržby


ZÁRUKA NEJLEPŠÍ CENY
New Flat call out rate

Najdete-li náhradní díl dodávaný DMG MORI s cenou o 20 či více procent nižší, než je naše, vyplatíme vám 100 % cenového rozdílu

Stačí nám poslat nabídku produktu nebo objednací číslo a také alternativní nabídku na adresu: bestpreis@dmgmori.com


Podmínky

 • Náhradní díl musí být dodán 1. 9. 2016 nebo později
 • Alternativní nabídka zahrnuje náhradní díl, který je 100% shodný s naším
 • Náhradní díl je nový, s identickým obsahem a stejně dlouhou zárukou
 • Rozsah dodávky a dodané množství je shodné
 • Alternativní díl má stejnou dostupnost
VÝROBKY

Výrobky