• Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku a projevili zájem o naši nabídku. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tímto bychom vás rádi informovali o způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, když navštívíte naši webovou stránku a využíváte námi nabízeného obsahu a služeb. Osobní údaje jsou všechny údaje, které s vámi osobně souvisejí, např. jméno, adresa, e-mailová adresa či uživatelské chování.

1. Odpovědná osoba, zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) je DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (dále jen „my“).
 2. Tuto webovou stránku naším jménem provozuje DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, info@dmgmori.com.
 3. Budete-li mít k právním předpisům o ochraně osobních údajů jakékoli otázky, je vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů naší skupiny. Můžete jej kontaktovat na adrese GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group data protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, vyžaduje-li to zajišťování funkčních webových stránek a námi poskytovaného obsahu a služeb. Obecně vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Výjimku tvoří případy, ve kterých není předchozí získání souhlasu možné, a právní předpisy zpracování údajů umožňují.
 2. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů po vyžádání souhlasu dotčené osoby.

  Čl. 6 odst 1 písm. b) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba. To platí též pro zpracování údajů nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

  Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů z důvodu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby.

  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů v případě, kdy je takové zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy či základní práva a svobody dotčeného subjektu.
 3. Osobní údaje dotčené osoby budou odstraněny či zablokovány, jakmile již nebude platný účel jejich uchovávání. Údaje též mohou být uchovávány, pokud to vyžadují evropští či národní zákonodárci v rámci směrnic EU, zákonů či jiných nařízení, jimž odpovědný subjekt podléhá. Údaje budou též zablokovány či odstraněny, když skončí doba uchovávání požadovaná výše uvedenými předpisy, pokud však další uchovávání údajů není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.
 4. Pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací na našich webových stránkách, uložíme si vámi poskytnuté údaje za účelem zpracování vašich dotazů/poptávek. Údaje shromážděné v těchto souvislostech odstraníme, jakmile již nebude jejich uchovávání dále potřebné, nebo omezíme jejich další zpracování, pokud platí doba pro jejich uchování vyplývající ze zákona.
 5. Budeme-li k plnění jednotlivých úloh v rámci naší nabídky využívat služeb zmocněných poskytovatelů nebo budeme-li chtít vašich údajů využít k reklamním účelům, budeme vás o těchto postupech podrobně informovat tak, jak je popsáno níže. Uvedeme též kritéria pro stanovení doby uchovávání.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

 1. Pokud naši webovou stránku využijete pouze k informačním účelům, tzn. pokud neprovedete registraci nebo jiným způsobem nepředáte informace budeme shromažďovat pouze osobní informace přenášené na náš server z vašeho prohlížeče. Chcete-li si prohlídnout naši webovou stránku, budeme k technickým účelům souvisejícím se zobrazováním naší webové stránky a se zajištěním stability a zabezpečení shromažďovat následující údaje (právní základ pro tyto úkony představuje čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR):

  – ΙP adresa,

  – datum a čas přístupu,

  – časový posun vůči greenwichskému střednímu času (GMT),

  – obsah požadavku (konkrétní webová stránka),

  – stav přístupu / kód stavu HTTP,

  – objem přenesených dat,

  – webová stránka, ze které požadavek pochází,

  – prohlížeč,

  – operační systém a jeho rozhraní,

  – jazyk a verze prohlížeče.

 2. Kromě výše uvedených údajů se do vašeho počítače při prohlížení naší webové stránky ukládají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a používají se k přenášení určitých informací subjektům zodpovědným za vytvoření daných souborů cookies (což jsme v tomto případě my). Soubory Cookies nemohou spouštět programy či přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby procházení webu bylo celkově příjemnější a efektivnější.
 3. Používání cookies:
  a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:
  – Dočasné soubory cookies (viz b)
  – Trvalé soubory cookies (viz c).
  b) Dočasné soubory cookies se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. Patří sem hlavně soubory cookies dané relace. Ty obsahují takzvané identifikační číslo relace, které umožňuje přiřazení jednotlivých požadavků vašeho prohlížeče k jediné relaci. Díky tomu je možné při vašem návratu na naši webovou stránku rozpoznat váš počítač. Soubory cookies relace se odstraní, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  c) Trvalé soubory cookies se odstraní nejpozději za tři měsíce. Kdykoli však můžete tyto soubory cookies vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
  d) Nastavení prohlížeče si můžete upravit podle svých preferencí, například můžete odmítnout soubory cookies třetích stran nebo všechny soubory cookies. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky.
  e) Soubory cookies používáme k tomu, abychom vás při vaší další návštěvě poznali, pokud již u nás máte účet. V opačném případě byste se museli při každé návštěvě naší webové stránky znovu přihlašovat.
  Změna nastavení cookies

4. Používání našeho internetového obchodu

 1. Pokud si přejete zadat objednávku v našem internetovém obchodě, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. Povinné informace, které jsou pro zpracování smlouvy nutné, jsou příslušně vyznačeny, všechny ostatní informace jsou nepovinné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme své firemní bance předat platební údaje. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Abyste mohli zadat objednávku, musíte si vytvořit uživatelský účet, jehož prostřednictvím můžeme uložit vaše údaje pro další nákupy. Pokud si v nabídce „Můj účet“ vytvoříte účet, vámi zadané údaje se uloží, ale je možné je kdykoli odebrat. Všechny údaje, včetně svého uživatelského účtu, můžete kdykoli odstranit v sekci pro zákazníky na naší webové stránce.

  Vámi poskytnuté údaje můžeme též zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z naší nabídky nebo za účelem zasílání e-mailů s technickými informacemi.
 2. Na základě obchodních a daňových zákonů jsme povinni údaje o vaší adrese, platbě a objednávce uchovávat po dobu deseti let.
 3. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, zejména finančním, je vaše objednávka zašifrována pomocí protokolu TLS.
 4. Na základě možnosti „zálohových plateb“, kterou nabízíme, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR si vyhrazujeme právo chránit svůj oprávněný zájem, zejména se pak chránit před prodlením s platbou a zneužitím našeho internetového obchodu tím, že si vyžádáme prověření totožnosti a posouzení kredibility od poskytovatelů, kteří se na tuto oblast specializují (skóringové agentury). Prověření totožnosti a posouzení kredibility provádíme pouze prostřednictvím společností, jako je např. Creditreform.

  Další informace o zpracování dat ve společnosti Creditreform a výpočtu pravděpodobnostních hodnot (skóringových hodnot) společností Creditreform, které mohou tvořit součást posouzení kredibility, najdete na stránce https://www.creditreform.cz.
  Posouzení vaší kredibility provádíme výlučně proto, abychom získali dostatek podkladů pro rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s vámi, jeho zpracování či ukončení. Proti zpracování svých údajů za účelem posouzení kredibility můžete vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR. 

5. Možnosti uchazeče o zaměstnání

Žádost o zaměstnání nám můžete zaslat prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailu. Pokud nám pošlete žádost, uložíme si údaje, které zadáte do formuláře nebo nám zašlete e-mailem. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelům spojeným s vaší žádostí. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud vám nejsme schopni nabídnout zaměstnání, vaše údaje uchováváme po dobu nejdéle šesti měsíců od ukončení výběrového řízení.

6. Newsletter

 1. Můžete se též přihlásit k odběru našeho newsletteru a udělit nám souhlas, abychom vás mohli informovat o aktuálních zajímavých nabídkách.
 2. Při přihlašování k odběru našeho newsletteru vyžadujeme dvojité potvrzení souhlasu (double-opt-in). To znamená, že vám po přihlášení k odběru na zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail se žádostí o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud registraci nepotvrdíte do 24 hodin, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce automaticky smazány. Kromě toho si ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Cílem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě nutnosti zamezit zneužití vašich osobních údajů.
 3. Jediná povinná informace, kterou k zasílání newsletteru potřebujeme, je vaše e-mailová adresa. Kromě toho však můžete zadat i nepovinné samostatně vymezené údaje, které využíváme k tomu, abychom vás mohli osobněji oslovit. Jakmile získáme vaše potvrzení, uložíme si vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat newsletter. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli zrušit a odhlásit se z jeho odběru. Chcete-li zrušit svůj souhlas se zasíláním newsletteru, klikněte na odkaz, který najdete v každém e-mailu s newsletterem, příp. zašlete e-mail na adresu disagree@dmgmori.com nebo zašlete zprávu na výše uvedené kontaktní údaje.
 5. Chtěli bychom vás informovat, že při zasílání našeho newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za účelem tohoto hodnocení námi zaslané e-maily obsahují tzv. webové signály (web beacons) či sledovací pixely (tracking pixels), tzn. jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. V rámci vyhodnocování přiřazujeme údaje uvedené v části 3 a webové signály k vaší e-mailové adrese a individuálnímu identifikačnímu číslu. Toto identifikační číslo je také součástí odkazů v newsletteru. Údaje, které tímto způsobem získáváme, využíváme k vytvoření uživatelského profilu, který slouží k uzpůsobení newsletteru podle vašich osobních zájmů. Zaznamenáváme, že jste si newsletter přečetli a na které odkazy jste klikli a tyto informace používáme k zjištění vašich osobních zájmů. Tyto údaje poté propojujeme s úkony, které provádíte na našich webových stránkách.

  Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný samostatný odkaz, který je součástí každého e-mailu. Tyto informace se ukládají po celou dobu, kdy jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru. Po odhlášení z odběru tyto údaje uchováváme pouze anonymně ke statistickým účelům. Tento způsob sledování není možný, pokud máte ve výchozím nastavení e-mailového programu zakázáno zobrazování obrázků. Pokud tomu tak je, náš newsletter se nezobrazí celý a může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí. Pokud obrázky zobrazíte ručně, výše popsaný způsob sledování se aktivuje.

7. Používání služby Google Analytics

 1. Tento web používá službu Google Analytics, což je webová analytická služba zajišťovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá souborů cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu způsobu, jakým používáte naši webovou stránku. Informace o vašem způsobu používání této webové stránky, které soubory cookies zaznamenávají, se obecně přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a zde se i ukládají. Pokud je na dané webové stránce aktivována služba anonymizace IP adres, společnost Google nejprve vaši IP adresu zkrátí ještě na území členských států Evropské unie či ostatních států v rámci dohody o evropském hospodářském prostoru. Plné znění IP adresy se na server společnosti Google ve Spojených státech přenáší a zkracuje až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google jménem poskytovatele webové stránky použije dané informace k vyhodnocení využití webové stránky, sestavení zprávy o aktivitách na stránce a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s využitím webové stránky a internetu poskytovateli dané webové stránky.
 2. IP adresy přenášené v souvislosti se službou Google Analytics nebudou přiřazeny k žádným dalším údajům uchovávaným společností Google.
 3. Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci naplno využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zamezit shromažďování a zpracovávání údajů zaznamenaných soubory cookies, které se vztahují k vašemu způsobu využití webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google, a to stažením a instalací doplňku do prohlížeče dostupného pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Tato webová stránka využívá služby Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To znamená, že jsou IP adresy před dalším zpracováním zkráceny, což zabraňuje jejich přiřazení ke konkrétní osobě. Pokud tedy mohly být údaje s vámi osobně spojeny, je tomu ihned zamezeno, a údaje související s vaší osobou jsou ihned odstraněny.
 5. Službu Google Analytics využíváme k analýzám a neustálému vylepšování používání našich webových stránek. Statistiky pak můžeme využít k přípravě lepší nabídky, která pro vás jako pro uživatele bude zajímavější. Ve výjimečných případech, ve kterých jsou osobní údaje předávány do Spojených států, se společnost Google zavazuje dodržovat systém ochrany soukromí EU-US Privacy Shield  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
 6. Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, přehled informací o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Vkládání videí z YouTube

 1. Do své webové prezentace jsme vložili videa ze služby YouTube uložené na adrese https://www.YouTube.com, která je možné přehrávat přímo na naší webové stránce. Všechna videa jsou vložena v režimu pokročilé ochrany osobních údajů, tzn. že pokud si video nepřehrajete, nejsou do služby YouTube přenášeny žádné vaše uživatelské údaje. Údaje uvedené v části 2 jsou přenášeny pouze tehdy, když si videa přehrajete. Na takový přenos dat nemáme žádný vliv.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě YouTube a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba YouTube si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu YouTube.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat služby YouTube najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů. Obsahuje též informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Společnost Google vaše osobní údaje zpracovává též ve Spojených státech amerických a zavazuje se dodržovat systém ochrany soukromí EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Integrace služby Google Maps

 1. Naše webová stránka využívá služby Google Maps. Umožňuje nám na naší webové stránce zobrazovat interaktivní mapy a vám pak pohodlné využívání funkcí mapy.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě Google a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě Google, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba Google si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu Google.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat poskytovatelem daného doplňku najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele. Obsahuje též informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Společnost Google vaše osobní údaje zpracovává též ve Spojených státech amerických a zavazuje se dodržovat systém ochrany soukromí EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Využití služby Google Adwords Conversion

 1. Využíváme službu Google Adwords s cílem použití reklamního materiálu („Google Adwords“) na externích webových stránkách, abychom obrátili vaši pozornost k našim atraktivním nabídkám. Na základě dat z reklamní kampaně můžeme určit míru úspěšnosti jednotlivých propagačních akcí. Naším cílem je, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byla naše webová stránka zajímavější a mohli řádně stanovit náklady na inzerci.
 2. Tento reklamní materiál poskytuje společnost Google prostřednictvím tzv. „Ad Servers“. Za tímto účelem používáme soubory cookies služby Ad Server, které měří konkrétní parametry pro vyhodnocení úspěchu, např. jak často se reklama zobrazuje nebo jak často na ni uživatelé kliknou. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes reklamu ve službě Google, Google Adwords uloží na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory cookies se zpravidla po uplynutí 30 dní zneplatní a neslouží k tomu, aby vás bylo možné osobně identifikovat. Obecně se jako analytické hodnoty s tímto souborem cookie ukládá jedinečné identifikační číslo souboru cookie, počet zobrazení reklamy v rámci jednoho umístění (četnost), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o vyjádření nesouhlasu (tzn. uživatel si již nepřeje být oslovován).
 3. Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Když uživatel navštíví určité stránky na webu zákazníka služby Adwords a platnost souboru cookie uloženého na počítači uživatele ještě nevypršela, může společnost Google i daný zákazník rozpoznat, že byl uživatel přesměrován na stránku kliknutím na reklamu. Každému zákazníkovi služby Adwords je přiřazen odlišný soubor cookie. Soubory Cookies tedy nelze dohledat přes webové stránky zákazníků služby Adwords. V rámci výše uvedených propagačních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která propagační opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje prostřednictvím těchto propagačních opatření nezískáváme. Zejména pak na základě těchto informací nemůžeme identifikovat jednotlivé uživatele.
 4. V souvislosti s používanými marketingovými nástroji váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití dat, která společnost Google prostřednictvím tohoto nástroje shromáždí, a proto vám poskytujeme informace pouze v rozsahu našich vlastních znalostí: Prostřednictvím integrace služby AdWords Conversion společnost Google získává informaci o tom, že jste vstoupili do příslušné části naší webové prezentace nebo jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrovaní ve službě Google, může společnost Google vaši návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrovaní ve službě Google nebo nejste přihlášení, může poskytovatel zjistit vaši IP adresu a uložit si ji.
 5. Pokud se nechcete těchto postupů sledování zúčastnit, máte několik možností, jak tomu zabránit: a) prostřednictvím příslušného nastavení ve vašem prohlížecím softwaru, zejména pak odmítnutím souborů cookies třetí strany zajistíte, že nebudete dostávat reklamy třetích stran; b) deaktivací souborů cookies pro sledování konverze úpravou nastavení svého prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; c) deaktivací reklam poskytovatele založených na vašich zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; d) trvalou deaktivací ve vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pomocí odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této služby.
 6. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete pod těmito odkazy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org. Společnost Google se zavazuje dodržovat podmínky systému ochrany soukromí EU-US Privacy Shield,​​​​​​​ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11. Remarketing

Kromě služby konverze AdWords využíváme též službu Remarketing od společnosti Google. Jedná se o proces, jehož prostřednictvím vás chceme znovu oslovit. Tato aplikace nám umožňuje zobrazovat naše reklamy během vašeho dalšího používání internetu poté, co jste navštívili naše webové stránky. Za tím účelem se do vašeho prohlížeče ukládají soubory cookies, které zaznamenávají vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek a které následně vyhodnocuje společnost Google. Díky tomu může společnost Google zjistit, že jste naši webovou stránku již navštívili. Podle prohlášení společnosti Google nejsou údaje shromažďované za účelem remarketingu přiřazovány k žádným osobním údajům, které může mít společnost Google uložené. Společnost Google zejména prohlašuje, že pro remarketing využívá metody pseudonymizace.

12. Používání fontů Google

Na svých webových stránkách používáme službu Fonts od společnosti Google. To nám umožňuje do webových stránek integrovat některé fonty. Dané fonty poskytuje společnost Google prostřednictvím serverů ve Spojených státech. Když vstoupíte na naše webové stránky, naváže váš prohlížeč s těmito servery přímé spojení. Během tohoto procesu se do společnosti Google přenese mimo jiné i IP adresa návštěvníka stránky a uloží se tam. Společnost Google se účastní programu EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Další informace o společnosti Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

13. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazujeme na webové stránky jiných poskytovatelů, kteří k naší společnosti nejsou přidruženi (třetí strany), např. na naše profily na sociálních sítích, jako je LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram a Facebook. Chtěli bychom vás informovat, že pokud na takový odkaz kliknete, nemáme žádný vliv na údaje zpracovávané těmito poskytovateli. Jelikož nemáme nad zpracováním údajů prováděným třetími stranami kontrolu, neneseme za to žádnou odpovědnost. Další informace o zpracování údajů těmito třetími stranami získáte v informacích o ochraně osobních údajů vydaných daným poskytovatelem.

14. Bezpečnostní opatření

 1. Ve shodě s požadavky podle čl. 32 GDPR provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.  
 2. Mezi tato opatření patří hlavně zajištění spolehlivosti, integrity a dostupnosti údajů regulací fyzického přístupu k těmto údajům i přístupu ve spojitosti s údaji, jejich zadáváním, zpřístupněním, se zajištěním dostupnosti nebo oddělování. Zavedli jsme též metody, které zajišťují, že dotčené subjekty mohou uplatňovat svá práva, a zaručují výmaz údajů a vhodná opatření v případě rizik, která by údaje ohrožovala. Ochranu osobních údajů zohledňujeme již při vývoji či výběru hardwaru, softwaru a metodiky s ohledem na principy ochrany osobních údajů v rámci samotného designu a výchozího nastavení, které usnadňuje ochranu osobních údajů (čl. 25 nařízení GDPR). 
 3. Abychom zajistili zabezpečení přenosu důvěrných údajů, např. poptávek, které jsou přenášeny od vás k nám, jakožto k poskytovateli webových stránek, používáme na těchto webových stránkách šifrování protokolem SSL. Při šifrovaném připojení se v adresovém řádku vašeho prohlížeče namísto „http://“ objeví „https://“ a symbol visacího zámku. Je-li šifrování protokolem SSL aktivní, nemohou vaše údaje přenášené k nám číst třetí strany.
 4. Chtěli bychom vás nicméně upozornit, že přenos údajů přes internet (např. při e-mailové komunikaci) s sebou nese ohrožení zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran bohužel není možná.

15. Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

 1. Pokud zpřístupníme, předáme nebo jiným způsobem umožníme přístup k údajům jiným osobám nebo společnostem (zpracovatelům objednávky nebo třetím stranám) v rámci našeho zpracování daných dat, činíme tak pouze v rozsahu, který umožňují právní předpisy (např. pokud je předání údajů třetí straně, jako je poskytovatel finančních služeb, vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR při plnění smluvních závazků), a to na základě vašeho souhlasu, právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu, např. při zmocnění poskytovatelů služeb, webhostingu. 
 2. Pokud pověříme třetí stranu zpracováním našich údajů na základě tzv. zpracovatelské smlouvy, bude takové zpracování probíhat v souladu s čl. 28 GDPR.

16. Předávání do třetích zemí

Pokud údaje zpracováváme ve třetí zemi, tzn. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud je takové zpracování prováděno v souvislosti s využitím služeb třetích stran či se zprostředkováním nebo předáním údajů třetí straně, můžeme tak činit pouze za podmínky, že je to požadováno v rámci plnění našich (před)smluvních závazků, pokud jste nám k tomu poskytli souhlas nebo pokud je takové jednání založeno na právní povinnosti nebo je v našem oprávněném zájmu. Údaje ve třetích zemích zpracováváme nebo necháváme zpracovat, pouze pokud jsou splněny předpoklady čl. 44 nařízení GDPR, a takové zpracování podléhá právním nebo smluvním oprávněním. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě speciálních záruk, jako je oficiální vymezení úrovně ochrany osobních údajů srovnatelné se stávajícími nařízeními v EU (např. program „Privacy Shield“ v USA) nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků („standardní smluvní doložky“).

17. Vaše práva

 1. V souvislosti s údaji týkajícími se vaší osoby máte následující práva:

  – právo na přístup (čl. 15 GDPR),

  – právo na opravu nebo výmaz (čl. 16 a 17 GDPR),

  – právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

  – právo na oznámení (čl. 19 GDPR),

  – právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 2. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů založených na vaší konkrétní situaci, je-li takové zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů). To platí též pro profilování v souladu s těmito ustanoveními (čl. 21 GDPR). V případě vaší námitky budou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pouze pokud prokážeme závažné legitimní důvody, které převažují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud je zpracování prováděno za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků.
 3. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Legitimnost zpracování vašich osobních údajů do okamžiku, kdy jste zrušili svůj souhlas, však zůstává nedotčena. Nedotčeno zůstává též další zpracování těchto údajů na jiném právním základu, např. za účelem plnění právních povinností. 
 4. Máte též právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů naší společností úřadu na ochranu osobních údajů. 
 5. Je-li to možné, rádi bychom vás požádali, abyste případné požadavky a vyjádření zaslali na tuto kontaktní adresu: responsibility@dmgmori.com.​​​​​​​