• Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku a projevili zájem o naši nabídku. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tímto bychom vás rádi informovali o způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, když navštívíte naši webovou stránku a využíváte námi nabízeného obsahu a služeb. Osobní údaje jsou všechny údaje, které s vámi osobně souvisejí, např. jméno, adresa, e-mailová adresa či uživatelské chování.

1. Odpovědná osoba, zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) je DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (dále jen „my“).
 2. Tuto webovou stránku naším jménem provozuje DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, info@dmgmori.com.
 3. Budete-li mít k právním předpisům o ochraně osobních údajů jakékoli otázky, je vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů naší skupiny. Můžete jej kontaktovat na adrese GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group data protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, vyžaduje-li to zajišťování funkčních webových stránek a námi poskytovaného obsahu a služeb. Obecně vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Výjimku tvoří případy, ve kterých není předchozí získání souhlasu možné, a právní předpisy zpracování údajů umožňují.
 2. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů po vyžádání souhlasu dotčené osoby.

  Čl. 6 odst 1 písm. b) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba. To platí též pro zpracování údajů nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

  Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů z důvodu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby.

  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů v případě, kdy je takové zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy či základní práva a svobody dotčeného subjektu.
 3. Osobní údaje dotčené osoby budou odstraněny či zablokovány, jakmile již nebude platný účel jejich uchovávání. Údaje též mohou být uchovávány, pokud to vyžadují evropští či národní zákonodárci v rámci směrnic EU, zákonů či jiných nařízení, jimž odpovědný subjekt podléhá. Údaje budou též zablokovány či odstraněny, když skončí doba uchovávání požadovaná výše uvedenými předpisy, pokud však další uchovávání údajů není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.
 4. Pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací na našich webových stránkách, uložíme si vámi poskytnuté údaje za účelem zpracování vašich dotazů/poptávek. Údaje shromážděné v těchto souvislostech odstraníme, jakmile již nebude jejich uchovávání dále potřebné, nebo omezíme jejich další zpracování, pokud platí doba pro jejich uchování vyplývající ze zákona.
 5. Budeme-li k plnění jednotlivých úloh v rámci naší nabídky využívat služeb zmocněných poskytovatelů nebo budeme-li chtít vašich údajů využít k reklamním účelům, budeme vás o těchto postupech podrobně informovat tak, jak je popsáno níže. Uvedeme též kritéria pro stanovení doby uchovávání.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

 1. Pokud naši webovou stránku využijete pouze k informačním účelům, tzn. pokud neprovedete registraci nebo jiným způsobem nepředáte informace budeme shromažďovat pouze osobní informace přenášené na náš server z vašeho prohlížeče. Chcete-li si prohlídnout naši webovou stránku, budeme k technickým účelům souvisejícím se zobrazováním naší webové stránky a se zajištěním stability a zabezpečení shromažďovat následující údaje (právní základ pro tyto úkony představuje čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR):

  – ΙP adresa,

  – datum a čas přístupu,

  – časový posun vůči greenwichskému střednímu času (GMT),

  – obsah požadavku (konkrétní webová stránka),

  – stav přístupu / kód stavu HTTP,

  – objem přenesených dat,

  – webová stránka, ze které požadavek pochází,

  – prohlížeč,

  – operační systém a jeho rozhraní,

  – jazyk a verze prohlížeče.

 2. Kromě výše uvedených údajů se do vašeho počítače při prohlížení naší webové stránky ukládají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a používají se k přenášení určitých informací subjektům zodpovědným za vytvoření daných souborů cookies (což jsme v tomto případě my). Soubory Cookies nemohou spouštět programy či přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby procházení webu bylo celkově příjemnější a efektivnější.
 3. Používání cookies:
  a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:
  – Dočasné soubory cookies (viz b)
  – Trvalé soubory cookies (viz c).
  b) Dočasné soubory cookies se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. Patří sem hlavně soubory cookies dané relace. Ty obsahují takzvané identifikační číslo relace, které umožňuje přiřazení jednotlivých požadavků vašeho prohlížeče k jediné relaci. Díky tomu je možné při vašem návratu na naši webovou stránku rozpoznat váš počítač. Soubory cookies relace se odstraní, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  c) Trvalé soubory cookies se odstraní nejpozději za tři měsíce. Kdykoli však můžete tyto soubory cookies vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
  d) Nastavení prohlížeče si můžete upravit podle svých preferencí, například můžete odmítnout soubory cookies třetích stran nebo všechny soubory cookies. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky.
  e) Soubory cookies používáme k tomu, abychom vás při vaší další návštěvě poznali, pokud již u nás máte účet. V opačném případě byste se museli při každé návštěvě naší webové stránky znovu přihlašovat.
  Změna nastavení cookies

4. Používání našeho internetového obchodu

 1. Pokud si přejete zadat objednávku v našem internetovém obchodě, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. Povinné informace, které jsou pro zpracování smlouvy nutné, jsou příslušně vyznačeny, všechny ostatní informace jsou nepovinné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme své firemní bance předat platební údaje. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Abyste mohli zadat objednávku, musíte si vytvořit uživatelský účet, jehož prostřednictvím můžeme uložit vaše údaje pro další nákupy. Pokud si v nabídce „Můj účet“ vytvoříte účet, vámi zadané údaje se uloží, ale je možné je kdykoli odebrat. Všechny údaje, včetně svého uživatelského účtu, můžete kdykoli odstranit v sekci pro zákazníky na naší webové stránce.

  Vámi poskytnuté údaje můžeme též zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z naší nabídky nebo za účelem zasílání e-mailů s technickými informacemi.
 2. Na základě obchodních a daňových zákonů jsme povinni údaje o vaší adrese, platbě a objednávce uchovávat po dobu deseti let.
 3. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, zejména finančním, je vaše objednávka zašifrována pomocí protokolu TLS.
 4. Na základě možnosti „zálohových plateb“, kterou nabízíme, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR si vyhrazujeme právo chránit svůj oprávněný zájem, zejména se pak chránit před prodlením s platbou a zneužitím našeho internetového obchodu tím, že si vyžádáme prověření totožnosti a posouzení kredibility od poskytovatelů, kteří se na tuto oblast specializují (skóringové agentury). Prověření totožnosti a posouzení kredibility provádíme pouze prostřednictvím společností, jako je např. Creditreform.

  Další informace o zpracování dat ve společnosti Creditreform a výpočtu pravděpodobnostních hodnot (skóringových hodnot) společností Creditreform, které mohou tvořit součást posouzení kredibility, najdete na stránce https://www.creditreform.cz.
  Posouzení vaší kredibility provádíme výlučně proto, abychom získali dostatek podkladů pro rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s vámi, jeho zpracování či ukončení. Proti zpracování svých údajů za účelem posouzení kredibility můžete vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR. 

5. Možnosti uchazeče o zaměstnání

Žádost o zaměstnání nám můžete zaslat prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailu. Pokud nám pošlete žádost, uložíme si údaje, které zadáte do formuláře nebo nám zašlete e-mailem. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelům spojeným s vaší žádostí. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud vám nejsme schopni nabídnout zaměstnání, vaše údaje uchováváme po dobu nejdéle šesti měsíců od ukončení výběrového řízení.

6. Newsletter

 1. Můžete se též přihlásit k odběru našeho newsletteru a udělit nám souhlas, abychom vás mohli informovat o aktuálních zajímavých nabídkách.
 2. Při přihlašování k odběru našeho newsletteru vyžadujeme dvojité potvrzení souhlasu (double-opt-in). To znamená, že vám po přihlášení k odběru na zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail se žádostí o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud registraci nepotvrdíte do 24 hodin, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce automaticky smazány. Kromě toho si ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Cílem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě nutnosti zamezit zneužití vašich osobních údajů.
 3. Jediná povinná informace, kterou k zasílání newsletteru potřebujeme, je vaše e-mailová adresa. Kromě toho však můžete zadat i nepovinné samostatně vymezené údaje, které využíváme k tomu, abychom vás mohli osobněji oslovit. Jakmile získáme vaše potvrzení, uložíme si vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat newsletter. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli zrušit a odhlásit se z jeho odběru. Chcete-li zrušit svůj souhlas se zasíláním newsletteru, klikněte na odkaz, který najdete v každém e-mailu s newsletterem, příp. zašlete e-mail na adresu disagree@dmgmori.com nebo zašlete zprávu na výše uvedené kontaktní údaje.
 5. Chtěli bychom vás informovat, že při zasílání našeho newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za účelem tohoto hodnocení námi zaslané e-maily obsahují tzv. webové signály (web beacons) či sledovací pixely (tracking pixels), tzn. jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. V rámci vyhodnocování přiřazujeme údaje uvedené v části 3 a webové signály k vaší e-mailové adrese a individuálnímu identifikačnímu číslu. Toto identifikační číslo je také součástí odkazů v newsletteru. Údaje, které tímto způsobem získáváme, využíváme k vytvoření uživatelského profilu, který slouží k uzpůsobení newsletteru podle vašich osobních zájmů. Zaznamenáváme, že jste si newsletter přečetli a na které odkazy jste klikli a tyto informace používáme k zjištění vašich osobních zájmů. Tyto údaje poté propojujeme s úkony, které provádíte na našich webových stránkách.

  Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný samostatný odkaz, který je součástí každého e-mailu. Tyto informace se ukládají po celou dobu, kdy jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru. Po odhlášení z odběru tyto údaje uchováváme pouze anonymně ke statistickým účelům. Tento způsob sledování není možný, pokud máte ve výchozím nastavení e-mailového programu zakázáno zobrazování obrázků. Pokud tomu tak je, náš newsletter se nezobrazí celý a může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí. Pokud obrázky zobrazíte ručně, výše popsaný způsob sledování se aktivuje.

7. Používání služby Google Analytics

 1. Tento web používá službu Google Analytics, což je webová analytická služba zajišťovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá souborů cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu způsobu, jakým používáte naši webovou stránku. Informace o vašem způsobu používání této webové stránky, které soubory cookies zaznamenávají, se obecně přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a zde se i ukládají. Pokud je na dané webové stránce aktivována služba anonymizace IP adres, společnost Google nejprve vaši IP adresu zkrátí ještě na území členských států Evropské unie či ostatních států v rámci dohody o evropském hospodářském prostoru. Plné znění IP adresy se na server společnosti Google ve Spojených státech přenáší a zkracuje až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google jménem poskytovatele webové stránky použije dané informace k vyhodnocení využití webové stránky, sestavení zprávy o aktivitách na stránce a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s využitím webové stránky a internetu poskytovateli dané webové stránky.
 2. IP adresy přenášené v souvislosti se službou Google Analytics nebudou přiřazeny k žádným dalším údajům uchovávaným společností Google.
 3. Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci naplno využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zamezit shromažďování a zpracovávání údajů zaznamenaných soubory cookies, které se vztahují k vašemu způsobu využití webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google, a to stažením a instalací doplňku do prohlížeče dostupného pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Tato webová stránka využívá služby Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To znamená, že jsou IP adresy před dalším zpracováním zkráceny, což zabraňuje jejich přiřazení ke konkrétní osobě. Pokud tedy mohly být údaje s vámi osobně spojeny, je tomu ihned zamezeno, a údaje související s vaší osobou jsou ihned odstraněny.
 5. Službu Google Analytics využíváme k analýzám a neustálému vylepšování používání našich webových stránek. Statistiky pak můžeme využít k přípravě lepší nabídky, která pro vás jako pro uživatele bude zajímavější. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
 6. Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, přehled informací o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Vkládání videí z YouTube

 1. Do své webové prezentace jsme vložili videa ze služby YouTube uložené na adrese https://www.YouTube.com, která je možné přehrávat přímo na naší webové stránce. Všechna videa jsou vložena v režimu pokročilé ochrany osobních údajů, tzn. že pokud si video nepřehrajete, nejsou do služby YouTube přenášeny žádné vaše uživatelské údaje. Údaje uvedené v části 2 jsou přenášeny pouze tehdy, když si videa přehrajete. Na takový přenos dat nemáme žádný vliv.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě YouTube a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba YouTube si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu YouTube.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat služby YouTube najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů. Obsahuje též informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

9. Integrace služby Google Maps

 1. Naše webová stránka využívá služby Google Maps. Umožňuje nám na naší webové stránce zobrazovat interaktivní mapy a vám pak pohodlné využívání funkcí mapy.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě Google a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě Google, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba Google si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu Google.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat poskytovatelem daného doplňku najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele. Obsahuje též informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Využití služby Google Ads Conversion

 1. Využíváme službu Google Ads s cílem použití reklamního materiálu („Google Ads“) na externích webových stránkách, abychom obrátili vaši pozornost k našim atraktivním nabídkám. Na základě dat z reklamní kampaně můžeme určit míru úspěšnosti jednotlivých propagačních akcí. Naším cílem je, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byla naše webová stránka zajímavější a mohli řádně stanovit náklady na inzerci.
 2. Tento reklamní materiál poskytuje společnost Google prostřednictvím tzv. „Ad Servers“. Za tímto účelem používáme soubory cookies služby Ad Server, které měří konkrétní parametry pro vyhodnocení úspěchu, např. jak často se reklama zobrazuje nebo jak často na ni uživatelé kliknou. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes reklamu ve službě Google, Google Ads uloží na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory cookies se zpravidla po uplynutí 30 dní zneplatní a neslouží k tomu, aby vás bylo možné osobně identifikovat. Obecně se jako analytické hodnoty s tímto souborem cookie ukládá jedinečné identifikační číslo souboru cookie, počet zobrazení reklamy v rámci jednoho umístění (četnost), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o vyjádření nesouhlasu (tzn. uživatel si již nepřeje být oslovován).
 3. Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Když uživatel navštíví určité stránky na webu zákazníka služby Ads a platnost souboru cookie uloženého na počítači uživatele ještě nevypršela, může společnost Google i daný zákazník rozpoznat, že byl uživatel přesměrován na stránku kliknutím na reklamu. Každému zákazníkovi služby Ads je přiřazen odlišný soubor cookie. Soubory Cookies tedy nelze dohledat přes webové stránky zákazníků služby Ads. V rámci výše uvedených propagačních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která propagační opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje prostřednictvím těchto propagačních opatření nezískáváme. Zejména pak na základě těchto informací nemůžeme identifikovat jednotlivé uživatele.
 4. V souvislosti s používanými marketingovými nástroji váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití dat, která společnost Google prostřednictvím tohoto nástroje shromáždí, a proto vám poskytujeme informace pouze v rozsahu našich vlastních znalostí: Prostřednictvím integrace služby Ads Conversion společnost Google získává informaci o tom, že jste vstoupili do příslušné části naší webové prezentace nebo jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrovaní ve službě Google, může společnost Google vaši návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrovaní ve službě Google nebo nejste přihlášení, může poskytovatel zjistit vaši IP adresu a uložit si ji.
 5. Pokud se nechcete těchto postupů sledování zúčastnit, máte několik možností, jak tomu zabránit: a) prostřednictvím příslušného nastavení ve vašem prohlížecím softwaru, zejména pak odmítnutím souborů cookies třetí strany zajistíte, že nebudete dostávat reklamy třetích stran; b) deaktivací souborů cookies pro sledování konverze úpravou nastavení svého prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; c) deaktivací reklam poskytovatele založených na vašich zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; d) trvalou deaktivací ve vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pomocí odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této služby.
 6. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete pod těmito odkazy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

11. Remarketing

Kromě služby konverze Ads využíváme též službu Remarketing od společnosti Google. Jedná se o proces, jehož prostřednictvím vás chceme znovu oslovit. Tato aplikace nám umožňuje zobrazovat naše reklamy během vašeho dalšího používání internetu poté, co jste navštívili naše webové stránky. Za tím účelem se do vašeho prohlížeče ukládají soubory cookies, které zaznamenávají vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek a které následně vyhodnocuje společnost Google. Díky tomu může společnost Google zjistit, že jste naši webovou stránku již navštívili. Podle prohlášení společnosti Google nejsou údaje shromažďované za účelem remarketingu přiřazovány k žádným osobním údajům, které může mít společnost Google uložené. Společnost Google zejména prohlašuje, že pro remarketing využívá metody pseudonymizace.

12. Používání fontů Google

Na svých webových stránkách používáme službu Fonts od společnosti Google. To nám umožňuje do webových stránek integrovat některé fonty. Dané fonty poskytuje společnost Google prostřednictvím serverů ve Spojených státech. Když vstoupíte na naše webové stránky, naváže váš prohlížeč s těmito servery přímé spojení. Během tohoto procesu se do společnosti Google přenese mimo jiné i IP adresa návštěvníka stránky a uloží se tam.

Další informace o společnosti Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

13. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazujeme na webové stránky jiných poskytovatelů, kteří k naší společnosti nejsou přidruženi (třetí strany), např. na naše profily na sociálních sítích, jako je LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram a Facebook. Chtěli bychom vás informovat, že pokud na takový odkaz kliknete, nemáme žádný vliv na údaje zpracovávané těmito poskytovateli. Jelikož nemáme nad zpracováním údajů prováděným třetími stranami kontrolu, neneseme za to žádnou odpovědnost. Další informace o zpracování údajů těmito třetími stranami získáte v informacích o ochraně osobních údajů vydaných daným poskytovatelem.

14. Bezpečnostní opatření

 1. Ve shodě s požadavky podle čl. 32 GDPR provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.  
 2. Mezi tato opatření patří hlavně zajištění spolehlivosti, integrity a dostupnosti údajů regulací fyzického přístupu k těmto údajům i přístupu ve spojitosti s údaji, jejich zadáváním, zpřístupněním, se zajištěním dostupnosti nebo oddělování. Zavedli jsme též metody, které zajišťují, že dotčené subjekty mohou uplatňovat svá práva, a zaručují výmaz údajů a vhodná opatření v případě rizik, která by údaje ohrožovala. Ochranu osobních údajů zohledňujeme již při vývoji či výběru hardwaru, softwaru a metodiky s ohledem na principy ochrany osobních údajů v rámci samotného designu a výchozího nastavení, které usnadňuje ochranu osobních údajů (čl. 25 nařízení GDPR). 
 3. Abychom zajistili zabezpečení přenosu důvěrných údajů, např. poptávek, které jsou přenášeny od vás k nám, jakožto k poskytovateli webových stránek, používáme na těchto webových stránkách šifrování protokolem SSL. Při šifrovaném připojení se v adresovém řádku vašeho prohlížeče namísto „http://“ objeví „https://“ a symbol visacího zámku. Je-li šifrování protokolem SSL aktivní, nemohou vaše údaje přenášené k nám číst třetí strany.
 4. Chtěli bychom vás nicméně upozornit, že přenos údajů přes internet (např. při e-mailové komunikaci) s sebou nese ohrožení zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran bohužel není možná.

15. Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

 1. Pokud zpřístupníme, předáme nebo jiným způsobem umožníme přístup k údajům jiným osobám nebo společnostem (zpracovatelům objednávky nebo třetím stranám) v rámci našeho zpracování daných dat, činíme tak pouze v rozsahu, který umožňují právní předpisy (např. pokud je předání údajů třetí straně, jako je poskytovatel finančních služeb, vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR při plnění smluvních závazků), a to na základě vašeho souhlasu, právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu, např. při zmocnění poskytovatelů služeb, webhostingu. 
 2. Pokud pověříme třetí stranu zpracováním našich údajů na základě tzv. zpracovatelské smlouvy, bude takové zpracování probíhat v souladu s čl. 28 GDPR.

16. Předávání do třetích zemí

Pokud údaje zpracováváme ve třetí zemi, tzn. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud je takové zpracování prováděno v souvislosti s využitím služeb třetích stran či se zprostředkováním nebo předáním údajů třetí straně, můžeme tak činit pouze za podmínky, že je to požadováno v rámci plnění našich (před)smluvních závazků, pokud jste nám k tomu poskytli souhlas nebo pokud je takové jednání založeno na právní povinnosti nebo je v našem oprávněném zájmu. Údaje ve třetích zemích zpracováváme nebo necháváme zpracovat, pouze pokud jsou splněny předpoklady čl. 44 nařízení GDPR, a takové zpracování podléhá právním nebo smluvním oprávněním. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě speciálních záruk, jako je oficiální vymezení úrovně ochrany osobních údajů srovnatelné se stávajícími nařízeními v EU nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků („standardní smluvní doložky“).

17. Vaše práva

 1. V souvislosti s údaji týkajícími se vaší osoby máte následující práva:

  – právo na přístup (čl. 15 GDPR),

  – právo na opravu nebo výmaz (čl. 16 a 17 GDPR),

  – právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

  – právo na oznámení (čl. 19 GDPR),

  – právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 2. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů založených na vaší konkrétní situaci, je-li takové zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů). To platí též pro profilování v souladu s těmito ustanoveními (čl. 21 GDPR). V případě vaší námitky budou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pouze pokud prokážeme závažné legitimní důvody, které převažují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud je zpracování prováděno za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků.
 3. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Legitimnost zpracování vašich osobních údajů do okamžiku, kdy jste zrušili svůj souhlas, však zůstává nedotčena. Nedotčeno zůstává též další zpracování těchto údajů na jiném právním základu, např. za účelem plnění právních povinností. 
 4. Máte též právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů naší společností úřadu na ochranu osobních údajů. 
 5. Je-li to možné, rádi bychom vás požádali, abyste případné požadavky a vyjádření zaslali na tuto kontaktní adresu: responsibility@dmgmori.com.​​​​​​​

Data privacy information

Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We take the protection of your personal data very seriously. Below we would like to inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data is all data that can be connected to you as a person, e.g. name, address, e-mail addresses, user behaviour.

1. Responsible person, processor, data protection officer

 1. The responsible party according to Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation (GDPR) is DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com ("We").
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, info@dmgmori.com operates this website on our behalf.
 3. Should you have any questions concerning data privacy law, our group data protection officer is available for you. You can reach him under GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group data protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. An exception applies in cases, in which prior consent is not feasible and legal provisions permit processing of data.
 2. Art. 6 section 1 (a) GDPR is the legal foundation for processing personal data after requesting the consent of the affected person.

  Art. 6 section 1 (b) GDPR is the legal foundation for processing personal data required for performance of a contract, of which the affected person is a contracting party. This also applies to data processing required for pre-contractual measures.

  Art. 6 section 1 (C) GDPR is the legal foundation for processing personal data to comply with a legal obligation to which we are subject.

  Art. 6 section 1 (d) GDPR is the legal foundation for processing personal data required due to vital interests of the affected person or another natural person.

  If data processing is required to fulfil our legitimate interest or the legitimate interest of a third party and if the interests, fundamental rights and freedoms of the affected party do not override these aforementioned interests, Art. 6 section 1 (f) GDPR is the legal foundation for data processing.
 3. The personal data of the affected person will be deleted or blocked, as soon as the purpose of storage no longer applies. Data may also be stored, if this is intended by European and national lawmakers in EU directives, laws or other regulations to which the responsible party is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 4. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security (the legal foundation is Art. 6 section 1 (f) GDPR):

  - ΙP address

  - Date and time of access

  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)

  - Contents of the request (specific site)

  - Access status/HTTP status code

  - Data volume transferred

  - Website where the request originated

  - Browser

  - Operating system and its interface

  - Language and version of the browser software.

 2. In addition to the above-mentioned data, cookies are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognised when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. Use of Qualtrics
  This website uses cookies of the provider Qualtrics LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA ("Qualtrics") to offer you surveys about our products and services. Surveys that are displayed may be accepted or declined by you with a mouse click. Participation in the survey is voluntary and generally anonymous.
  In the context of surveys, you have the option of voluntarily submitting personal data (first name, last name and e-mail address) if you would like to receive feedback from us on the survey. Voluntarily submitted data will be stored and processed on our behalf by Qualtrics on servers within the EU.
  The legal basis for the use of Qualtrics is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Further information about data protection at Qualtrics can be found on the following pages: Qualtrics' data protection notice: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ as well as more general information about DSGVO compliance: https://www.qualtrics.com/gdpr/.

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is identified as such, all other information is voluntary. We process the data you provide in order to process your order. For this purpose, we may transmit payment data to our firm's bank. The legal foundation for this is Art. 6 section 1 (b) GDPR.

  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "My account", the data specified by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.

  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products from our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
 2. Due to commercial and tax law requirements, we are obligated to store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorised access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the TLS system.
 4. Based on the payment option "Payment on account" offered by us and on the foundation of Art. 6 section 1 (f) GDPR, we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from service providers specialised on this purpose (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform.

  For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to Art. 21 GDPR. 

5. Application options

You have the option of sending a job application on our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. The legal foundation for this processing is Art. 6 section 1 (b) GDPR. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process.

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to prove your registration and clear up a misuse of your personal data, if necessary.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional, separately identified data can be provided on a voluntary basis and is used to address you personally. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. The legal foundation for this is Art. 6 section 1 (a) GDPR.
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behaviour when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customise our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.

  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated.

7. Use of Google Analytics

 1. This website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", i.e. text files saved on your computer permitting analysis of your use of our website. The information on your use of this website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. If IP anonymisation is activated on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google within the European Union member states and other states party to the Agreement on the European Economic Area. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On behalf of the provider of this website, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide the website provider with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3. You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyse and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offer and make it more interesting for you as a user. The legal foundation for our use of Google Analytics is Art. 6 section 1 sentence 1 (f) GDPR.
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our web presence, which are stored on https://www.YouTube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in "advanced data privacy mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. The data listed in section 2 is only transmitted, when you play the videos. We have no influence on this data transfer.
 2. When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the respective sub page of our website. In addition, the data listed under section 3 of this statement is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a YouTube user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your YouTube profile, log out before activating the button. YouTube saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact YouTube.
 3. For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by YouTube, refer to the data privacy statement. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

9. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective sub page of our website. In addition, the data listed under section 3 of this statement is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by the plug-in provider, refer to the provider's data privacy statement. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads ") to call attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognise your web browser. If a user visits certain pages of an Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extend and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our web presence or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this service, if you do so.
 6. The legal foundation for this processing of your data is Art. 6 section 1 sentence 1 (f) GDPR. Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

11. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behaviour when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymisation is used for Remarketing.

12. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there.

Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

13. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers, when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we cannot assume any liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

14. Safety measures

 1. As required by Art. 32 GDPR, we take suitable technical and organisational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. These measures include, in particular, the safeguarding of reliability, integrity and availability of data by controlling physical access to the data as well as access associated with the data, input, disclosure, safeguarding of availability and separation. Moreover, we have established methods for ensuring that affected parties can exercise their rights, for ensuring data deletion and appropriate reactions to risks to the data. Moreover, we take the protection of personal data into account even when developing or selecting hardware, software and methods, based on the principle of data protection by design and by default settings conducive to data protection (Art. 25 GDPR). 
 3. To ensure security and safeguard the transfer of confidential data, e.g. enquiries, transmitted by you to us in our role as the provider of the websites, these websites use SSL encryption. An encrypted connection is indicated by the address bar of your browser changing from "http://“ to "https://" and a padlock symbol in your browser bar. When this SSL encryption is active, the data you transmit to us cannot be read by third parties.
 4. We would, however, like to point out that online data transmission (e.g. when communicating by e-mail) is subject to security vulnerabilities. Perfect protection of data from access by third parties is not possible.

15. Cooperation with processors and third parties

 1. If we disclose, transmit or otherwise grant access to data to other persons and companies (order processors or third parties) in the context of our processing of this data, this is only done on the basis of legal permissibility (e.g. when transmission of data to third parties, such as financial service providers, is required according to Art. 6 section 1 (b) GDPR for contract performance), on the basis of your consent, based on a legal obligation or our legitimate interest, e.g. when commissioning service providers, web hosts, etc. 
 2. If we commission third parties to process our data based on a so-called processing contract, this will be based on Art. 28 GDPR.

16. Transfer to third countries

If we process data in a third country, i.e. outside of the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) or if this is done in the context of using third-party services or disclosure or transfer of data to third parties, this shall only be done, if it is required for performing our (pre-)contractual obligations, if you have given your consent, or if it is based on a legal obligation or on our legitimate interest. Subject to legal or contractual permissions, we only process data or have data processed in third countries, if the special prerequisites of Art. 44 ff. GDPR exist. I.e. processing is, e.g. based on special safeguards, such as the official establishment of a data protection level equivalent to that of the EU or adherence to officially recognised special contractual obligations ("standard contractual clauses").

17. Your rights

 1. You have the following rights with regard to personal data related to your person:

  - Right of access (Art. 15 GDPR),

  - Right to rectification or erasure (Art. 16 and Art. 17 GDPR),

  - Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),

  - Right to notification (Art. 19 GDPR),

  - Right to data portability (Art. 20 GDPR),

 2. Moreover, you have the right to object to processing of personal data related to your person at any time for reasons based on your specific situation, if this processing is based on Art. 6 section 1 (e) GDPR (data processing for public interest) or Art. 6 section 1 (f) GDPR (data processing based on weighing of interests); this also applies to profiling based on these provisions (Art. 21 GDPR). If you object, your personal data will only be processed further, if we can prove that there are compelling, legitimate reasons overriding your interests, rights and freedoms or if processing is for the purpose of asserting, exercising or defending legal claims.
 3. If you have given us permission to process your personal data, you can revoke it at any time. The legitimacy of processing of your personal data up to the point at which you revoked your consent remains unaffected. Further processing of this data based on a different legal foundation, for instance to meet legal obligations, also remains unaffected. 
 4. You have the right to file a complaint with a data privacy supervisory authority about our processing of your personal data. 
 5. We would like to ask you to address claims or statements to the following contact address, if possible: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​

隐私保护

隐私保护

一般说明

DMG MORI知晓对互联网隐私保护的要求。 因此,本公告将告诉您我们对可能收到的有关您访问我们网站的信息的处理方式。
关于网站访客的信息

DMG MORI认为您已知道我们关注您的隐私,因此应已了解我们对您所提供信息的处理方式。 继续浏览本网站,表示您接受以下政策:
信息处理

我们保持所获得的客户信息或有关客户的信息的秘密,但将其用于个性化服务和改善我们对您的服务。 我们将获得和保存以下信息:

 • 您提供的信息

我们收到和保存您通过访问我们网站或通过其它任何方式提供给我们的任何信息。 您有权对我们所需的任何信息不予提供,但需注意没有特定信息您可能无法使用我们的服务或无法通过在线商店进行购物。 我们将使用提供给我们的信息,将其用于订单处理、响应您的需求、改善我们的服务和与您的联系。

 • 电子邮件通信

我们保存提供给我们的全部电子邮箱地址,将其用于我们自己的服务和用于向您提供信息。 我们也可能从允许用于该目的的第三方获得电子邮箱地址。 如果您不希望在未来继续收到这类信息,请与我们联系:info@dmgmori.com。

 • 自动生成的信息

当您与我们联系时,我们可能获得和保存部分信息。 其中包括网页浏览器的cookies数据和其它信息。 我们也可能用其它工具分析或识别访问我们网站的访客。

Cookies / 网站分析

Cookies是一个帮助我们识别访客是否曾与我们有过联系的工具。 这类工具帮助我们个性化您在未来对我们网站的访问和向您提供您喜欢的特性。 cookies在12个月内保持有效。

大多数浏览器都提供有关cookies、其避免方式、改变及/或识别和清除其的信息。 如果您决定关闭这类cookies,未来您对DMG MORI网站进行访问时可能不易使用。
更改Cookie设置

本网站使用Google Analytics,这是一项网站分析服务,由Google, Inc.(“Google”)提供。 Google Analytics用保存在您计算机中的文本文件“cookies”对网站进行分析,分析用户对该网站使用的方式。 由cookie生成的有关您使用本网站的信息(包括您的IP地址)将发给并由Google保存在位于美国的服务器中。 如果欧盟成员国以及其它欧洲经济区协议成员国的用户激活了IP匿名功能,Google将消除/匿名IP地址的最后8位。 只有在个别情况下,才将完整IP地址发给并由Google将其缩短保存在位于美国的服务器中。 Google代表本网站提供方,将用该信息对有关您使用本网站的信息进行评估,向网站运营方收集本网站活动报告并向本网站的提供方提供有关本网站活动和互联网使用情况的其它服务。 Google不将您的IP地址与Google掌握的任何其它数据进行关联。 通过选择浏览器中的相应设置,您可以拒绝使用cookies。 但是,请注意如果选择拒绝,您可能无法使用本网站的全部功能。 而且,通过下载和安装浏览器插件,您可以避免Google收集和使用信息(cookies和IP地址),下载地位为https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
如果点击以下链接,您可以拒绝使用Google Analytics。 在计算机上可以对撤销cookie进行设置,避免之后访问本网站时收集您的信息: 禁用Google Analytics
有关使用条款和条件及隐私保护的信息,请见http://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlhttps://www.google.de/intl/en_uk/policies/。 请注意,本网站上使用有“anonymizeIp”辅助的Google Analytics代码,以确保匿名地收集IP地址(即IP过滤))。

我们用wiredminds公司(www.wiredminds.de)的产品进行营销和优化。 这些产品收集和处理个人信息,将其用于创建假名的用户使用模式文件。 这些使用模式文件在可能和适当时全部被匿名。 在本网站上,我们和wiredminds使用cookies及/或网站信标(也称为跟踪像素)。 我们将收集的有关您的信息,其中可能包括您的个人信息,提供给wiredminds或由wiredminds直接收集该信息。 wiredminds有权用您访问我们网站留下的该信息创建匿名的使用模式文件。 如果无相应方的明确允许,收集的信息不应被用于标识访问本网站的访客个人,也不应与假名持有人方面的个人信息合并。 任何被记录的IP地址的最后数字段将被删除,该IP地址被立即匿名化。 未来可以随时撤销准予收集和保存信息的许可。 避免跟踪。 


我们如何处理所获得的有关您的信息

由于我们的目的是销售我们的产品,我们不销售也不分发您提供的信息。

然而,为改进对您的服务,我们可能决定与我们的子公司或关联公司、供应商、我们产品的代理商和经销商、信用风险和防欺诈组织、为本网站提供支持服务的单位,以及其它我们相信依法应获得信息的单位进行分享,包括跨国分享有关您、您的业务、您的地址或其它我们认为适当的信息。 而且,参与交付和为您所购买产品提供服务的运营商或其他人和组织可能收到个人信息。


安全性

非常重要的是您需要避免未经授权访问您的计算机或网络以及可能情况下的对您密码的访问。 我们无任何技术措施或其它方法可以保护您避免任何不当使用。


访问信息和退出列表

如果您希望知道基于您对DMG MORI的互联网访问,我们保存了哪些有关您或您业务的信息,请与我们联系info@dmgmori.com。

我们可能通过电子邮件定期发送我们的通告和条件,部分报价或其它促销和活动信息,除非您明确要求不接收这些信息。 您可以将您的该要求发至info@dmgmori.com。

我们保留改变、修改或取消我们的隐私政策的权利,如有该情况可能与您的个人利益有关。

您也应查看我们的免责声明和我们的一般条款和条件页,这些信息只要您访问我们的网站就适用。

更多信息,请联系:

Daniel Piegsa

DMG MORI
数字化营销

电话: +49 89 / 2488359 00
传真: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com

Datenschutzhinweise

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unseren Angeboten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website und Inanspruchnahme unserer Inhalte und Leistungen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

1. Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, Datenschutzbeauftragter

 1. Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 7 EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com („Wir“).
 2. In unserem Auftrag wird diese Website durch die DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, info@dmgmori.com betrieben.
 3. Für alle datenschutzrechtlichen Fragen steht Ihnen unser Beauftragter für den Konzerndatenschutz zur Verfügung. Sie erreichen diesen unter GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.


2. Allgemeine Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten

 1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen eine vorherige Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
 2. Soweit wir für Verarbeitungsvorgängen personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
  Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Ist die Verarbeitung zur Wahrung unseres berechtigten Interesses oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 3. Die personenbezogenen Daten der Betroffenen werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetz oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
 4. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail, über ein Kontaktformular oder eine Registrierung auf unserer Website werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns gespeichert, um Ihre Fragen/Anliegen zu bearbeiten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
 5. Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

 1. Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO):
  - IP-Adresse
  - Datum und Uhrzeit der Anfrage
  - Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
  - Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
  - Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
  - jeweils übertragene Datenmenge
  - Website, von der die Anforderung kommt
  - Browser
  - Betriebssystem und dessen Oberfläche
  - Sprache und Version der Browsersoftware.
 2. Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
 3. Einsatz von Cookies:
  a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
  - Transiente Cookies (dazu b)
  - Persistente Cookies (dazu c).
  b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
  c) Persistente Cookies werden spätestens nach drei Monaten gelöscht. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
  d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
  e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.
  Cookie-Einstellungen ändern
 4. Einsatz von Qualtrics:
  Diese Website verwendet Cookies des Anbieters Qualtrics LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA („Qualtrics“), um Ihnen Umfragen zu unseren Produkten und Services anbieten zu können. Eingeblendete Umfragen können von Ihnen per Mausklick angenommen oder abgelehnt werden. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und erfolgt grundsätzlich anonym.
  Im Rahmen von Umfragen haben Sie die Möglichkeit freiwillig personenbezogene Daten zu übermitteln (Vorname, Nachname und Email-Adresse), sofern Sie von uns ein Feedback zur Umfrage erhalten möchten. Freiwillig übermittelte Daten werden in unserem Auftrag von Qualtrics auf Servern innerhalb der EU gespeichert und verarbeitet.
  ​​​​​​​Rechtsgrundlage ist für die Verwendung von Qualtrics ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Weitere Informationen über den Datenschutz bei Qualtrics finden sie auf den folgenden Seiten: die Datenschutzhinweise von Qualtrics: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ sowie allgemeiner zur DSGVO-Compliance: https://www.qualtrics.com/gdpr/.

4. Nutzung unseres Webshops

 1. Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
  Für die Bestellung müssen Sie ein Nutzerkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres Nutzerkontos, können Sie im Kundenbereich stets löschen.
  Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen.
 2. Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.
 3. Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt.
 4. Durch die von uns angebotene Bezahloption Kauf auf Rechnung behalten wir uns vor, auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, insbesondere zum Schutz vor Zahlungsausfällen und Missbrauch unseres Online-Shops eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten Dienstleistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Identitäts- und Bonitätsauskünfte werden von uns nur über Firmen wie Creditreform eingeholt.
  Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Creditreform und die Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten (Score-Werten) durch die Creditreform, welche ggf. Inhalt einer Bonitätsauskunft sein können, erhalten Sie unter https://www.creditreform.de.
  Wir verarbeiten die Bonitätsauskunft ausschließlich, um eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen zu treffen. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO widersprechen.

5. Bewerbungsmöglichkeiten

Sie können sich auf unserer Website bzw. per E-Mail bei uns bewerben. Wenn Sie sich bewerben, erheben und speichern wir die Daten, die Sie in der Eingabemaske eingeben bzw. die Sie uns per E-Mail zusenden. Wir verarbeiten Ihre Daten nur zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Falls wir Ihnen keine Stelle anbieten können, speichern wir Ihre Daten höchstens bis sechs Monate nach Ende des Bewerbungsprozesses.

6. Newsletter

 1. Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote informieren.
 2. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.
 3. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
 4. Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an disagree@dmgmori.com oder durch eine Nachricht an die vorstehend angegebenen Kontaktdaten erklären.
 5. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die in Ziff. 3 genannten Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. Auch im Newsletter erhaltene Links enthalten diese ID. Mit den so gewonnen Daten erstellen wir ein Nutzerprofil, um Ihnen den Newsletter auf Ihre individuellen Interessen zuzuschneiden. Dabei erfassen wir, wann Sie unsere Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus Ihre persönlichen Interessen. Diese Daten verknüpfen wir mit von Ihnen auf unserer Website getätigten Handlungen.
  Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der in jeder E-Mail bereitgestellt wird. Die Informationen werden solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung speichern wir die Daten rein statistisch und anonym. Ein solches Tracking ist zudem nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die Anzeige von Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der Newsletter nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte Tracking.

7. Einsatz von Google Analytics

 1. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
 2. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
 3. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 4. Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
 5. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
 6. Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Einbindung von YouTube-Videos

 1. Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf https://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
 2. Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
 3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Einbindung von Google Maps

 1. Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
 2. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
 3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Einsatz von Google Ads Conversion

 1. Wir nutzen das Angebot von Google Ads, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Ads) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.
 2. Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Ads ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
 3. Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Ads-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Ads-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.
 4. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von Ads Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
 5. Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link https://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter dem Link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
 6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter https://www.networkadvertising.org besuchen.

11. Remarketing

Neben Ads Conversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem wir Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen nach Besuch unserer Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remarketing eine Pseudonymisierung eingesetzt.

12. Nutzung von Google Fonts

Wir verwenden auf unserer Website Google Fonts. Dadurch können wir bestimmte Schriftarten in unsere Website integrieren. Diese Schriftarten werden von Google über Server in den USA bereitgestellt. Beim Aufruf unserer Website baut der Webbrowser des Besuchers eine direkte Verbindung zu diesen Servern auf. Dabei wird unter anderem die IP-Adresse des Besuchers an Google übermittelt und dort gespeichert.

Weitere Informationen über Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google: https://www.google.com/policies/privacy/

13. Links auf Internetseiten Dritter

Wir verlinken Internetseiten anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter (Dritte), z.B. auf unsere Profile bei sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram und Facebook. Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welche Daten durch diese Anbieter verarbeitet werden, wenn Sie diese Links anklicken. Da die Datenverarbeitung durch Dritte unserer Kontrolle entzogen ist, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Dritte entnehmen Sie bitte den Datenschutz-Informationen des jeweiligen Anbieters.

14. Sicherheitsmaßnahmen

 1. Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
 2. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
 3. Diese Internetseiten nutzen aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Betreiber der Internetseiten senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn diese SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
 4. Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

15. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

 1. Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Web-Hostern, etc.).
 2. Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. Auftragsverarbeitungsvertrages beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

16. Übermittlung in Drittländer

Sofern wir Daten in ein Drittland, d.h. außerhalb der europäischen Union (EU) oder des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor-)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder Beachtung offiziell anerkannter speziell vertraglicher Verpflichtungen (sog. Standardvertragsklauseln).

17. Ihre Rechte

 1. Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
  - Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
  - Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 und Art. 17 DSGVO),
  - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
  - Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSGVO),
  - Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).
 2. Sie haben ferner das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling (Art. 21 DSGVO). Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur weiterverarbeiten, soweit wir dafür zwingende berechtigte Gründe nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder soweit die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
 3. Haben Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns eingewilligt, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zu einem Widerruf wird durch den Widerruf nicht berührt. Ebenso unberührt bleibt eine weitere Verarbeitung dieser Daten aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage, etwa zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. 
 4. Sie haben schließlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
 5. Wir bitten Sie, Ihre Ansprüche oder Erklärungen nach Möglichkeit an die nachstehende Kontaktadresse zu richten: responsibility@dmgmori.com

Data privacy information

At DMG MORI Australia Pty Ltd (“DMG”, “we”, “our” or “us”) we recognise the importance of your privacy and understand your concerns regarding the security of the personal information which you provide to us.

This Privacy Policy details the type of personal information we collect from you when you use our websites, products or services that link to this Privacy Policy (“Services”), how we store or process personal information about you, with whom we may share it and the choices available to you regarding our use of the information.  We also describe the measures we take to safeguard your personal information and tell you how to contact us regarding our privacy practices.  We will only use the personal information collected from you in accordance with this Privacy Policy.

If you or your organisation has an individual agreement with us, that agreement may have privacy terms that also apply to the information you provide to us under that agreement.  Please review the terms in that agreement because they may be different or more restrictive than the terms in this Privacy Policy.

This Privacy Policy does not apply to any third-party websites and apps that you may use, including any that are linked to in our Services. We recommend that you make your own enquires as to the privacy policies of these third parties and we are in no way responsible for the privacy practices of these parties.

By using our Services, you understand and consent to us collecting and using your information as described in this Privacy Policy.

1. Definition of personal information

Personal information” means any information relating to a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, or an online identifier.

2. How we collect and hold personal information

We collect certain personal information directly from you. For example, we collect personal information from you from the information you submit to us via the Services, when you place an order for our products or services, when you subscribe to our newsletter, in emails, from telephone calls with us and from your activity on our websites.

We also collect other information about your online activities automatically, usually from the use of Cookies and Web Beacons.

If we receive personal information that we have not requested (unsolicited information) then we will destroy or de-identify the information if it is lawful and reasonable to do so.

3. Why we collect, hold, use and disclose personal information

We collect, hold, use and disclose personal information from you or about you where it is reasonably necessary for us to carry out our business functions and activities and as necessary to provide our services to you.  We also collect, hold, use and disclose your personal information for related purposes that you would reasonably expect, such as our administrative and accounting functions.

For example, we may use the information obtained through the Services at your request to:

 • allow you to purchase our products and services;
 • allow you to subscribe to our newsletter;
 • respond to and communicate with you about your requests, questions and comments;
 • assess and respond to a job application submitted by you; and
 • process claims or questions we receive in connection with our products and services.

If we do not collect, hold, use or disclose your personal information, or if you do not consent, then we may not be able to answer your enquiry, complete the transaction you have entered into, or provide our services to you to the best of our ability.

In addition, we use information collected online through the use of Cookies, Web Beacons and other automated means.  This information is used to:

 • recognise your computer when you visit the Services;
 • track you as you navigate the Services, and to enable the use of e-commerce capabilities;
 • offer and provide products, services and information to you;
 • operate, evaluate and improve our business;
 • improve the Services’ usability and manage the Services;
 • analyse your use of the Services;
 • manage the Services;
 • personalise the Services, including targeted advertisements that may be of particular interest to you;
 • help diagnose technical and service problems;
 • identify users of our Services; and
 • gather demographic information about our users.

We use such information to assist us in providing an effective service (for example, to adapt our website to the needs of your device or to allow you to log in to our website), and to collect broad demographic information regarding our customers.

We may also use your personal information for purposes which are required by law such as sharing your personal information in order to comply with legal obligations to which we are subject.

4. What personal information we collect and hold

Information collected directly from you

We may obtain certain personal information from you when you choose to submit it through our Services or provide it to us by other means.

Examples of the types of personal information that we may collect from you include:

 • contact information, such as your name, postal address, e-mail address and telephone number;
 • payment details (such as credit/debit card number and expiry date) provided in connection with the purchase of our products and services;
 • information about any application for commercial credit you make with us including the amount of commercial credit you apply for;
 • information provided to us in a job application if you apply for a job with us, such as your employment history; and any other personal information you upload or submit to our Services.

Information we collect automatically

We may automatically collect information from you and your devices when you browse or use our websites.  This may include your IP address (anonymized), date and time of your visit, the type of device you use to access the website, operating system, language preferences, pages visited, information downloaded and the type of browser used to access the website. 

We use this information to help us to make decisions about maintaining and improving our websites and online services.

Information we collect from other sources

We may collect information about you from other sources, such as commercial credit reporting information or credit history information about you from a credit reporting body.

5.  Cookies

We use browser Cookies, Web Beacons and similar technologies to recognises you when you to visit our websites.

What are cookies?

A "cookie" is a small text file which is placed on your computer or device by our webpage servers when you access our Services.  The purpose of a cookie is to help analyse web traffic and to allow our Services to respond to you when you return to our Services. Cookies are also used to enhance the secure use of our Services.

Cookies are frequently used and in themselves do not identify the user, just the computer used.

How we use Cookies

When you browse our website or use our Services, we may record geographical tagging, cookies and statistical data. This may include your IP address, date and time of your visit, operating system, language preferences, device characteristics, pages visited, information downloaded and type of browser used to access the Services.

Cookies help us: remember your username for your next visit; remember information regarding your recent drives; and understand how you are interacting with our Services so that we can improve them based on that information.

Web Beacons

We also may use “web beacons” on our Services.  A web beacon, also known as a pixel tag or clear GIF, may be used to transmit information collected through cookies to our service providers’ servers, such as the server of Google Ads. These web beacons enable our service providers to compile anonymous information about your browsing activity on the Services.

Disabling Cookies

You can choose if and how a cookie will be accepted by configuring your preferences and options in your browser.  However, if you decide not to display cookies you may not experience optimum performance of our Services.

6. Third Party Analytic Services

We use third-party web analytics services on our Services, such as Google Analytics.  These service providers help us analyse how users use our Services. The information collected for this purpose (including your IP address and other information collected by automated means) will be disclosed to or collected directly by these service providers.  These service providers may retain and use anonymised, aggregated data collected from users of our Services in connection with their own businesses, including in order to improve their products and services.

We use Google Analytics in order to be able to analyse and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offer and make it more interesting for you as a user.

You can prevent storage of cookies by changing the appropriate settings in your relevant browser, however any such change may mean that you will not be able to use all of the functions of this website to its full extent.  You may also prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (including your IP address) by Google and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=en.

To learn more about opting out of data collection through analytics services such as Google Analytics, please contact us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

7. Google Ads

You may see certain ads on other websites based on your visits to our Services because we participate in advertising networks administered by third-party vendors, such as Google Ads.

These networks track your online activities over time by collecting information through automated means, including through the use of cookies, web server logs and web beacons.  The networks use this information to show you advertisements that are tailored to your individual interests, to track your browser across multiple websites, and to build a profile of your web browsing.  The information our ad network vendors collect includes information about your visits to websites that participate in the vendors’ advertising networks, such as the pages or advertisements you view and the actions you take on the websites.  This data collection takes place both on our website and on third-party websites that participate in the ad networks.  This process also helps us track the effectiveness of our marketing efforts. 

Ad networks allow us to target our messaging to users considering demographic data, users’ inferred interests and browsing context.  We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.

To learn more about how to opt out of ad network interest-based advertising, contact us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

8. Embedding of YouTube videos

We have embedded YouTube videos in our web presence, which are stored on https://www.YouTube.com and can be played directly on our website.

All of these are embedded in "advanced data privacy mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos.  The data listed in section below is only transmitted, when you play the videos. We have no influence on this data transfer.

When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the respective sub page of our website.  In addition, certain information such as IP address, data and time of access, Time Zone, contents of request, access status/HTTP status code, data volume transferred, website where the request originated, browser, operating system and its interface and language and version of the browser software ('Passive Data') may also be transmitted.  This is the case irrespective of whether or not you have a YouTube user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account.  If you do not wish for your data to be associated with your YouTube profile, log out before activating the button.  YouTube saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs.  In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will need to contact YouTube directly.

For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy statement. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

9. Integration of Google Maps

Our website uses the services of Google Maps.  This allows us to display interactive maps on our website and permits your convenient usage of the map function.

When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective sub page of our website.  In addition, Passive Data as outlined in paragraph 8 may also be submitted.  This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button.  Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.

For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by the plug-in provider, refer to the provider's data privacy statement. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google also processes your personal data in the USA and has subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Marketing

We may use your information to offer you products and services that we think may be of interest to you, unless you have opted out of marketing communications.

Where required by applicable law, we will obtain your consent before sending you any marketing communications.  You may withdraw your consent to the use of your data for marketing purposes at any time by contacting us on our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

We will never provide your information to third parties for marketing purposes that are outside of the DMG MORI group.

With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current offers from the DMG MORI group.

We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter.  That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter.  If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. We also save your IP addresses and the times of registration and confirmation.  The purpose of this process is to prove your registration and clear up a misuse of your personal data, if necessary.

The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional, separately identified data can be provided on a voluntary basis and is used to address you personally.  After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter.

You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter.  To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.

We would like to notify you that we evaluate your user behaviour when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, certain data and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID.

The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customise our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.

You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail.  The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter.  After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program.  However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions.  If you display images manually, the above-described tracking method is activated.

11. Lawful Basis for Processing Your Information

If European Data Protection Laws applies, our lawful basis for collecting and using the information described in our European Union Privacy Policy which can be found at: https://en.dmgmori.com/data-protection.

12. Disclosure of Information

Information shared to third parties

We will disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected.  Where such a disclosure is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable privacy laws to which we are bound.

We may share your personal information as follows:

 • to members of the DMG MORI group and companies that are related to us through common ownership;
 • to credit reporting bodies or collections agency in relation to your credit application with us; and
 • to transportation or distribution companies that are used by us to distribute our good and products.

Where we wish to use or disclose your personal information for other purposes, we will obtain your prior consent.

Otherwise, we will only disclose your personal information to third parties without your consent if the disclosure is:

 • necessary to protect or enforce our legal rights or interests or to defend any claims;
 • necessary to prevent or lessen a serious threat to a person’s health or safety;
 • required or authorised by law; or
 • permitted by another exception in the applicable privacy laws.

Under no circumstances will we sell personal information.

Company reorganisation

In the event that we undergo reorganisation or are sold to a third party, any personal information we hold about you may be transferred to that re-organised entity or third party in compliance with applicable law.

13. Credit Information & Commercial Credit Eligibility Information

If you apply for credit with us, so that we can assess your application for commercial credit, we may:

 • collect your personal information from any application for commercial credit you make with us;
 • collect and hold credit information about you which includes, but is not limited to, your identification information and information about any application for commercial credit you make with us;
 • collect and hold commercial credit eligibility information about you which includes, but not limited to, commercial credit reporting information that we receive about you from a credit reporting body; and
 • disclose information relating to that default account to a collections agency for the purpose of receiving any or all of the amounts outstanding, if you default in your payments to us.

14. How we protect your personal information

We respect the privacy of personal information and will take reasonable steps to keep it strictly confidential.

Your personal information may be held and stored on paper, by electronic means or both.  We have physical, electronic and procedural safeguards in place for personal information and take reasonable steps to ensure that your personal information is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure.

The steps we take to protect your personal information include the following:

 • access to data processing systems by unauthorised measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
 • access to IT systems by unauthorised persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
 • in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorisation, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorisation processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
 • to ensure the adequate separation of data we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependant upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
 • we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
 • we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
 • we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centres and reviewing our recovery plans regularly; and
 • we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification.  The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.

Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it.

You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk.

15. Overseas transfers of information

When you provide us with information online, your information may be stored on our servers located in Europe.

In particular, when you fill in an online contract form or subscribe to our Used Machine Newsletter on our website the data you input on the website or in the relevant form will be stored on a server in Germany.

We may in certain other situations disclose information to an overseas entity if permitted by relevant laws, but will only do so with your consent or for the purpose for which the information was given.

16. Retention of Information

We will only retain your personal information for as long as is reasonable necessary in relation to the purposes for which it was collected. We will also retain personal information to ensure compliance with any applicable statutory or regulatory obligations imposed on us in relation to the retention of records.

Where you have requested we stop processing your personal information for marketing purposes, we may retain a record of your request to ensure we abide by your request in the future.

17. Destruction and De-identification

When your information is no longer needed, or if you request that we delete any personal information which we hold about you, we will use secure methods to destroy or to permanently de-identify your personal information when it is no longer needed. For example, paper records are shredded or destroyed securely and any electronic records are deleted from all locations, to the best of our ability, or permanently de-identified.

18. Your Rights

Under the legislation applicable to you, you may be entitled to exercise some or all of the following rights:

 • Request (i) information as to whether your personal information is retained and (ii) access to and/or duplicates of your personal information retained, including the purposes of the processing, the categories of personal information concerned, and the data recipients as well as potential retention periods.
 • Request rectification, erasure, removal or restriction of your personal information, for example, because (i) it is incomplete or inaccurate, (ii) it is no longer needed for the purposes for which it was collected, or (iii) the consent on which the processing was based has been withdrawn.
 • Refuse to provide us with, or withdraw, your consent to processing of your personal information at any time.
 • Object, on grounds relating to your particular situation, that your personal information shall be subject to processing.  In this case, please provide us with information about your particular situation.  After the assessment of the facts presented by you we will either stop processing your personal information or present you our compelling legitimate grounds for an ongoing processing.
 • Object to us sending you direct marketing and profiling you for the purpose of direct marketing.
 • Object to your data being subject to any automated decision making, including profiling (decisions based on data processing by automatic means, for the purpose of assessing several personal aspects).
 • In certain circumstances receive your personal information that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.
 • Lodge a complaint regarding our processing of your personal information with a relevant authority in a country where you live, work, or where you believe a breach may have occurred, or take legal action in relation to any potential breach of your rights regarding the processing of your personal information.

If you wish to contact us in relation to any of the rights outlined in this section, you can do so by contacting us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

19. Children

Our Services are not directed at minors under the age of 18. We do not knowingly collect personal information from minors under 18.

If we learn that we have collected personal information of a minor under 18 years old we will take steps to delete such information as soon as possible unless we have received consent from their legal guardian to collect such information.

20. Contact

If you have any questions, concerns, complaints or comments about this Privacy Policy or any requests concerning your personal information please contact us at responsibility@dmgmori.com.

21. Amendments to the Privacy Policy

We reserve the right to change this policy from time to time. Please check the Services regularly and check our respective current Privacy Policy.

This policy was last updated on 1 July 2019.

Data Protection

Data protection

General explanation

DMG MORI is aware of the need for Internet privacy. Therefore this notice is to let you know how we intend to treat any information about you that we might receive on the Internet as a result of your visit to our Site.
Information about Online-Visitors

DMG MORI feels you should know that we care about your privacy and, thus, should know how we treat information provided to us. By continuing your visit on our Site, you are accepting the following policies:

Handling of Information

Information we obtain from or about our customers is kept in confidence, but is used to personalize and improve our services for you. We obtain and store the following information:

 • Information provided by you

We receive and store any information you forward to us via our web site or give to us in any other way. You are free not to provide any information we ask for, but you should bear in mind that without specific information you might not be able to use our services or to order through our Online-Shop. We will use the information provided to us for purposes such as servicing your orders, responding to your requests, improving our services and communicating with you.

 • Email communication

We store all email addresses provided to us for our own services and use them to provide information to you. We may also obtain email addresses from third parties being utilized for such purposes. If you wish not to obtain future information from us, please contact us at info@dmgmori.com.

 • Automatically generated information

When getting in touch with us, we may obtain and store some information. Among such data are cookies and other information from your web browser. We may also use other tools to analyse or identify visitors to our web site.

Cookies / Web Analysis

Cookies are a tool that helps us identify visitors who have interacted with us earlier. Such tools help us personalize your future visits to our Site and to provide features that we think you will enjoy. The cookies are valid for a maximum of 12 months.

Most browsers offer you information about cookies, how to avoid, alter and/or identify and to remove them. If you decide to turn such cookies off, your future visits to DMG MORI’s Site may be less convenient.
Change cookie settings

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties in line with the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
You can refuse the use of Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set on the computer, which prevents the future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics
Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Please note that on this website, Google Analytics code is supplemented by “anonymizeIp” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking).

How we treat data obtained about you

Since we focus on the sale of our products, we do not sell or otherwise distribute data obtained from you.

However, to optimize our services for you, we may decide to share information, also cross-border, about you, your business, your address or other information we think to be appropriate with our subsidiaries and affiliates, suppliers, agents and dealers of our products, credit risk and fraud protection organizations, entities supporting our web services including this Web Site and other entities which we believe have to obtain information to comply with law. Also, carriers or other persons and organizations involved in the delivery and servicing of products purchased by you may receive personal information.

Security

It is important for you to secure yourself against unauthorized access to your computer or network and, if applicable, to your password. We have no technical or other means to protect you from any misuse.

Access to Information and De-Listing

If you wish to know which information is stored about you or your business based on your DMG MORI-Internet visits please contact us at info@dmgmori.com.

We may email periodic reminders of our notices and conditions, certain offers or other promotions and activities, unless you have instructed us not to do so. You may submit such instructions to info@dmgmori.com.

We reserve the right to alter, amend or cancel our privacy policy but will be sensitive to your personal interests when doing so.

You should also visit our Disclaimer and our General Terms and Conditions pages, which will also apply whenever you visit our Site.

For further information please refer to:

Daniel Piegsa

DMG MORI
Digital Marketing

Tel: +49 89 / 2488359 00
Fax: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com

Remarques sur la protection des données

Nous vous remercions de votre visite sur notre site et de votre intérêt pour nos services. Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Dans ce qui suit, nous vous informons sur le traitement de données personnelles lorsque vous utilisez notre site et faites appel à nos contenus et à nos services. Les données personnelles sont des données qui se réfèrent personnellement à vous, par exemple le nom, l'adresse, les adresses électroniques, le comportement utilisateur.

1. Responsable, sous-traitant, responsable de la protection des données.

 1. Le responsable selon l'art. 4 § 7 du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) est DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (ci-après « nous »).
 2. Pour notre compte, ce site est exploité par DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, info@dmgmori.com.
 3. Notre responsable de la protection des données au sein du groupe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la protection de la vie privée. Voici ses coordonnées : GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.


2. Informations générales sur le traitement des données personnelles

 1. En principe, nous ne traitons les données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du site Internet ainsi que de nos contenus et services. Le traitement de données personnelles se fait généralement uniquement après avoir obtenu un consentement. Une exception s'applique dans les cas où le consentement préalable n'est pas possible pour des raisons réelles et où le traitement des données est autorisé par la loi.
 2. Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne concernée pour le traitement des données personnelles, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point a) du RGPD.
  Dans le traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée fait partie, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD. Il en va de même pour les traitements nécessaires à l'exécution des mesures précontractuelles.

  Dans la mesure où le traitement des données personnelles est nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle nous sommes soumis, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point c) du RGPD.

  Si les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique exigent le traitement de données personnelles, l'art. 6 al. 1 point d) du RGPD sert de base juridique.

  Si le traitement est nécessaire pour sauvegarder un intérêt légitime de notre société ou d'un tiers et si les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée ne l'emportent pas sur le premier intérêt mentionné, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD.

 3. Les données personnelles des personnes concernées seront effacées ou bloquées dès que la finalité de leur conservation cessera de s'appliquer. En outre, les données peuvent être stockées si cela a été prévu par le législateur européen ou national dans les réglementations, lois ou autres dispositions de l'Union européenne auxquelles la personne responsable est soumise. Les données seront également bloquées ou effacées si une période de conservation prescrite par les normes susmentionnées expire, à moins qu'il ne soit nécessaire de conserver les données pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
 4. Lorsque vous nous contactez par e-mail, via un formulaire de contact ou en vous inscrivant sur notre site, les données que vous nous avez fournies seront stockées afin de traiter vos questions/demandes. Nous supprimons les données correspondantes dès lors que le traitement n'est plus nécessaire ou limitons le traitement en cas d'obligations légales de conservation.
 5. Si nous faisons appel à des prestataires de services sous contrat pour certaines fonctions de notre offre ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins publicitaires, nous vous informerons en détail sur les processus respectifs ci-dessous. Nous spécifions également les critères définis pour la période de stockage.

3. Collecte de données personnelles lors de la visite de notre site Internet

 1. Lorsque vous utilisez le site à des fins d'information uniquement, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d'informations, nous ne recueillons que les données personnelles que votre navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez consulter notre site Web, nous recueillons les données suivantes qui sont techniquement nécessaires pour nous afin de vous montrer notre site Web et de garantir la stabilité et la sécurité (la base juridique est l'art. 6 art. al. 1 point f) du RGPD) :
  - Adresse IP
  - Date et heure de la demande
  - Différence de fuseau horaire par rapport au Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contenu de la demande (page concrète)
  - Statut de l'accès/code de statut HTTP
  - Quantité de données transférées
  - Site Web d'où provient la demande
  - Navigateur
  - Système d'exploitation et son interface
  - Langue et version du navigateur.
 2. Outre les données mentionnées précédemment, les cookies de votre ordinateur sont stockés lorsque vous utilisez notre site. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur le disque dur par le navigateur que vous utilisez et à travers lesquels certaines informations sont transmises à l'organisme qui place le cookie (dans ce cas, nous). Les cookies ne peuvent pas exécuter des logiciels ou transmettre des virus à votre ordinateur. Ils servent à rendre l'offre Internet plus agréable pour l'utilisateur et plus efficace.
 3. Utilisation de cookies :
  a) Ce site Internet utilise les types de cookies suivants, dont la portée et la fonction sont expliquées ci-dessous :
  - Cookies transitoires (voir b)
  - Cookies persistants (voir c).
  b) Les cookies transitoires sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez le navigateur. Ceux-ci incluent notamment les cookies de session. Ceux-ci enregistrent ce que l'on appelle un ID de session avec lequel les différentes demandes de votre navigateur sont classées selon la session commune. Par ce biais, votre ordinateur peut reconnaître le moment où vous retournez sur le site Internet. Les cookies de session sont supprimés lorsque vous vous déconnectez ou quand vous fermez le navigateur.
  c) Les cookies persistants sont supprimés au plus tard au bout de trois mois. Vous pouvez également supprimer les cookies à tout moment dans les paramètres de sécurité de votre navigateur.
  d) Vous pouvez configurer le paramètre de votre navigateur selon vos souhaits et par exemple refuser d'accepter les cookies tierce partie ou tous les cookies. Nous signalons que dans ce cas, vous ne pourrez éventuellement pas utiliser toutes les fonctions de ce site Internet.
  e) Nous utilisons les cookies pour vous identifier lors de vos visites suivantes si vous avez un compte chez nous. Sinon, vous devrez vous reconnecter à chaque visite.
  Modifier les paramètres des cookies

4. Utilisation de notre boutique en ligne

 1. Si vous souhaitez passer commande dans notre boutique en ligne, il est nécessaire pour la conclusion du contrat que vous saisissiez vos données personnelles, lesquelles sont nécessaires pour l'exécution de votre commande. Les informations requises pour l'exécution des contrats sont signalées, les autres informations sont facultatives. Nous traitons les données que vous fournissez pour effectuer votre commande. Dans ce but, nous pouvons transmettre vos données de paiement à notre banque. La base juridique en est l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD.

  Pour passer commande, vous devez créer un compte d'utilisateur, grâce auquel nous pouvons stocker vos données pour d'autres achats ultérieurs. Lorsque vous créez un compte dans « Mon compte », les données que vous fournissez seront stockées de manière révocable. Toutes les autres données, y compris votre compte utilisateur, peuvent toujours être supprimées dans l'espace client.

  Nous pouvons également traiter les informations que vous nous fournissez pour vous informer d'autres produits intéressants de notre gamme ou pour vous envoyer des e-mails contenant des informations techniques.

 2. En raison des réglementations commerciales et fiscales, nous sommes obligés de conserver votre adresse, vos données de paiement et de commande pendant une période de dix ans.
 3. Afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles, notamment financières, le processus de commande est crypté à l'aide de la technologie TLS.
 4. Nous nous réservons le droit d'obtenir des informations sur l'identité et la solvabilité auprès de sociétés de services spécialisés (agences d'information commerciale) sur la base de l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD pour protéger nos intérêts légitimes, en particulier contre le non-paiement et l'utilisation abusive de notre boutique en ligne. Nous n'obtenons des informations d'identité et de crédit qu'auprès de sociétés comme Creditreform.

  Pour plus d'informations sur le traitement des données par Creditreform et le calcul des valeurs de probabilité (scores) par Creditreform, qui peut être le contenu d'un rapport de solvabilité, voir​​​​​​​ https://en.creditreform.de.

  Nous traitons le rapport de crédit exclusivement dans le but de prendre une décision équilibrée sur l'établissement, l'exécution ou la fin de la relation contractuelle avec vous. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins d'évaluation de crédit conformément à l'art. 21 du RGPD.

5. Possibilités de candidature

Vous pouvez postuler chez nous sur notre site Internet ou par e-mail. Lorsque vous postulez, nous collectons et stockons les données que vous saisissez dans la fenêtre de saisie ou que vous nous envoyez par e-mail. Nous traitons vos données uniquement dans le but de traiter votre demande. Le traitement des données s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD. Si nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste, nous conserverons vos données pendant une période maximale de six mois après la fin du processus de candidature.

6. Newsletter

 1. En donnant votre consentement, vous pouvez, indépendamment de l'exécution d'un contrat, vous abonner à notre newsletter. Cela nous permettra de vous informer de nos offres actuelles intéressantes.
 2. Pour l'inscription à notre newsletter, nous utilisons la procédure de double opt-in. Cela signifie que nous vous ferons parvenir, après votre inscription, un e-mail à l'adresse électronique donnée, dans lequel nous vous prions de confirmer que vous souhaitez l'envoi de la newsletter. Si vous ne confirmez pas votre inscription dans les 24 heures, vos informations seront bloquées et automatiquement effacées au bout d'un mois. De plus, nous enregistrons vos adresses IP et le moment de l'enregistrement et de la confirmation. Le but de la procédure est de prouver votre enregistrement et, si nécessaire, de clarifier tout abus éventuel de vos données personnelles.
 3. La seule information requise pour l'envoi de la newsletter est votre adresse électronique. Les autres informations sont transmises sur une base volontaire et sont signalisées comme telles. Elles servent à personnaliser nos formules de politesse. Après votre confirmation, nous enregistrerons votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter. La base juridique est l'art. 6 al. 1 point a) du RGPD.
 4. Vous pouvez révoquer votre consentement à recevoir la newsletter à tout moment et vous désabonner de la newsletter. Vous pouvez déclarer votre révocation en cliquant sur le lien fourni dans chaque e-mail de newsletter, par e-mail à disagree@dmgmori.com ou en envoyant un message aux coordonnées indiquées précédemment.  
 5. Nous attirons votre attention sur le fait que nous évaluons votre comportement d'utilisateur lors de l'envoi de la newsletter. Pour cette analyse, les e-mails envoyés contiennent des balises ou pixels de suivi, qui sont des fichiers image d'un pixel stockés sur notre site Internet. Pour les évaluations, nous relions les données mentionnées dans la section 3 et les balises avec votre adresse e-mail et un identifiant individuel. Les liens reçus dans la newsletter contiennent également cette identification. Avec les données ainsi obtenues, nous créons un profil d'utilisateur pour adapter la newsletter à vos intérêts personnels. Nous collectons le moment où vous lisez nos newsletters, les liens sur lesquels vous cliquez, et nous en déduisons vos intérêts personnels. Nous relions ces données aux actions que vous avez faites sur notre site.

  Vous pouvez vous opposer à ce suivi à tout moment en cliquant sur le lien fourni dans chaque e-mail. Les renseignements sont conservés aussi longtemps que vous êtes abonné à la newsletter. Après une désinscription, nous enregistrons les données de manière purement statistique et anonyme. Un tel suivi n'est pas non plus possible si vous avez désactivé l'affichage des images dans votre logiciel de messagerie par défaut. Dans ce cas, la newsletter ne s'affiche pas complètement et il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions. Si vous affichez les images manuellement, le suivi ci-dessus a lieu.

7. Utilisation de Google Analytics

 1. Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet de Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce que l'on appelle des « cookies » ou fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur et permettant une analyse de l'utilisation que vous faites du site Internet. Les informations générées via les cookies concernant votre parcours sur le site Internet sont, de manière générale, transmises à un serveur de Google aux États-Unis où elles sont enregistrées. Si la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP est activée sur ce site, votre adresse IP sera toutefois, au sein des pays membres de l'Union européenne et dans les autres états contractants de l'accord sur l'Espace économique européen, abrégée au préalable par Google. Exceptionnellement, l'adresse IP intégrale peut être transmise à un serveur de Google situé aux États-Unis et y être abrégée. Sur demande de l'opérateur du site Internet, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, établir des rapports d'activité et fournir d'autres services relatifs à son utilisation ainsi que d'Internet à l'intention de cet opérateur.
 2. Google ne mettra en aucun cas en relation votre adresse IP transmise à partir de votre navigateur dans le cadre de Google Analytics avec d'autres données.
 3. Vous pouvez bloquer l'installation des cookies par un simple réglage de votre navigateur ; nous vous signalons cependant que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser entièrement toutes les fonctionnalités de ce site Internet. Par ailleurs, vous pouvez empêcher Google d'enregistrer les données relatives à votre utilisation du site Internet produites par les cookies (y compris votre adresse IP) ou de traiter ces données. Pour cela, téléchargez et installez le plugin de navigateur disponible au lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 4. Ce site utilise Google Analytics avec l'extension « _anonymizeIp() ». Ainsi, les adresses IP ne sont traitées qu'après avoir été tronquées, et une identification directe des personnes est donc exclue. Dans la mesure où les données collectées vous concernant comportent une référence personnelle, cette dernière fera l'objet d'une exclusion immédiate et les données personnelles seront de ce fait immédiatement supprimées.
 5. Nous utilisons Google Analytics pour analyser et améliorer régulièrement l'utilisation de notre site Internet. Avec les statistiques, nous pouvons améliorer notre offre et la rendre plus intéressante pour vous en tant qu'utilisateur. L'utilisation de Google Analytics s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 phrase 1 point f) du RGPD.
 6. Informations sur le prestataire de services tiers : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, fax : +353 (1) 436 1001. Conditions d'utilisation : http://www.google.com/analytics/terms/fr.html, synthèse sur la protection des données : http://www.google.com/intl/fr/analytics/learn/privacy.html, et déclaration de protection des données : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

8. Intégration de vidéos YouTube

 1. Nous avons inclus des vidéos YouTube dans notre offre en ligne, stockées sur https://www.YouTube.com et directement lisibles sur notre site Internet. Celles-ci sont toutes intégrées en « mode de confidentialité étendu », c’est-à-dire que vous ne transférez pas de données sur vous en tant qu'utilisateur à YouTube si vous ne visionnez pas les vidéos. C'est seulement lorsque vous visionnez les vidéos que les données mentionnées au paragraphe 2 seront transmises. Nous n'avons aucune influence sur ce processus.
 2. En visitant le site Internet, YouTube reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site. En outre, les données mentionnées au § 3 de cette déclaration seront transmises, et ce indépendamment du fait que YouTube vous fournisse ou non un compte utilisateur avec lequel vous êtes connecté ou qu'il n'existe pas de compte utilisateur. Si vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas être associé à votre profil sur YouTube, vous devez vous déconnecter avant de cliquer sur le bouton. YouTube stocke les données recueillies vous concernant en tant que profils d'utilisateur et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et/ou de conception de son site Internet en fonction de la demande. Une telle évaluation se fait en particulier (aussi pour les utilisateurs non enregistrés) pour représenter une publicité conforme à la demande et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur ; vous devez contacter YouTube pour exercer ce droit.
 3. Pour plus d'informations sur l'objectif et la portée de la collecte et du traitement de données par YouTube, veuillez lire leur politique de confidentialité. Vous y trouverez également d'autres informations sur vos droits et sur les possibilités de protection de votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

9. Utilisation de Google Maps

 1. Sur ce site, nous utilisons l'offre de Google Maps. Cela nous permet d'afficher des cartes interactives directement sur le site et vous permet d'utiliser la fonction de carte de façon pratique.
 2. En visitant le site Internet, Google reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site. En outre, les données mentionnées au § 3 de cette déclaration seront transmises, et ce indépendamment du fait que Google vous fournisse ou non un compte utilisateur avec lequel vous êtes connecté ou qu'il n'existe pas de compte utilisateur. Si vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas être associé à votre profil sur Google, vous devez vous déconnecter avant de cliquer sur le bouton. Google stocke les données recueillies vous concernant en tant que profils d'utilisateur et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et/ou de conception de son site Internet en fonction de la demande. Une telle évaluation se fait en particulier (aussi pour les utilisateurs non enregistrés) pour représenter une publicité conforme à la demande et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur ; vous devez contacter Google pour exercer ce droit.
 3. Pour plus d'informations sur la finalité et l'étendue de la collecte et du traitement des données par le fournisseur du plugin, veuillez consulter la déclaration de protection des données du prestataire. Vous y trouverez également d'autres informations sur vos droits en la matière et sur les possibilités de protection de votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

10. Utilisation de Google Ads Conversion

 1. Nous utilisons l'offre de Google Ads pour attirer l'attention sur nos offres attractives à l'aide de supports publicitaires (les Google Ads) sur des sites externes. En ce qui concerne les données des campagnes publicitaires, nous pouvons déterminer le succès des mesures de publicité individuelles. Notre intérêt est de vous montrer des annonces qui pourraient vous intéresser afin de rendre notre site plus intéressant pour vous et de réaliser un calcul équitable des coûts publicitaires.
 2. Ces supports publicitaires sont fournis par Google via des « Ad Server » (« serveurs publicitaires »). Pour ce faire, nous utilisons des cookies Ad Server, qui permettent de mesurer certains paramètres d'efficacité, comme l'affichage d'annonces ou les clics par les utilisateurs. Si vous accédez à notre site via une annonce Google, Google Ads stocke un cookie sur votre PC. Ces cookies perdent généralement leur validité après 30 jours et ne sont pas destinés à vous identifier personnellement. Dans ce cookie, l'identifiant unique du cookie, le nombre d’« Ad Impressions » (impressions publicitaires) par placement (fréquence), la dernière impression (pertinente pour les conversions postérieures à l'affichage) et les informations d'opt-out (indiquant que l'utilisateur ne souhaite plus être contacté) sont généralement stockés comme valeurs d'analyse.
 3. Ces cookies permettent à Google de reconnaître votre navigateur Internet. Si un utilisateur visite certaines pages du site d'un client Ads et que le cookie stocké sur son ordinateur n'a pas expiré, Google et le client peuvent savoir que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et qu’il a été redirigé vers cette page. Chaque client Ads se voit attribuer un cookie différent. Les cookies ne peuvent donc pas être suivis (tracés) via les sites Internet des clients d'Ads. Nous ne collectons et ne traitons nous-mêmes aucune donnée personnelle dans les mesures de publicité susmentionnées. Nous ne recevons que des évaluations statistiques fournies par Google. Sur la base de ces évaluations, nous pouvons identifier quelles mesures de publicité sont particulièrement efficaces. Nous ne recevons aucune autre information de l'utilisation du matériel publicitaire ; nous ne pouvons notamment pas identifier les utilisateurs sur la base de cette information.
 4. Grâce aux outils marketing utilisés, votre navigateur établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Google. Nous n'avons aucune influence sur l'étendue et l'utilisation ultérieure des données collectées par Google grâce à l'utilisation de cet outil et nous vous informons en fonction de notre niveau de connaissance actuel : En intégrant Ads Conversion, Google reçoit des informations selon lesquelles vous avez accédé à la partie correspondante de notre site ou cliqué sur une de nos annonces. Si vous êtes inscrit à un service Google, Google peut associer la visite à votre compte. Même si vous n'êtes pas enregistré chez Google ou si vous ne vous êtes pas connecté, il est possible que le fournisseur puisse obtenir et stocker votre adresse IP.
 5. Vous pouvez empêcher la participation à ce processus de suivi de différentes manières : a) en configurant votre navigateur en conséquence, en particulier en supprimant les cookies tiers, vous ne recevrez aucune publicité de la part de prestataires tiers ; b) en désactivant les cookies pour le suivi de la conversion, en réglant votre navigateur de telle sorte que les cookies du domaine www.googleadservices.com soient bloqués, https://www.google.fr/settings/ads, cette configuration sera supprimée si vous supprimez vos cookies ; c) en désactivant les annonces basées sur centres d'intérêts de prestataires qui font partie de la campagne d'autorégulation « About Ads » via le lien http://www.aboutads.info/choices, cette configuration étant supprimée si vous supprimez vos cookies ; d) en le désactivant de manière permanente dans Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome en utilisant le lien http://www.google.com/settings/ads/plugin. Cependant, nous vous signalons que dans ce cas, vous ne serez pas en mesure d'utiliser l'intégralité des fonctionnalités de cette offre.

 6. Le traitement de vos données s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 phrase 1 point f) du RGPD. Vous trouverez plus d'informations sur la politique de confidentialité de Google sur http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy et https://services.google.com/sitestats/fr.html. Vous pouvez également consulter le site de la Network Advertising Initiative (NAI) à l'adresse http://www.networkadvertising.org.

11. Remarketing

En plus d'Ads Conversion, nous utilisons l'application Google Remarketing. Il s'agit d'un processus que nous aimerions utiliser pour vous contacter à nouveau. Cette application vous permet de voir nos publicités après avoir visité notre site lorsque vous continuez à utiliser Internet. Cela se fait au moyen de cookies stockés dans votre navigateur, que Google utilise pour enregistrer et évaluer votre comportement d'utilisation lorsque vous visitez divers sites Web. Ainsi, Google peut savoir que vous êtes déjà venu sur notre site. Selon les dires de Google, Google ne fusionne pas les données collectées dans le cadre du remarketing avec vos données personnelles qui peuvent être stockées par Google. Google affirme notamment utiliser des pseudonymes lors de ses activités de remarketing.

12. Utilisation de Google Fonts

Nous utilisons Google Fonts sur notre site. Cela nous permet d'intégrer certaines polices sur notre site. Google met ces polices à disposition par le biais de serveurs aux États-Unis. Lors d'une visite sur notre site, le navigateur du visiteur établit une connexion directe avec ces serveurs. Dans ce cadre, entre autres, l'adresse IP du visiteur est transmise à Google et y est stockée.

Plus d'informations sur Google : Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, États-Unis. Plus d'informations sur la politique de confidentialité de Google : https://www.google.com/policies/privacy/

13. Liens vers des sites Internet de tiers

Nous publions des liens vers les sites d'autres fournisseurs (tiers) qui ne sont pas affiliés à nous, par exemple vers nos profils sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram et Facebook. Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'avons aucune influence sur les données traitées par ces fournisseurs lorsque vous cliquez sur ces liens. Le traitement des données par ces tiers étant hors de notre contrôle, nous ne pouvons en assumer la responsabilité. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données par ces tiers, veuillez vous référer aux informations sur la protection des données de l'opérateur concerné.

14. Mesures de sécurité

 1. Nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de protection adapté au risque, conformément à l'art. 32 du RGPD, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de l'étendue, des circonstances et des finalités du traitement, ainsi que de la probabilité et de la gravité différentes du risque pour les droits et libertés des personnes physiques.
 2. Ces mesures comprennent notamment la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données en contrôlant l'accès physique aux données, ainsi que leur accès, leur saisie, leur transmission, la sécurisation de leur disponibilité et leur séparation. En outre, nous avons établi des procédures pour garantir l'exercice des droits des personnes concernées, l'effacement des données et la réaction en cas de mise en danger des données. Par ailleurs, nous tenons déjà compte de la protection des données personnelles lors du développement ou de la sélection du matériel, des logiciels et des procédures, conformément au principe de la protection des données par le biais de la conception technologique et des préréglages conviviaux en matière de protection des données (art. 25 du RGPD).

 3. Ces pages Internet utilisent un cryptage SSL/TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels comme les demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée par le fait que l'adresse du navigateur passe de « http:// » à « https:// » et par le symbole du cadenas dans la ligne d'adresse de votre navigateur. Si ce cryptage SSL est activé, les données que vous nous fournissez ne peuvent pas être lues par des tiers.
 4. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la transmission des données sur Internet (par exemple lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Il est impossible de garantir une protection intégrale des données contre tout accès par des tiers..

15. Collaboration avec des sous-traitants et des tiers

 1. Si nous divulguons des données à d'autres personnes et sociétés (sous-traitants ou tiers) dans le cadre de notre traitement, que nous leur transmettons ou leur donnons accès aux données, cela ne peut se faire que sur la base d'une autorisation légale (par exemple, si une transmission des données à des tiers, comme des prestataires de services de paiement, conformément à l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD pour l'exécution du contrat est nécessaire), si vous y avez consenti, si une obligation légale le prévoit ou sur la base de nos intérêts légitimes (par exemple, lorsque nous utilisons des agents, hébergeurs Web, etc.).
 2. Si nous confions à des tiers le traitement des données sur la base d'un contrat de sous-traitance, nous le faisons sur la base de l'art. 28 du RGPD.

16. Transmission dans des pays étrangers

Si nous traitons des données dans un pays tiers (c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne [UE] ou de l'Espace économique européen [EEE]) ou si cela se produit dans le cadre de l'utilisation de services de tiers ou de la divulgation ou du transfert de données à des tiers, cela n'intervient que dans le cadre de l'exécution de nos obligations (pré-)contractuelles, sur la base de votre consentement, d'une obligation légale ou sur la base de nos intérêts légitimes. Sous réserve d'autorisations légales ou contractuelles, nous ne traitons ou ne laissons des données dans un pays tiers que si les exigences particulières des art. 44 et suivants du RGPD sont respectées. Cela signifie, par exemple, que le traitement est effectué sur la base de garanties spéciales, comme la détermination officiellement reconnue d'un niveau de protection des données correspondant à l'UE ou le respect d'obligations contractuelles spéciales officiellement reconnues (« clauses contractuelles types »).

17. Vos droits

 1. Vous avez les droits suivants à notre égard en ce qui concerne vos données personnelles 
  - Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 du RGPD),
  - Droit de rectification ou à l'effacement (art. 16 et 17 du RGPD),
  - Droit à la limitation du traitement (art. 18 du RGPD),
  - Droit de notification (art. 19 du RGPD),
  - Droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD).
 2. Vous avez en outre le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons découlant de votre situation particulière, au traitement des données personnelles vous concernant sur la base de l'art. 6 al. 1 point e) (le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public) ou f) (le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement) du RGPD ; ceci s'applique également au profilage sur la base de ces dispositions (art. 21 du RGPD). Si vous vous y opposez, nous ne traiterons vos données personnelles que si nous pouvons prouver des raisons légitimes impérieuses qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux.
 3. Si vous avez consenti au traitement de vos données personnelles par nous, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. La licéité du traitement de vos données personnelles jusqu'à la révocation n'est pas affectée par la révocation. Le traitement ultérieur de ces données sur la base d'un autre fondement juridique, par exemple pour l'exécution d'obligations légales, reste également inchangé.
 4. Enfin, vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données concernant le traitement de vos données personnelles.
 5. Dans la mesure du possible, nous vous demandons d'adresser vos réclamations ou déclarations à l'adresse suivante : responsibility@dmgmori.com

Indicazioni sulla protezione dei dati

Siamo lieti della vostra visita al nostro sito web e vi ringraziamo per l’interesse verso le nostre offerte. La protezione dei vostri dati personali ha per noi la massima priorità. Di seguito desideriamo informarvi in merito al trattamento dei dati personali quando consultate il nostro sito web e utilizzate i nostri contenuti e servizi. Per dati personali si intende qualsiasi informazione che vi riguarda personalmente, come ad es. nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, comportamento di utente.

1. Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, responsabile della protezione dei dati.

 1. Conformemente all’art. 4 n. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’UE il titolare del trattamento è l’impresa DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (“Noi”, “Ci”).
 2. Questo sito web viene gestito per nostro conto da DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, Germania, e-mail: info@dmgmori.com.
 3. Potete rivolgere tutte le vostre domande in materia di protezione dei dati al nostro responsabile della protezione dei dati a livello di gruppo, al seguente indirizzo: GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, ​​​​​​​ responsibility@dmgmori.com.


2. Informazioni generali sul trattamento dei dati personali

 1. Noi trattiamo i vostri dati personali solo laddove ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di un sito web ben funzionante e della fornitura dei nostri contenuti e servizi. Il trattamento dei dati personali avviene di regola esclusivamente previo consenso dell’interessato. Vige un’eccezione nei casi in cui non sia possibile reperire previamente un consenso per motivi concreti e il trattamento dei dati sia consentito dalle norme di legge.
 2. Laddove per le procedure di trattamento dei dati personali otteniamo un consenso da parte dell’interessato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

  Per il trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione di un contratto, la cui parte contraente sia l’interessato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD. Questo vale anche per le procedure di trattamento che sono necessarie per l’esecuzione di misure precontrattuali.

  Laddove sia necessario un trattamento dei dati personali per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetta la nostra impresa, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c) RGPD.

  Nel caso in cui la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica renda necessario un trattamento dei dati personali, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. d) RGPD.

  Se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della nostra impresa o di un terzo e gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sul primo interesse indicato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD

 3. I dati personali dell’interessato saranno cancellati o bloccati non appena verrà meno lo scopo della conservazione. Si può inoltre effettuare la conservazione dei dati se ciò è stato previsto dal legislatore europeo o nazionale in regolamenti, leggi o altre norme del diritto dell’Unione, cui è soggetto il titolare del trattamento. Si effettua un blocco o una cancellazione dei dati anche nel caso in cui scada un periodo di conservazione prescritto dalle norme indicate, a meno che non via sia la necessità di un’ulteriore conservazione dei dati al fine di una stipula contrattuale o di un adempimento contrattuale.
 4. Quando ci contattate tramite posta elettronica, completate un modulo di contatto o vi registrate al nostro sito web, conserviamo i dati da voi comunicati al fine di evadere le vostre domande/richieste. Cancelliamo i dati raccolti in questo contesto non appena la loro conservazione non è più necessaria o ne limitiamo il trattamento qualora sussistano obblighi di conservazione contrari.
 5. Qualora per singole funzioni della nostra offerta noi dovessimo ricorrere a fornitori di servizi incaricati, oppure, qualora intendessimo utilizzare i vostri dati a scopi pubblicitari, vi informeremo dettagliatamente sulle corrispondenti procedure come descritto in seguito, indicando anche i criteri definiti per la durata della conservazione.

3. Raccolta di dati personali quando visitate il nostro sito web

 1. Durante l’uso meramente informativo del nostro sito web, ovvero quando non effettuate la registrazione o non ci trasmettete altrimenti informazioni, noi raccogliamo solo i dati personali trasmessi dal vostro browser al nostro server. Quando esaminate il nostro sito web, raccogliamo i dati indicati in seguito, che sono per noi necessari ai fini di una buona visualizzazione del nostro sito web e per garantire stabilità e sicurezza (la base giuridica è costituita dal l’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD):
  - indirizzo IP
  - data e ora della richiesta
  - differenza di fuso orario Greenwich Mean Time (GMT)
  - contenuto della richiesta (pagina concreta)
  - stato di accesso/codice di stato HTTP
  - quantità di dati trasmessi ogni volta
  - sito web dal quale arriva la richiesta
  - browser
  - sistema operativo e ambiente
  - lingua e versione del browser.
 2. Oltre ai dati sopra indicati, quando utilizzate il nostro sito web vengono installati sul vostro computer anche i cookie. I cookie sono brevi file di testo che vengono depositati e memorizzati a livello locale sul sistema del computer tramite il vostro browser e che servono a chi li installa (a noi) per l’acquisizione di determinate informazioni. I cookie non possono eseguire programmi e non installano virus sul vostro computer, ma servono a creare un ambiente di navigazione gradevole e mirato agli utenti del nostro sito web.
 3. Impiego di cookie
  a) questo sito web utilizza i seguenti tipi di cookie, la cui portata e funzione vengono descritti in seguito:
  - cookie transitori (vedi il punto b);
  - cookie persistenti (vedi il punto c).
  b) I cookie transitori vengono automaticamente cancellati quando chiudete il vostro browser. Tra questi cookie vi sono i cookie di sessione. Essi salvano un cosiddetto ID di sessione, attraverso il quale è possibile attribuire diverse richieste del vostro browser all’intera sessione e in tal modo riconoscere il vostro computer quando effettuate di nuovo l’accesso al nostro sito web. I cookie di sessione vengono cancellati quando vi scollegate dal sito web o quando chiudete il browser.
  c) I cookie persistenti vengono cancellati entro tre mesi. Potete cancellare in qualsiasi momento i cookie tramite le impostazioni di sicurezza del vostro browser.
  d) Inoltre, potete impostare il vostro browser secondo i vostri desideri, ad esempio in modo da rifiutare i cookie di terzi o anche tutti i cookie. Una disattivazione dei cookie per il nostro sito web potrebbe non impedire di utilizzare completamente tutte le funzionalità del nostro sito.
  e) Utilizziamo i cookie per potervi identificare quando rivisitate il nostro sito web, se avete un nostro account, in modo tale che non sia necessario immettere di nuovo tutte le informazioni per effettuare l’accesso.
  Modifica impostazioni cookies

4. Utilizzo del nostro negozio web

 1. Se desiderate effettuare un ordine nel nostro negozio web, dovete indicare, ai fini della conclusione del contratto, i vostri dati personali di cui noi abbiamo bisogno per evadere l’ordine. I dati da immettere obbligatoriamente ai fini dell’elaborazione dei contratti sono contrassegnati separatamente, le altre informazioni sono volontarie. Noi utilizziamo i dati da voi indicati per evadere il vostro ordine. A tale scopo possiamo inoltrare i vostri dati alla nostra banca. In tal caso, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD.

  Per poter effettuare l’ordine, dovete creare un account utente, tramite il quale possiamo salvare i vostri dati per acquisti futuri. Creando un account alla voce “Il mio conto” i dati da voi indicati saranno conservati in modo revocabile. Potete cancellare in qualsiasi momento tutti gli altri dati, compreso il vostro account utente, nell’area clienti.

  Possiamo inoltre trattare i dati da voi indicati per informarvi su prodotti interessanti del nostro portafoglio o per inviarvi e-mail contenenti informazioni tecniche.

 2. Per ottemperare a obblighi di diritto commerciale e fiscale siamo inoltre tenuti a conservare per dieci anni le informazioni concernenti il vostro indirizzo, i vostri pagamento e i vostri ordini.
 3. Al fine di evitare l’accesso ai vostri dati personali da parte di terzi non autorizzati, in particolare ai dati finanziari, il processo di ordinazione è codificato tramite la tecnica TLS.
 4. Mediante l’opzione di pagamento di acquisto su fattura da noi offerta, ci riserviamo il diritto, sulla base giuridica dell’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD, al fine di tutelare i nostri interessi legittimi, in particolare per proteggerci contro mancati pagamenti e contro eventuali abusi del nostro negozio online, di richiedere informazioni sulla vostra identità e sulla vostra solvibilità presso le società di servizi specializzate in materia (agenzie di informazione a carattere economico). Raccogliamo informazioni sull’identità e sulla solvibilità solo presso agenzie come Creditreform.

  Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Creditreform e il computo dei valori di probabilità (score) tramite Creditreform, che potrebbero essere eventualmente contenuti nelle informazioni di solvibilità, potete consultare il sito https://en.creditreform.de.

  Noi trattiamo le informazioni sulla solvibilità esclusivamente con la finalità di adottare decisioni ponderate sulla motivazione, l’esecuzione o la disdetta di una relazione contrattuale con voi. Potete opporvi al trattamento dei vostri dati per finalità di verifica della solvibilità nella misura prevista dall’art. 21 RGPD.

5. Possibilità di candidatura

Potete proporre la vostra candidatura presso la nostra impresa tramite il nostro sito web o per e-mail. Quando presentate la vostra candidatura, noi raccogliamo e memorizziamo i dati che voi avete immesso nell’apposita maschera di input o che ci avete inviato per e-mail. Trattiamo i vostri dati per finalità rientranti nello svolgimento del processo di candidatura. La base giuridica di questo trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGDP. Se non potremo offrirvi un posto di lavoro, conserveremo i vostri dati per un periodo massimo di sei mesi dalla conclusione del processo di candidatura.

6. Newsletter

 1. Concedendo il vostro consenso, potete abbonarvi alla nostra newsletter, con la quale vi informeremo sulle nostre correnti interessanti offerte.
 2. Per l’iscrizione alla nostra newsletter utilizziamo la cosiddetta procedura double-opt-in. Ciò significa che vi invieremo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica da voi indicato al momento dell’iscrizione, contenente un link di conferma per verificare che voi abbiate autorizzato il ricevimento della newsletter. Se non confermate la vostra iscrizione entro 24 ore, le vostre informazioni saranno bloccate e cancellate automaticamente dopo un mese. Inoltre, memorizziamo i vostri indirizzi IP, nonché la rispettiva data e ora utilizzati al momento dell’iscrizione e della conferma. Lo scopo di questa procedura è di poter comprovare la vostra iscrizione ed eventualmente di poter chiarire un possibile uso indebito dei vostri dati personali.
 3. Per l’invio della newsletter è richiesta obbligatoriamente solo l’indicazione del vostro indirizzo di posta elettronica. L’immissione delle altre informazioni, contrassegnate separatamente, è volontaria e utilizzeremo queste informazioni per rivolgerci a voi in modo personale. Una volta ricevuta la vostra conferma, conserveremo il vostro indirizzo e-mail ai fini dell’invio della newsletter. La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. a) RGDP.
 4. Potete revocare in qualsiasi momento il vostro consenso all’invio della newsletter e disdire la newsletter. Per revocare il vostro consenso potete fare clic sull’apposito link contenuto in ogni e-mail di accompagnamento della newsletter, o inviare un’e-mail all’indirizzo disagree@dmgmori.com oppure comunicare la vostra revoca ai dati di contatto indicati in precedenza.
 5. Facciamo presente che con l’invio della newsletter, noi valutiamo il vostro comportamento di utente. Ai fini di questa valutazione le e-mail da noi inviate contengono cosiddetti web beacon o tracking pixel, ovvero micrografiche costituite da un singolo pixel, memorizzate sul nostro sito. Per le valutazioni associamo i dati indicati alla cifra 3 e i web beacon al vostro indirizzo e-mail e a un ID individuale. Anche i link contenuti nella newsletter contengono questo ID. Con i dati così acquisiti creiamo un profilo utente con la finalità di personalizzare la newsletter in base ai vostri interessi personali. In questo contesto, rileviamo quando leggete la nostra newsletter e quali link nella newsletter avete attivato, e ne deduciamo i vostri interessi personali. Associamo poi questi dati alle azioni da voi svolte sul nostro sito web.

  Potete opporvi in qualsiasi momento a questo tracking utilizzando l’apposito link messo a disposizione separatamente in ogni e-mail. Le informazioni restano conservate per la durata dell’abbonamento alla newsletter. Dopo la disdetta della newsletter, conserviamo i dati per finalità meramente statistiche e in modo anonimo. Inoltre, non possiamo effettuare questo tracking se avete disattivato per impostazione predefinita la visualizzazione di immagini nel vostro programma di posta elettronica. In questo caso la newsletter non sarà visualizzata completamente e potrebbe non essere possibile utilizzarne appieno tutte le funzionalità. Il tracking sopra indicato ha luogo quando visualizzate manualmente le immagini.

7. Impiego di Google Analytics

 1. Noi abbiamo integrato su questo sito web componenti di Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). Google Analytics impiega cosiddetti “cookie”, ovvero file contenenti brevi informazioni, che vengono installati sul vostro computer e consentono l’analisi dell’utilizzo del sito web da parte vostra. Le informazioni generate da questi cookie sul vostro utilizzo di questo sito web vengono di norma trasmesse a un server di Google negli USA e lì conservate. In caso di attivazione della funzione di anonimizzazione su questo sito web, tuttavia, il vostro indirizzo IP sarà abbreviato da Google, se l’accesso al nostro sito web avviene da uno Stato membro dell’Unione Europea o da un altro Paese contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP sarà trasmesso a un server di Google negli USA e lì abbreviato. Google utilizza queste informazioni per conto del gestore di questo sito web per analizzare il modo in cui utilizzate il nostro sito, per redigere per noi dei report sulle attività nel web e per fornire al gestore del sito web ulteriori servizi connessi all’utilizzo del sito web e all’impiego di Internet.
 2. L’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics non sarà associato da Google ad altri dati a sua disposizione.
 3. Potete impedire l’installazione dei cookie attraverso una corrispondente impostazione nel vostro browser; vi facciamo tuttavia notare che in questo caso non potrete eventualmente utilizzare completamente tutte le funzionalità di questo sito web. Potete impedire la raccolta e il trattamento da parte di Google dei dati generati tramite il cookie sul vostro utilizzo del sito web (incl. il vostro indirizzo IP) scaricando e installando il plug-in per il browser disponibile al link seguente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Il nostro sito web utilizza Google Analytics con l’aggiunta della funzione “_anonymizeIp()”. In tal modo, gli indirizzi IP sono trattati in forma abbreviata rendendo impossibile la loro associazione a una determinata persona. Nella misura in cui risulti un riferimento personale in connessione ai vostri dati raccolti, questo riferimento sarà immediatamente escluso e i dati personali immediatamente cancellati.
 5. Utilizziamo Google Analytics allo scopo di valutare il modo in cui il nostro sito web viene utilizzato e di migliorarlo costantemente. Tramite le statistiche ottenute possiamo migliorare la nostra offerta e strutturarla in modo più interessante per i nostri utenti. La base giuridica per l’utilizzo di Google Analytics è costituita dall’art. 6 par. 1 frase 1 lett. f) RGDP.
 6. Informazioni del fornitore terzo: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condizioni per l’uso: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, panoramica sulla protezione dei dati: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, e Informativa sulla privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Integrazione di video YouTube

 1. Noi abbiamo integrato nel nostro sito web video di YouTube, che sono memorizzati su https://www.YouTube.com e possono essere riprodotti direttamente dal nostro sito web. Questi video sono stati integrati nella “modalità di protezione avanzata”, ovvero i vostri dati di utente non saranno trasmessi a YouTube se non riproducete alcun video. Solo quando riproducete un video saranno trasmessi i dati indicati al paragrafo 2. Non possiamo influenzare in alcun modo questa trasmissione di dati.
 2. Quando visitate il sito web, YouTube riceve l’informazione che avete richiamato la sottopagina corrispondente del nostro sito web. Inoltre, saranno trasmessi i dati indicati alla cifra 3 della presente Informativa sulla privacy. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che YouTube metta a disposizione un account utente al quale voi siete connessi, oppure che non esista un account utente. Se siete contemporaneamente connessi a Google, i vostri dati saranno associati direttamente al vostro account. Se non desiderate quest’associazione al vostro profilo di YouTube, dovete disconnettervi prima di attivare il pulsante. YouTube memorizza i vostri dati come profilo utente e li utilizza per scopi di pubblicità, ricerche di mercato e/o progettazione su misura del suo sito web. Questa valutazione avviene in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l’accesso) per fornire una pubblicità su misura e per informare altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utenti e potete esercitare questo diritto rivolgendovi direttamente a YouTube.
 3. Maggiori informazioni sulla finalità ed estensione della raccolta dei dati e sul loro trattamento da parte di YouTube sono contenute nell’Informativa sulla privacy, insieme a dettagli sui vostri diritti e sulle impostazioni configurabili per proteggere la vostra sfera privata: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

9. Integrazione di Google Maps

 1. Su questo sito web utilizziamo l’offerta di Google Maps. In tal modo, possiamo visualizzare mappe interattive direttamente sul sito web, consentendovi di utilizzare comodamente le funzionalità delle mappe.
 2. Quando visitate il nostro sito web, Google riceve l’informazione che avete richiamato la corrispondente sottopagina del nostro sito web. Inoltre, saranno trasmessi i dati indicati alla cifra 3 della presente Informativa sulla privacy. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che Google metta a disposizione un account utente al quale voi siete connesso, oppure che non esista un account utente. Se siete contemporaneamente connessi a Google, i vostri dati saranno associati direttamente al vostro account. Se non desiderate quest’associazione al vostro profilo di Google, dovete disconnettervi prima di attivare il pulsante. Google memorizza i vostri dati come profilo utente e li utilizza per scopi di pubblicità, ricerche di mercato e/o progettazione su misura del suo sito web. Questa valutazione avviene in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l’accesso) per fornire una pubblicità su misura e per informare altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utenti e potete esercitare questo diritto rivolgendovi direttamente a Google.
 3. Maggiori informazioni sulla finalità e sull’estensione della raccolta dei dati e sul loro trattamento da parte del fornitore del plug-in sono contenute nelle informative sulla privacy dei fornitori, insieme a dettagli sui vostri diritti e sulle impostazioni configurabili per proteggere la vostra sfera privata:  https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Impiego di Google Ads Conversion

 1. Utilizziamo l’offerta di Google Ads allo scopo di attirare l’attenzione sulle nostre interessanti offerte impiegando strumenti pubblicitari (cosiddetti Google Ads) su siti web esterni. In relazione ai dati delle campagne pubblicitarie, siamo in grado di valutare il successo di singole misure pubblicitarie. In tal modo, miriamo a visualizzarvi pubblicità che corrisponda ai vostri interessi personali, a rendere il nostro sito web più interessante per i visitatori e a ottenere un calcolo equo dei costi di pubblicità.
 2. Questi strumenti pubblicitari sono forniti da Google tramite cosiddetti “Ad Server”. A tale scopo, utilizziamo Ad Server Cookie, che consentono la valutazione di determinati parametri volti a misurare il successo, come ad esempio il numero di visualizzazione degli annunci o di clic degli utenti. Se siete stati reindirizzati al nostro sito web tramite un annuncio pubblicitario di Google, Google Ads deposita sul vostro computer un cookie. Questi cookie scadono di norma dopo 30 giorni e non servono alla vostra identificazione personale. Per questo cookie, sono di regola memorizzati come valori di analisi l’ID univoco del cookie, il numero di Ad Impression per collocazione (frequenza), l’ultima Impression (rilevante per una post-view-conversion) e le informazioni di opt-out (contrassegno che l’utente non vuole più essere contattato).
 3. Questi cookie consentono a Google di riconoscere il vostro browser. Quando l’utente visita determinate pagine di un sito web di un cliente Ads e il cookie depositato sul suo computer non è ancora scaduto, Google e il cliente possono riconoscere che l’utente ha fatto clic sull’annuncio pubblicitario e che è stato reindirizzato a questa pagina. A ogni cliente Ads si assegna un cookie diverso. In tal modo i cookie non possono essere tracciati tramite i siti web di clienti Ads. Noi non raccogliamo e trattiamo dati personali nell’ambito delle misure pubblicitarie sopra indicate e riceviamo da Google solo analisi statistiche. Sulla base di tali analisi possiamo riconoscere quali misure pubblicitarie sono state particolarmente efficaci. Non riceviamo altri dati dall’impiego degli strumenti pubblicitari, in particolare non possiamo riconoscere gli utenti sulla base di queste informazioni.
 4. A seguito degli strumenti di marketing impiegati, il vostro browser crea automaticamente un collegamento diretto al server di Google. Noi non possiamo influenzare in alcun modo l’estensione e il successivo trattamento dei dati raccolti da Google mediante l’impiego di questi strumenti. Vi forniamo, pertanto, conformemente alle nostre conoscenze attuali le seguenti informazioni: tramite l’integrazione di Ads Conversion, Google riceve l’informazione che voi avete consultato la corrispondente parte del nostro sito web o che avete fatto clic su un nostro annuncio. Se vi siete registrati a un servizio di Google, Google potrà associare la vostra visita al vostro account. Anche se non vi siete registrati a Google o non avete effettuato l’accesso, esiste la possibilità che il provider ottenga e memorizzi il vostro indirizzo IP.
 5. Potete impedire la partecipazione a questa procedura di tracking in diversi modi: a) configurando l’impostazione corrispondente nel software del vostro browser, in particolare per impedire l’installazione di cookie da parte di terzi, in modo tale da non ricevere annunci pubblicitari da fornitori terzi; b) disabilitando i cookie per il conversion-tracking, configurando il vostro browser in modo tale da bloccare il dominio “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, anche se questa impostazione sarà cancellata se cancellate il cookie; c) disabilitando gli annunci basati sugli interessi pubblicati dal provider, che fanno parte della campagna di autoregolamentazione “About Ads” tramite il link http://www.aboutads.info/choices, anche se questa impostazione sarà cancellata se cancellate il cookie; d) disabilitando permanentemente nel vostro browser Firefox, Internet Explorer o Google Chrome, al link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi facciamo presente tuttavia che in questo caso potrebbe essere eventualmente impossibile utilizzare completamente tutte le funzionalità di questo sito web.
 6. La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è costituita dall’art. 6 par. 1 frase 1 lett. f) RGDP. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati da parte di Google sono riportate qui: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. In alternativa, potete visitare il sito web di Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org.

11. Google Remarketing

Noi utilizziamo, oltre all’Ads Conversion, l’applicazione Google Remarketing. Si tratta di una procedura tramite la quale ci rivolgiamo di nuovo ai nostri utenti. Dopo che avete visitato il nostro sito web, utilizzando questa applicazione, possiamo visualizzarvi i nostri annunci pubblicitari durante la vostra successiva navigazione. Questo avviene tramite i cookie memorizzati nel vostro browser, che raccolgono e analizzano il vostro comportamento di utente quando consultate altri siti web. In tal modo Google può identificare la vostra visita precedente al nostro sito web. Secondo quanto precisato da Google, Google non associa i dati raccolti nell’ambito del Remarketing ai vostri dati personali eventualmente memorizzati da Google. In particolare, secondo quanto indicato da Google, per il Remarketing si ricorre alla pseudonimizzazione.

12. Utilizzo di Google Fonts

Sul nostro sito web utilizziamo i Google Fonts, tramite i quali possiamo integrare nel nostro sito determinati caratteri tipografici. Questi caratteri sono messi a disposizione da Google tramite server negli USA. A ogni visita del nostro sito web, il browser del visitatore crea un collegamento diretto a questi server. In questo contesto, viene trasmesso a Google e memorizzato da Google, tra l’altro, l’indirizzo IP del visitatore. 

Maggiori informazioni su Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati da parte di Google: https://www.google.com/policies/privacy/


13. Link ai siti web di terzi

Noi colleghiamo tramite link siti web di altri fornitori terzi, a noi non associati (“terzi”), ad esempio sui nostri profili dei social network, come ad es. LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Facciamo presente che non possiamo influenzare in alcun modo quali dati siano trattati da questi terzi quando fate clic su uno di questi link. Non esercitiamo alcun controllo sul trattamento dei dati da parte di terzi e non possiamo conseguentemente assumerci alcuna responsabilità in merito. Potete ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei vostri dati da parte di terzi consultando le informazioni sulla protezione dei dati del rispettivo fornitore.

14. Misure di sicurezza

 1. In virtù dell’art. 32 RGPD, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, noi mettiamo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
 2. Queste misure comprendono in particolare la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati mediante il controllo dell’accesso fisico ai dati, nonché dell’accesso, dell’immissione, della trasmissione, della tutela della disponibilità dei dati stessi e della loro separazione. Inoltre, abbiamo implementato procedure volte a tutelare il regime dei diritti degli interessati, la cancellazione dei dati e la risposta in caso di messa a rischio dei dati. In aggiunta, teniamo conto della tutela dei dati personali già al momento dello sviluppo e della scelta dell’hardware e del software, corrispondentemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (art. 25 RGPD).
 3. Per motivi di sicurezza e allo scopo di tutelare la trasmissione di contenuti riservati, come ad esempio delle richieste che voi ci inviate nella nostra funzione di fornitore di questo sito web, questo sito web utilizza una cifratura SSL. Potete riconoscere un collegamento cifrato dal fatto che la riga dell’indirizzo del browser cambia da “http://” a “https://” e dal simbolo del lucchetto nella riga del vostro browser. Quando è attivata la cifrature SSL, i dati che ci trasmettete non possono essere letti da terzi.
 4. Vi facciamo notare che la trasmissione dei dati in Internet (ad es. nel caso della comunicazione tramite e-mail) può presentare lacune di sicurezza. Una protezione completa dei dati dall’accesso di terzi non è possibile.

15. Collaborazione con responsabili del trattamento e terzi

 1. Se nell’ambito del nostro trattamento divulghiamo dati ad altre persone e imprese (responsabili del trattamento o terzi), trasferiamo loro dati o concediamo loro di accedere ai dati, ciò avviene esclusivamente su una base giuridica (ad es. quando un trasferimento dei dati a terzi è necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto, conformemente all’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD), se voi avete dato il vostro consenso, se sussiste per noi la necessità di ottemperare a un obbligo legale o sulla base dei nostri interessi legittimi, ad es. per l’impiego di incaricati, web-hoster, ecc.).
 2. Se incarichiamo terzi di trattare i dati personali sulla base di un cosiddetto contratto di trattamento dei dati, ciò avviene sulla base giuridica sancita dall’art. 28 RGPD.

16. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

Se trattiamo dati in un paese terzo, ovvero al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), o ciò avviene nell’ambito del ricorso a servizi di terzi o della divulgazione o trasmissione di dati a terzi, lo facciamo esclusivamente ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi (pre)contrattuali, sulla base di un’autorizzazione di consenso da voi concessa, sulla base di un nostro obbligo legale o sulla base dei nostri interessi legittimi. Con riserva dei consensi di legge o di contratto, trattiamo i dati o li lasciamo nel paese terzo esclusivamente in presenza dei requisiti sanciti dall’art. 44 segg. RGPD. Ciò significa che il trattamento avviene ad es. sulla base di garanzie specifiche, come l’accertamento riconosciuto ufficialmente di un livello di protezione dei dati corrispondente a quello valido nell’UE o l’osservanza di obblighi contrattuali speciali riconosciuti ufficialmente (cosiddette clausole contrattuali tipo).

17. I vostri diritti

 1. Voi godete nei nostri confronti dei seguenti diritti per quanto concerne i vostri dati personali:
  - diritto di accesso (art. 15 RGPD);
  - diritto di rettifica e diritto alla cancellazione (art. 16 e art. 17 RGPD);
  - diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGPD);
  - obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 RGPD);
  - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD).
 2. Inoltre, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei dati personali che vi riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) RGPD (trattamento dei dati nell’interesse pubblico) o dell’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD (trattamento dei dati sulla base della ponderazione degli interessi); questo comprende anche la profilazione sulla base di tali disposizioni (art. 21 RGPD). Se vi opponete al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ci asterremo dal trattare ulteriormente i vostri dati personali, salvo il caso in cui potremo dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi, sui vostri diritti e sulle vostre libertà oppure per quanto il trattamento serva all’affermazione, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 3. Se avete acconsentito al nostro trattamento dei vostri dati personali, avete il diritto di revocare in qualsiasi momento il vostro consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Rimane altresì impregiudicato un ulteriore trattamento di questi dati fondato su un’altra base giuridica, ad esempio per adempiere a un obbligo legale.
 4. Avete il diritto di proporre un reclamo presso un’autorità di controllo della tutela dei dati personali avente come oggetto il trattamento dei vostri dati personali.
 5. Ove possibile, vi invitiamo a indirizzare le vostre richieste o dichiarazioni all’indirizzo di contatto seguente: responsibility@dmgmori.com

데이터 보호

디엠지모리코리아㈜ 개인정보 처리방침

 

디엠지모리코리아㈜(이하 ‘DMG MORI’라 한다)는 개인정보 보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립․공개합니다.

 

1(개인정보의 처리목적) ① 회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.

 

 1. 재화 또는 서비스 제공
  물품배송, 서비스 제공, 계약서․청구서 발송, 콘텐츠 제공, 맞춤서비스 제공, 정산, 채권추심 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다.
 2. 고충처리
  민원인의 신원 확인, 민원사항 확인, 사실조사를 위한 연락․통지, 처리결과 통보 등의 목적으로 개인정보를 처리합니다.

 

② DMG MORI는 정보주체(이하 “사용자”)의 개인정보보호에 유념하고 있으며 당사에 제공되는 정보가 어떻게 처리되는지에 대해 사용자가 알고 있어야 한다고 생각합니다. 이 사이트에 방문을 계속하는 것은 여러분이 다음 정책을 수락하는 것입니다.    

 

2(개인정보의 처리 보유) 고객으로부터 얻은 정보 또는 고객에 관한 정보는 기밀로 유지됩니다. 다만, 사용자를 위해 서비스를 개인에 맞게 설정하거나 개선하는 데 사용하기 위하여 다음의 정보를 얻고 저장합니다.

 • 사용자가 제공한 정보
  사용자가 당사 웹사이트를 통해 전송하였거나 다른 방식으로 제공한 정보를 수신해 저장합니다. 사용자는 당사가 요청한 정보를 제공하지 않을 수 있지만, 특정 정보가 없으면 사용자는 당사 서비스를 사용하지 못할 수도 있고 온라인 샵에서 재화 혹은 서비스를 주문하지 못할 수도 있음을 염두에 두어야 합니다. 제공 받은 정보는 사용자 주문의 처리, 사용자 요청에 대한 응답, 서비스의 개선, 사용자와의 의사소통 등과 같은 목적에 사용됩니다.
 • 자동으로 생성된 정보
  당사와 연락하게 되면 몇 가지 정보가 저장될 수도 있으며 이러한 정보는 쿠키를 비롯한 사용자 웹브라우저로부터 얻게 되는 정보가 포함됩니다. 당사는 다른 툴을 이용해 웹사이트 방문자를 분석하거나 식별할 수도 있습니다.

② 개인정보의 보유 및 이용기간

회사는 고객의 개인정보를 수집한 때로부터 개인정보의 수집 및 이용에 관한 동의 목적을 달성할 때까지 고객의 개인정보를 보유 및 이용하며, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 경우에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 보존할 의무가 있는 경우 회사는 고객의 개인정보를 보관합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 다음과 같습니다.

 1. 회사의 상업장부와 영업에 관한 중요서류 및 전표 등에 관련된 정보 : 10년 - 중요서류 / 5년 - 전표(상법)
 2. 모든 거래에 관한 장부 및 증빙서류와 관련된 정보 : 5년 (국세기본법, 법인세법)
 3. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록, 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 : 5년 (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률)
 4. 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년 (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률)
 5. 장부와 교부한 세금계산서 또는 영수증 : 5년 (부가가치세법)
 6. 통신비밀보호법」에 따른 서비스이용기록, 접속로그, 접속IP정보 : 3개월

※ '개인정보 유효기간제’에 따라 1년간 서비스를 이용하지 않은 회원의 개인정보를 별도로 분리 보관하여 관리하고 있습니다.

③ 개인정보의 처리 및 보유 거부 요청

당사가 제공하는 정보를 제공받는 것을 원하지 않고, 당사가 개인정보를 처리하고 보유하는 것을 원하지 않는 경우 info@dmgmori.com으로 연락해 주십시오.

 

3(개인정보의 3 제공) 당사는 제품 판매에 주력하기 때문에 사용자로부터 얻은 데이터를 판매하거나 배포하지 않습니다.

하지만 사용자를 위한 서비스를 최적화하기 위해 당사는 사용자, 사용자 비즈니스, 사용자 주소 또는 당사가 생각하기에 적절하다고 생각하는 정보를 당사 자회사 및 계열사, 공급자, 당사 제품의 에이전트 및 딜러, 신용 위험 및 사기 방지 조직, 이 웹사이트를 비롯한 당사 웹서비스를 지원하는 기업 ,그리고 법을 준수하기 위해서는 정보를 얻어야 할 것으로 생각되는 여타 기업과 공유하기로 결정할 수도 있습니다. 또한, 사용자가 구매한 제품의 배송 및 정비와 관련된 운송회사나 관계자 및 조직이 개인 정보를 수신할 수도 있습니다.

 

4(정보주체의 권리의무 행사방법) DMG MORI 인터넷 방문과 관련하여 사용자가 자신 또는 자신의 비즈니스에 관한 어떤 정보가 저장되는지를 알고 싶다면 info@dmgmori.com으로 문의해 주십시오.

당사는 당사의 공지와 조건, 특정 제안이나 그 밖의 홍보 및 활동을 주기적으로 알려주는 이메일을 보낼 수 있습니다. 다만, 사용자가 이메일을 수신하는 것을 거부하는 경우에는 이메일의 발신을 중단합니다. 이메일 수신을 원하지 않는다면 info@dmgmori.com으로 연락주시기 바랍니다.

당사는 개인정보보호 정책을 변경, 수정, 취소할 권리가 있으나, 당사가 개인정보보호 정책을 변경, 수정, 취소할 경우에는 사용자의 편의를 고려하도록 할 것입니다.

 

또한 사용자는 당사 사이트를 방문할 때마다 적용될 면책조항(Disclaimer) 페이지와 일반계약조건(General Terms and Conditions) 페이지를 방문해야 합니다.

더 자세한 정보는 다음의 담당자에 문의해 주십시오.

부서명 : 마케팅팀

    담당자 : 곽지예 차장

    연락처 : 031-488-0504 / 이메일 Jenny.kwak@dmgmori.com / 팩스 031-488-0567

 

5(정보주체와 법정대리인의 권리의무 행사방법) ① 정보주체는 DMG MORI 에 대해 언제든지 개인정보 열람․정정․삭제․처리정지 요구 등의 권리를 행사할 수 있습니다.

② 제1항에 따른 권리 행사는 DMG MORI 에 대해 개인정보보호법 시행령 제41조제1항에 따라 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며, DMG MORI는 이에 대해 지체없이 조치하겠습니다.

③ 제1항에 따른 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출하셔야 합니다.

④ 개인정보 열람 및 처리정지 요구는 개인정보보호법 제35조 제5항, 제37조 제2항에 의하여 정보주체의 권리가 제한 될 수 있습니다.

⑤ 개인정보의 정정 및 삭제 요구는 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없습니다.

⑥ DMG MORI는 정보주체 권리에 따른 열람의 요구, 정정·삭제의 요구, 처리정지의 요구 시 열람 등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 확인합니다.

 

 6(처리하는 개인정보 항목) 회사는 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.

 1.   1. 재화 또는 서비스 제공 
  ․필수항목 : 회사명, 회사주소, 회사전화번호, 업무 연락 이메일주소, 담당자성명

 

 7(개인정보의 파기) ① 회사는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.

   ② 정보주체로부터 동의 받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우에는, 해당 개인정보를 별도의 데이터베이스(DB)로 옮기거나 보관장소를 달리하여 보존합니다.

   ③ 개인정보 파기의 절차 및 방법은 다음과 같습니다.

 1. 파기절차
  회사는 파기 사유가 발생한 개인정보를 선정하고, 회사의 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기합니다.
 2. 파기방법
  회사는 전자적 파일 형태로 기록․저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 로우레밸포멧(Low Level Format) 등의 방법을 이용하여 파기하며, 종이 문서에 기록․저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.

 

 8(개인정보의 안전성 확보조치) 회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

 1. 관리적 조치 : 내부관리계획 수립․시행, 정기적 직원 교육 등
 2. 기술적 조치 : 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램 설치
 3. 물리적 조치 : 전산실, 자료보관실 등의 접근통제

 

9(개인정보 자동 수집 장치의 설치운영 거부에 관한 사항) ① 회사는 이용자에게 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키(cookie)’를 사용합니다.

   ② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자들의 PC 컴퓨터내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.

      가. 쿠키의 사용목적: 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.

      나. 쿠키의 설치∙운영 및 거부 : 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부 할 수 있습니다.

      다. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

쿠키 설정 변경

 

10(개인정보 보호책임자) ① 회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

 

개인정보 보호책임자

성명 : 김범희

직책 : 재무관리상무

※ 개인정보 보호 담당부서로 연결됩니다.

연락처 : 031-488-0504 / 이메일 Jenny.kwak@dmgmori.com / 팩스 031-488-0567

 

개인정보 보호 담당부서

부서명 : 마케팅팀

담당자 : 곽지예 차장

연락처 : 031-488-0504 / 이메일 Jenny.kwak@dmgmori.com / 팩스 031-488-0567

 

  ② 정보주체께서는 회사의 서비스(또는 사업)을 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. 회사는 정보주체의 문의에 대해 지체 없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

 

11(개인정보 열람청구) 정보주체는 개인정보 보호법 제35조에 따른 개인정보의 열람 청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다. 회사는 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.

 

개인정보 열람청구 접수․처리 부서 : 개인정보 보호 담당부서

 

12(권익침해 구제방법) 정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.

 

 <아래의 기관은 회사와는 별개의 기관으로서, 회사의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다>

 

   ▶ 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)

 • 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
 • 홈페이지 : privacy.kisa.or.kr
 • 전화 : (국번없이) 118
 • 주소 : (58324) 전남 나주시 진흥길 9(빛가람동 301-2) 3층 개인정보침해신고센터

 

   ▶ 개인정보 분쟁조정위원회

 • 소관업무 : 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결)
 • 홈페이지 : www.kopico.go.kr
 • 전화 : (국번없이) 1833-6972
 • 주소 : (03171)서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 4층

 

   ▶ 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)

 

   ▶ 경찰청 사이버안전국 : 182 (http://cyberbureau.police.go.kr)

 

 13(개인정보 처리방침 변경) 이 개인정보 처리방침은 2020. 1. 1부터 적용됩니다.


Informacje dotyczące prywatności danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą ofertą. Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Poniżej chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz z naszych treści i usług. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Państwem jako osobą, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1. Osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający, inspektor ds. ochrony danych

 1. Stroną odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com („My”).
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Monachium, info@dmgmori.com prowadzi niniejszą stronę w naszym imieniu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ustawy o ochronie danych nasz inspektor ds. ochrony danych Grupy jest do Państwa dyspozycji. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, ochrona danych Grupy FAO, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Ogólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których uprzednia zgoda nie jest możliwa, a przepisy prawne zezwalają na przetwarzanie danych.
 2. Art. 6 ust. 1 (a) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych po poproszeniu o zgodę osoby będącej podmiotem danych.

  Art. 6 ust. 1 (b) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba będąca podmiotem danych. Dotyczy to również przetwarzania danych wymaganego do realizacji działań przedumownych.

  Art. 6 ust. 1 (c) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy.

  Art. 6 ust. 1 (d) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganą ze względu na żywotne interesy osoby będącej podmiotem danych lub innej osoby fizycznej.

  Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu wypełnienia naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności strony będącej podmiotem danych nie są nadrzędne względem wcześniej wymienionych interesów, to art. 6 ust. 1 (f) RODO stanowi prawną podstawę do przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe osoby będącej podmiotem danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to zamierzone przez ustawodawców europejskich i krajowych w dyrektywach UE, prawach lub innych przepisach, którym podlega strona odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, gdy wygaśnie okres przechowywania wymagany przez wyżej wymienione normy, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 4. Kiedy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub rejestrując się na naszej stronie internetowej, zachowamy dane dostarczone przez Państwa w celu przetwarzania Państwa zapytań. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte, gdy przechowywanie nie jest już dłużej wymagane lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli mają zastosowanie prawnie obowiązujące okresy przechowywania.
 5. Jeśli skorzystamy z usług zleconych dostawcom w zakresie poszczególnych funkcji zawartych w naszej ofercie lub pragniemy wykorzystać dane do celów promocyjnych, poinformujemy Państwa o tym szczegółowo w sposób opisany poniżej. Podamy również kryteria określone dla okresu przechowywania.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 1. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują informacji, to gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę, to w celach technicznych do wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO) zbierzemy następujące wymagane dane:

  - Adres IP

  - Data i godzina wizyty

  - Różnica strefy czasowej od czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)

  - Treść żądania (konkretna strona)

  - Status dostępu/kod statusu HTTP

  - Ilość przesłanych danych

  - Strona internetowa, z której pochodzi żądnie

  - Rodzaj przeglądarki

  - System operacyjny i jego interfejs

  - Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 2. Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej witryny, na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym powiązane z przeglądarką, z której Państwo korzystają i używane do przesyłania pewnych informacji do organu odpowiedzialnego za ustawienie pliku cookie (w tym przypadku – nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Są wykorzystywane, aby ogólna obecność w sieci była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 3. Wykorzystanie plików cookie:
  a) Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcja została opisana poniżej:
  - Przejściowe pliki cookie (patrz b)
  - Trwałe pliki cookie (patrz c).
  b) Przejściowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Obejmuje to w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, który umożliwia powiązanie różnych żądań przeglądarki z pojedynczą sesją. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera, gdy wrócą Państwo na naszą stronę. Te pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
  c) Stałe pliki cookie są usuwane po upływie nie więcej niż trzech miesięcy. Mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.
  d) Mogą Państwo dowolnie skonfigurować ustawienia przeglądarki i na przykład odrzucić pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  e) Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Państwo podczas kolejnych wizyt, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie będą Państwo musieli się ponownie logować podczas każdej wizyty.
  Zmień ustawienia plików cookies

4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

 1. Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, to do zawarcia umowy wymagane są Państwa dane osobowe, abyśmy mogli przetworzyć Państwa zamówienie. Obowiązkowe informacje wymagane do przetwarzania umów są określone jako takie. Wszystkie pozostałe informacje są dobrowolne. Przetwarzamy dane, które nam Państwo podają w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do banku naszej firmy. Podstawę prawną tego stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO.

  Aby złożyć zamówienie, muszą Państwo utworzyć konto użytkownika, za pomocą którego będziemy mogli zapisać Państwa dane w celu późniejszych zakupów. Jeśli utworzysz konto w sekcji „Moje konto”, określone przez Państwa dane będą przechowywane w oparciu o zasadę odwołalności. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, w sekcji klienta naszej witryny.

  Możemy również przetwarzać dostarczone przez Państwa dane, aby poinformować Państwa o dodatkowych interesujących produktach z naszej oferty lub wysłać Państwu e-maile zawierające informacje techniczne.
 2. W związku z wymogami prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych oraz dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.
 3. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, Państwa zamówienie jest szyfrowane za pomocą systemu TLS.
 4. W oparciu o oferowaną przez nas opcję płatności „Wpłata na konto” i na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, zastrzegamy sobie prawo do ochrony naszego uzasadnionego interesu, w szczególności ochrony przed niedotrzymaniem warunków płatności i niewłaściwym korzystaniem z naszego sklepu internetowego, poprzez żądanie weryfikacji tożsamości i kredytu od wyspecjalizowanych w tym celu usługodawców (agencje kredytowe). Żądamy jedynie weryfikacji tożsamości i kredytu za pośrednictwem firm takich jak Creditreform.

  W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez Creditreform i obliczania wartości prawdopodobieństwa (wartości wynikowych) przez Creditreform, które mogą być częścią weryfikacji kredytowej, odwiedź stronę https://en.creditreform.de.
  Dokonujemy weryfikacji kredytu wyłącznie w celu podjęcia uzasadnionej decyzji o zawarciu, przetwarzaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego z Państwem. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych do celów weryfikacji kredytowej zgodnie z art. 21 RODO. 

5. Możliwości aplikowania

Mają Państwo możliwość aplikowania przez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem e-maila. Jeśli wyślą Państwo aplikację, zbierzemy i zapiszemy dane, które wpiszą Państwo w oknie wprowadzania danych, lub które wyślą nam Państwo e-mailem. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie do celów aplikacyjnych. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO. Jeśli nie będziemy mogli zaoferować Państwu pracy, przechowamy Państwa dane nie dłużej niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego.

6. Newsletter

 1. Za Państwa zgodą mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera, którego używamy, by informować Państwa o aktualnych interesujących ofertach.
 2. W celu subskrypcji naszego newslettera korzystamy z procedury „podwójnego potwierdzenia”. To oznacza, że po dokonaniu subskrypcji wysyłamy wiadomość e-mail na wskazany adres e-mailowy, prosząc o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tego procesu jest potwierdzenie Państwa rejestracji i w razie konieczności usunięcie niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych.
 3. Jedyne obowiązkowe informacje służące do otrzymywania naszego newslettera to Państwa adres e-mail. Dodatkowe, oddzielnie określone dane mogą być dostarczane na zasadzie dobrowolności i są wykorzystywane do osobistego kontaktu z Państwem. Po potwierdzeniu przechowujemy Państwa adres e-mail, aby móc wysłać Państwu nasz newsletter. Podstawę prawną tego stanowi art. 6 ust. 1 (a) RODO.
 4. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie i wypisać się z newslettera. Aby wycofać swoją zgodę, kliknij link podany w każdym e-mailu z newsletterem, wyślij e-mail na adres disagree@dmgmori.com lub wyślij wiadomość na wskazane wcześniej dane kontaktowe.
 5. Chcielibyśmy poinformować, że podczas wysyłania naszego newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. Do tej oceny, wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, tj. jednopikselowe pliki obrazów zapisane na naszych stronach internetowych. Do celów oceny powiązujemy dane wskazane w sekcji 3 i sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Dane pozyskane w ten sposób są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika, dzięki czemu możemy dostosowywać do Państwa nasz newsletter w oparciu o Państwa indywidualne zainteresowania. Wykrywamy, kiedy czytają Państwo nasz newsletter oraz w które linki Państwo klikają i jak wykorzystują te informacje, aby określić swoje osobiste zainteresowania. Następnie łączymy te dane z działaniami podjętymi przez Państwo na naszej stronie internetowej.

  Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tego śledzenia w dowolnym momencie, klikając oddzielny link podany w każdym e-mailu. Informacje są zapisywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo nasz newsletter. Po anulowaniu subskrypcji dane są zapisywane w sposób czysto statystyczny i anonimowy. Co więcej, ta metoda śledzenia jest niemożliwa, jeśli domyślnie dezaktywują Państwo obrazy w programie e-mailowym. Jednak w takim przypadku nasz newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji. Jeśli obrazy są wyświetlane ręcznie, aktywowana jest wyżej opisana metoda śledzenia.

7. Korzystanie z Google Analytics

 1. Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics – usługę analityczną oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, tj. plików tekstowych zapisanych na komputerze, umożliwiających analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w tej witrynie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP będzie jednak najpierw skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu dostawcy niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika w celu sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej oraz do zapewnienia dostawcy usług internetowych dalszych usług związanych z użytkowaniem witryny i korzystaniem z Internetu.
 2. Adresy IP przesyłane w związku z Google Analytics nie będą powiązane z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Co więcej, mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i odnieść się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem, co zapobiega powiązaniu z daną osobą. Jeśli zebrane dane mogą zostać powiązane z Państwa osobą, zostanie to natychmiast zablokowane, a dane dotyczące Państwa osoby zostaną natychmiast usunięte.
 5. Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Możemy wykorzystać zebrane statystyki w celu ulepszenia naszej oferty oraz by uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO.
 6. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, ogólne informacje dotyczące prywatności danych: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html i oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Umieszczanie filmów z YouTube

 1. W naszej witrynie umieszczamy filmy z YouTube, które są przechowywane na https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie one są umieszczane w „zaawansowanym trybie prywatności danych”, tzn. żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo tych filmów. Dane wymienione w punkcie 2 są przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzają Państwo filmy. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika YouTube i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z YouTube.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

9. Integracja Google Maps

 1. Nasza strona korzysta z usług Google Maps. To pozwala nam wyświetlać na naszej stronie internetowej interaktywne mapy i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika Google i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z Google.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniu dostawcy dotyczącym prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa powiązanych praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Korzystanie z konwersji Google Ads

 1. Używamy usługi Google Ads, aby korzystać z materiałów reklamowych („Google Ads”) w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić poziom skuteczności poszczególnych działań promocyjnych. Robimy to, aby realizować nasz interes w postaci pokazania Państwu interesujących reklam, uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i osiągnąć rzetelną kalkulację kosztów reklamy.
 2. Ten materiał reklamowy jest dostarczany przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, które mierzą określone parametry w celu określenia skuteczności, takie jak częstotliwość wyświetlania reklam lub częstotliwość ich klikania przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika. Zasadniczo unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje dotyczące rezygnacji (identyfikujące, że użytkownik już nie chce, by była do niego skierowana) są zapisywane razem z tym plikiem cookie jako wartości analityczne.
 3. Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na komputerze użytkownika jeszcze nie stracił ważności, Google i klient mogą wykryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na stronę. Każdemu klientowi Ads przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych za pomocą wyżej wymienionych działań promocyjnych. Tylko my otrzymujemy oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy stwierdzić, które z zastosowanych działań promocyjnych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy dalszych danych za pomocą tych działań promocyjnych. W szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
 4. Dzięki używanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na rozszerzenie i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego też chcemy poinformować Państwa o tym w oparciu o naszą własną wiedzę: Poprzez integrację z konwersją Ads, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo jedną z naszych reklam. Jeśli zarejestrowali się Państwo w usłudze Google, Google może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, dostawca może dowiedzieć się o tym i zapisać Państwa adres IP.
 5. Mają Państwo różne możliwości uniemożliwiające udział w tej procedurze śledzenia poprzez a) wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, w szczególności odrzucenie plików cookie stron trzecich zapewni, że nie otrzymają Państwo reklam firm trzecich; b) dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji za pomocą zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, https://www.google.com/settings/ads, chociaż te ustawienia są usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie c) dezaktywację reklam dostawcy opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „Informacje o reklamach”, za pomocą linku https://www.aboutads.info/choices, chociaż to ustawienie jest usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie; d) permanentną dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich funkcji tej usługi.
 6. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google można znaleźć pod poniższymi linkami: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

11. Remarketing

Oprócz konwersji Ads korzystamy z usługi remarketingu Google. Jest to proces, za pomocą którego ponownie chcemy się z Państwem skontaktować. Ta aplikacja pozwala nam wyświetlać nasze reklamy podczas Państwa późniejszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu pliki cookie są zapisywane w przeglądarce, dzięki czemu zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. Dzięki temu Google może ustalić, że wcześniej odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Na podstawie oświadczeń Google, dane zebrane do celów remarketingu nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności Google oświadcza, że wykorzystuje do remarketingu pseudonimizację.

12. Wykorzystanie czcionek Google Fonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z czcionek Google Fonts. Dzięki temu możemy zintegrować określone czcionki na naszej stronie internetowej. Czcionki te są dostarczane przez Google za pośrednictwem serwerów w USA. Podczas odwiedzania naszej witryny Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z tymi serwerami. Podczas tego procesu adres IP odwiedzającego jest przesyłany między innymi do Google i tam przechowywany.

Więcej informacji na temat Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

13. Linki do witryn stron trzecich

Łączymy się z witrynami innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani (strony trzecie), np. do naszych profili w sieciach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram i Facebook. Informujemy, że po kliknięciu tych linków nie mamy żadnego wpływu na dane przetwarzane przez tych dostawców. Ponieważ przetwarzanie danych przez strony trzecie jest poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez te strony trzecie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prywatności danych opublikowanymi przez danego dostawcę.

14. Działania związane z bezpieczeństwem

 1. Zgodnie z wymogiem art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne działania w celu zapewnienia poziomu ochrony stosownego do ryzyka, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zagrożenia o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych.  
 2. Działania te obejmują w szczególności ochronę rzetelności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu związanego z danymi, wprowadzaniem, ujawnianiem, ochroną dostępności i rozdziałem. Ponadto opracowaliśmy metody gwarantujące, że zainteresowane strony będą mogły wykonywać swoje prawa w celu zapewnienia usunięcia danych i odpowiednich reakcji na zagrożenia związane z danymi. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych nawet przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i metod w oparciu o zasadę ochrony danych już w fazie projektowania i poprzez domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO). 
 3. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć przesyłanie poufnych danych, np. przesyłanych przez Państwa zapytań do nas jako dostawcy stron internetowych, witryny te używają szyfrowania SSL. Zaszyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki na pasku przeglądarki. Gdy to szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują nie mogą być odczytane przez strony trzecie.
 4. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że przesyłanie danych online (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) jest narażone na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

15. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane i stronami trzecimi

 1. Jeżeli ujawnimy, przekażemy lub w inny sposób udzielimy dostępu do danych innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane lub stronom trzecim) w kontekście naszego przetwarzania tych danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie prawnej dopuszczalności (np. gdy przekazywanie danych do stron trzecich, takich jak dostawcy usług finansowych, jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO dla realizacji umowy), na podstawie Państwa zgody i w oparciu o prawne zobowiązania lub nasz uzasadniony interes, np. podczas zlecania dostawców usług, hostów internetowych itp. 
 2. Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie naszych danych w oparciu o tzw. umowę o przetwarzanie, odbędzie się to na podstawie art. 28 RODO.

16. Przesyłanie danych do państw trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim, tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji naszych (przed-)umownych zobowiązań, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, lub jeśli odbywa się to na podstawie zobowiązania prawnego lub w naszym uzasadnionym interesie. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w krajach trzecich wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją specjalne warunki wstępne określone w art. 44 i nn. RODO. Tj. przetwarzanie odbywa się np. w oparciu o specjalne zabezpieczenia, takie jak oficjalne ustanowienie poziomu ochrony danych równoważne z poziomem ochrony danych w UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych („standardowe klauzule umowne”).

17. Twoje prawa

 1. W odniesieniu do danych osobowych związanych z Państwa osobą mają Państwo następujące prawa:

  - Prawo do dostępu (art. 15 RODO),

  - Prawo do poprawiania lub usunięcia (art. 16 i art. 17 RODO),

  - Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

  - Prawo do powiadamiania (art. 19 RODO),

  - Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 2. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z Państwa osobą w dowolnym momencie z przyczyn zależnych od Państwa konkretnej sytuacji, jeśli przetwarzanie to jest oparte na art. 6 ust. 1 (e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 (f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów); dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy (art. 21 RODO). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane tylko wtedy, jeśli udowodnimy, że istnieją istotne, uzasadnione przyczyny nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
 3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo odwołać w dowolnym momencie. Zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu, w którym odwołali Państwo swoją zgodę pozostaje nienaruszona. Dalsze przetwarzanie tych danych w oparciu o inne podstawy prawne, na przykład w celu spełnienia zobowiązań prawnych, również pozostaje nienaruszone. 
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego prywatność danych. 
 5. W miarę możliwości prosimy o kierowanie roszczeń lub oświadczeń na poniższy adres kontaktowy: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​

Политика конфиденциальности

Общее заявление

DMG MORI осознает необходимость комплексной защиты данных в интернете. Поэтому в данном заявлении мы хотели бы ознакомить вас с тем, как мы выполняем обработку информации, полученную через интернет при посещении вами нашего сайта.


Информация о посетителях сайта

DMG MORI придает большое значение защите ваших данных и хотела бы ознакомить вас с порядком использования вашей информации. Продолжая посещать и использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нижеприведенной политикой конфиденциальности. 


Обращение с информацией

Вся информация, полученная нами от посетителей сайта или о них, как правило, обрабатывается строго конфиденциально и служит для того, чтобы адаптировать наши услуги в соответствии с вашими потребностями и повысить их качество. От посетителей нашего сайта мы получаем и храним нижеуказанную информацию.

 • Информация, которую вы сами предоставляете нам

  Мы получаем и храним всю информацию, которую вы предоставляете нам при посещении нашего сайта или любым другим способом. Вы вправе не предоставлять те или иные запрошенные нами данные, но помните, что, не предоставив необходимую информацию, в отдельных случаях вы не сможете воспользоваться нашими услугами. Мы используем предоставленную вами информацию для обработки ваших заказов и запросов, а также для повышения качества наших услуг и коммуникации с вами.
 • Переписка по электронной почте

  Мы сохраняем адреса электронной почты, с которых нам приходят сообщения, для внутреннего пользования и рассылок. При определенных обстоятельствах мы также получаем адреса электронной почты от третьих лиц. Если вы больше не хотите получать от нас какую-либо информацию, сообщите нам об этом по электронной почте: info@dmgmori.com.
 • Данные, автоматически передаваемые нам

  Когда вы заходите на наш сайт, мы автоматически получаем определенную информацию пользователя и сохраняем ее. К таким данным относятся так называемые файлы cookie и другая информация из вашего браузера. Мы также можем воспользоваться другими инструментами, чтобы проанализировать посещения нашего сайта или идентифицировать определенных пользователей.


Файлы cookie/анализ сайта

Файлы cookie — это инструмент, позволяющий идентифицировать пользователей, которые уже заходили на наш сайт. Такие инструменты помогают нам обеспечить удобство и простоту использования нашего сайта при следующем посещении. Файлы cookie действительны не более 12 месяцев.
Изменить настройки файлов cookie

Большинство браузеров предупреждают пользователя о сохранении файлов cookie и дают указания о том, что делать с такими файлами, как их изменить и/или выявить и отключить. Если вы решили удалить сохраненные файлы cookie, помните, что при следующем посещении это может повлиять на удобство пользования сайтом DMG MORI.

На данном сайте используется Google Analytics, аналитическая веб-служба компании Google Inc. («Google»). Google Analytics использует так называемые файлы cookie, текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере и позволяют с вашей помощью провести анализ пользования сайтом. Создаваемая с помощью файлов cookie информация о вашем пользовании сайтом, как правило, передается на сервер Google в США и сохраняется там. В случае, если на этом сайте активирована анонимная обработка IP-адресов, Google предварительно сокращает ваш IP-адрес в странах-членах Европейского Союза, а также в других странах-участниках Соглашения о Европейском экономическом пространстве. Только в исключительных случаях полный IP-адрес передается на сервер Google в США и сокращается там. От имени провайдера этого сайта Google использует полученную информацию, чтобы проанализировать ваше пользование сайтом, составить отчеты об активности посещения сайта и предоставить провайдеру сайта другие услуги, связанные с использованием сайта и интернета. Google не связывает ваш IP-адрес, переданный вашим браузером через Google Analytics, с какими-либо другими данными Google. Вы можете отключить сохранение файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в вашем браузере, но мы обращаем ваше внимание на то, что в таком случае вы не сможете в полном объеме использовать все функции этого сайта. Кроме того, вы можете предотвратить сбор данных посредством файлов cookie при посещении сайта (включая ваш IP-адрес), а также передачу этих данных в Google и их обработку компанией Google, загрузив и установив плагин для вашего браузера по следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Вы можете отключить сбор данных, выбрав настройку Opt Out Cookies. Если вы хотите предотвратить дальнейший сбор ваших данных при посещении этого сайта, нажмите здесь: Отключить Google Analytics
Обратите внимание, что этот сайт использует Google Analytics с расширением «anonymizeIP()», чтобы передавать IP-адреса только в сокращенном виде и исключить идентификацию пользователей.

В маркетинговых целях и для оптимизации на этом сайте мы используем продукты и сервисы WiredMinds (www.wiredminds.de). При этом выполняется сбор, обработка и сохранение данных, на основе которых создаются профили пользователей под псевдонимом. Там, где это возможно и целесообразно, пользовательские профили полностью анонимны. Для этой цели могут использоваться файлы cookie. Cookies — это текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются в браузере пользователя и используются для повторной идентификации пользователя. Собранная информация, которая может включать персональные данные, передается в WiredMinds, или WiredMinds собирает эту информацию напрямую. WiredMinds вправе использовать информацию, полученную от пользователей при посещении сайтов, для создания анонимных пользовательских профилей. Полученные таким образом данные не используются для идентификации посетителей сайта и не объединяются с личными данными носителя псевдонима без особого разрешения посетителей. После получения IP-адреса мгновенно становятся анонимными путем удаления из адреса последнего блока цифр. Вы отказаться от своего согласия на сбор, обработку и хранение данных в любой момент. Отключить веб-отслеживание


Использование предоставленных вами данных

Мы заинтересованы только в реализации наших продуктов, поэтому не продаем и не передаем третьим лицам предоставленные вами данные.

Однако, чтобы оптимизировать для вас наши услуги, мы оставляем за собой право передавать ваши данные, включая информацию о вашей коммерческой деятельности, адрес вашей компании и другую необходимую информацию, нашим дочерним компаниям, а также компаниям-партнерам, поставщикам, торговым представителям, нашим дистрибьюторам, Обществу кредитных историй и оценки кредитных рисков (Schufa), компаниям, которые занимаются продвижением наших продуктов в интернете, и другим лицам в случаях, установленных действующим законодательством. Кроме того, персональные данные могут передаваться курьерским компаниям или другим лицам и организациям, связанным с обработкой заказа и доставкой заказанных продуктов. 


Безопасность

В целях обеспечения собственной безопасности вам необходимо предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру, паролю (если он у вас есть) и вашей сети. К сожалению, мы не предоставляем инструменты для защиты данных от несанкционированного доступа.


Доступ к данным и исключение из списка

Если вы хотите узнать, какая персональная информация или какая информация о вашей коммерческой деятельности, собранная при посещении сайта DMG MORI, хранится у нас, свяжитесь с нами по электронной почте: info@dmgmori.com.

Мы оставляем за собой право рассылать по электронной почте периодическое напоминание о наших правилах и условиях, рекламные материалы, а также информацию о наших акциях до тех пор, пока вы не откажитесь от рассылки. Чтобы отказаться от рассылки, отправьте нам сообщение по электронной почте: info@dmgmori.com.

Мы оставляем за собой право изменять или отменять условия нашей политики конфиденциальности, в любом случае мы будем действовать с учетом ваших интересов относительно защиты ваших персональных данных. Кроме того, мы настоятельно просим вас ознакомиться с нашим Соглашением об исключении ответственности и нашими Общими условиями заключения сделки, которые применяются при каждом посещении нашего сайта.

Для получения более подробной информации обращайтесь к нашему сотруднику:

Даниэль Пиегса

Руководитель отдела интернет-маркетинга
DMG MORI

Тел.: +49 89 / 2488359 00
Факс: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com

Protección de datos

Muchas gracias por visitar nuestra página web y por su interés en nuestras ofertas. Para nosotros, la protección de sus datos personales es de suma importancia. A continuación, le informamos del tratamiento de los datos personales durante el uso de nuestra página web y de la utilización de nuestros contenidos y servicios. Los datos personales son todos los datos referibles a su persona, como su nombre, dirección, direcciones de correo electrónico, comportamiento de usuario.

1. Responsable del tratamiento, encargado del tratamiento y delegado de protección de datos.

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, con sede en Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, Alemania, info@dmgmori.com (en adelante, "Nosotros") es responsable según el art. 4, número 7 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
 2. Esta página web está gestionada por Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Alemania, info@dmgmori.com por encargo nuestro.
 3. La empresa responsable de la protección de datos del grupo está a su disposición para cualquier duda legal que le pueda surgir al respecto. Puede ponerse en contacto con dicha empresa en GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Att. protección de datos del grupo, DECKEL MAHO Straße 1, 87459 Pfronten, Alemania, responsibility@dmgmori.com.

2. Información general relativa al tratamiento de datos de carácter personal

 1. Tratamos sus datos personales exclusivamente si son necesarios para la preparación de la página web apta para su funcionamiento y para nuestros contenidos y servicios. El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo normalmente con el consentimiento exclusivo del usuario. Habrá una excepción en casos en los que no sea posible contar con el consentimiento previo por motivos reales y el tratamiento de los datos esté permitido por las normativas legales.
 2. Siempre y cuando solicitemos un consentimiento por parte de la persona en cuestión para tramitar datos personales, se aplicará el art. 6, párrafo 1, letra a) del RGPD como base jurídica.
  El art. 6, párrafo 1, letra b) del reglamento RGPD se aplica como base jurídica al tratamiento de datos personales exigido con fines de cumplimiento de un contrato, cuya parte contractual es la persona en cuestión. También se aplica a procesos de tratamiento necesarios para la realización de medidas precontractuales.
  Siempre y cuando se requiera el tratamiento de datos personales con fines de cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos, se aplica el art. 6, párrafo 1, letra c) del RGPD como base jurídica.
  En caso de que los intereses vitales de las personas en cuestión o de otra persona natural exijan el tratamiento de datos personales, se aplica el art. 6, párrafo 1, letra d) RGPD como base jurídica.
  En caso de que el tratamiento con fines de preservación de nuestro interés legítimo o de los intereses exigidos y predominantes de un tercero, los derechos y libertades fundamentales de las partes implicadas no sea el interés mencionado en primer lugar, se aplicará el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD como base jurídica del mismo.
 3. Los datos personales de las partes implicadas se eliminarán o bloquearán en cuanto cese el fin de dicho almacenamiento. Además puede procederse al almacenamiento en caso de haberse previsto por parte de la autoridad legislativa nacional y europea en los estatutos legales de la unión, leyes y otras normativas a las que está sujeto el responsable. El bloqueo o eliminación de los datos también se llevará a cabo en caso de que transcurra el plazo de almacenamiento prescrito en la norma mencionada, a no ser que exista obligación de seguir guardando los datos durante la formalización o el cumplimiento de un contrato.
 4. Procederemos a guardar los datos que nos haya indicado cuando se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico, formulario de contacto o registro en nuestra página web para tramitar su consulta/sus dudas. Eliminaremos los datos recogidos en este contexto después de que dicho almacenamiento ya no sea necesario o limitaremos su tratamiento en caso de que existan obligaciones legales de conservación.
  En caso de que recurramos a nuestra oferta en un proveedor subcontratado con motivo de algunas funciones o queramos utilizar sus datos con fines publicitarios, le informaremos a continuación y con todo detalle de los pasos correspondientes. También le informaremos de los criterios establecidos en cuanto a la duración del almacenamiento.

3. Recogida de datos personales durante la visita a nuestra página web

 1. Si utiliza nuestro sitio web únicamente con fines informativos, es decir, si no se registra o no transmite información, solo recopilamos los datos personales transmitidos a nuestro servidor por su navegador. Si desea ver nuestro sitio web, recopilaremos los siguientes datos necesarios para fines técnicos para mostrar nuestro sitio web y garantizar la estabilidad y seguridad necesaria (la base legal es el Art. 6 sección 1 (f) GDPR):​​​​​​​

  - Dirección IP
  - Fecha y hora de la solicitud
  - Diferencia de zona horaria y hora del Meridiano de Greenwich (GMT)
  - Contenido de la solicitud (página concreta)
  - Estado de acceso/código de estado HTTP
  - Cantidad correspondiente de datos transferidos
  - Página web desde la que se ha realizado la solicitud
  - Navegador
  - Sistema operativo e interfaz
  - Idioma y versión del software del navegadAor.

 2. demás de los datos mencionados previamente, se guardarán cookies en su ordenador cuando utilice nuestra página web. Las cookies son archivos pequeños de texto que el navegador utilizado almacena en su disco duro que aportan información determinada dependiendo del lugar en que se apliquen (determinado por nosotros en este caso). Las cookies no pueden ejecutar programas ni trasmitir virus a su ordenador. Tienen la finali-dad de hacer que la oferta en internet sea más eficiente y fácil de usar.
 3. Uso de cookies:
  a) Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies cuyo alcance y funcionamiento explicaremos a continuación:
  - Cookies de sesión (es decir, b)
  - Cookies persistentes (es decir, c).
  b) Las cookies de sesión se eliminan automáticamente al cerrar el navegador. Por eso son importantes las cookies de sesión. Almacenan la denominada identificación de sesión con la que es posible clasificar las diferentes consultas de su navegador en una sesión conjunta. De este modo, es posible reconocer su ordenador en el momento en que acceda de nuevo a nuestra página web. Las cookies de sesión se eliminan cuan-do cierra la sesión o el navegador.
  c) Las cookies persistentes se eliminan como máximo tras tres meses. Puede eliminar las cookies en cualquier momento en los ajustes de seguridad de su navegador.
  d) Puede configurar los ajustes de su navegador en base a sus preferencias y por ejemplo, rechazar la aceptación de cookies de terceros o rechazar todas las cookies. Nos gustaría advertirle que en este caso, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de la página web.
  e) Utilizamos cookies con el fin de identificar las siguientes visitas en caso de que disponga de una cuenta con nosotros. Si no fuera así, tendría que iniciar sesión nue-vamente en cada visita.
  Cambiar configuración de cookes

4. Uso de nuestra tienda web

 1. Si desea realizar un pedido en nuestra tienda web, deberá indicar sus datos personales para que podamos tramitar el pedido y formalizar el contrato. Los datos obligatorios y necesarios para la tramitación de los contratos están marcados por separado. El resto de datos son opcionales. Tramitaremos los datos que nos haya indicado para gestionar el pedido. Para ello transmitiremos sus datos de pago a nuestro banco. La base jurídica en este caso es el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD.
  Debe crear una cuenta de usuario para realizar el pedido de modo que podamos almacenar sus datos para posibles compras posteriores. Al crear una cuenta en "Mi cuenta" se guardarán los datos indicados de forma anulable. Puede eliminar el resto de datos en cualquier momento, incluyendo su cuenta de usuario.
  Además podemos tramitar los datos que nos haya indicado, para informarle de otros productos interesantes de nuestra gama o enviarle correos electrónicos con información técnica.
 2. Con motivo de las normativas comerciales e impositivas, estamos obligados a guardar los datos de pedidos, pagos y direcciones durante un periodo de diez años.
 3. Para evitar el acceso no autorizado de terceros a los datos personales, en especial a los datos financieros, se encripta el proceso de pedido mediante la técnica TLS.
 4. Nos reservamos el derecho a recoger la información identificativa y de solvencia de las empresas de servicios especializadas en esta materia (agencia de información económica) en conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD con el fin de preservar nuestros intereses legítimos. Recabamos la información de identidad y solvencia exclusivamente de empresas como Creditreform.
  Podrá encontrar más información relativa al tratamiento de datos por parte de Creditreform y del cálculo de los valores de probabilidad (valores de puntuación) de dicha empresa, que podría tratarse, dado el caso, de información de solvencia, en
  https://en.creditreform.de.
  Tratamos la información de solvencia exclusivamente para tomar una decisión sopesada de fundamentación, realización o finalización de una relación contractual con el usuario. Puede anular la tramitación de sus datos con fines de análisis crediticio según el art. 21 del RGPD.

5. Opciones de solicitud

Puede enviarnos su candidatura por correo electrónico o a través de nuestra página web. Cuando nos envíe su solicitud, recogeremos y guardaremos los datos que haya introducido en la máscara de entrada o nos haya enviado por correo electrónico. Recogemos sus datos exclusivamente con fines de tramitación de su solicitud. La base jurídica de la recogida de datos es el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD. En caso de que no podamos ofrecerle ningún puesto de trabajo, guardaremos sus datos como máximo durante seis meses tras la finalización del proceso de selección.

6. Boletín de noticias

 1. Puede abonarse a nuestro boletín de noticias si da su consentimiento para que le informemos de ofertas interesantes actuales. 
 2. Utilizamos el proceso opt-in doble en la suscripción al boletín de noticias. Es decir, le enviaremos un correo electrónico una vez que se haya suscrito a la dirección indicada y le pediremos que confirme su aceptación del envío del boletín de noticias. Si no confirma su suscripción en el plazo de 24 horas, bloquearemos sus datos y los eliminaremos automáticamente una vez transcurrido un mes. Además almacenamos las direcciones de IP utilizadas y el momento de la suscripción y confirmación. La finalidad de este proceso es la comprobación de su suscripción y en caso necesario, poder clarificar el posible uso indebido de sus datos personales.
 3. Su dirección de correo electrónico es el único dato obligatorio para que le enviemos el boletín de noticias. El resto de datos marcados de forma diferente son opcionales y se utilizarán para poder ponernos en contacto con usted. Guardaremos su dirección de correo electrónico después de que nos haya enviado su confirmación para remitirle el boletín de noticias. La base jurídica en este caso es el art. 6, párrafo 1, letra a) RGPD.
 4. Puede anular su consentimiento de envío del boletín de noticias en cualquier momento y darse de baja del mismo. Es posible anular la suscripción haciendo clic en el enlace enviado por correo electrónico en el boletín de noticias, por correo a disagree@dmgmori.com o enviándonos un mensaje a los datos facilitados.
 5. Nos gustaría advertirle de que evaluamos su comportamiento de usuario al enviarle el boletín de noticias. Los correos electrónicos enviados para realizar esta evaluación incluyen las denominadas web baliza o píxeles de seguimiento, archivos de imagen de un píxel que se almacenan en nuestra página web. Enlazamos los datos mencionados en el punto 3 y las web baliza con su dirección de correo electrónico y su identificación individual con fines de evaluación. También recibirá la identificación en los enlaces del boletín de noticias. Creamos un perfil de usuario con estos datos para adaptar el boletín de noticias a sus intereses personalizados. Para ello, registramos el momento en que lee nuestro boletín de noticias, los enlaces en los que hace clic y deducimos de ello sus intereses personales. Enlazamos estos datos con sus acciones realizadas en nuestro sitio web.
  Puede anular este seguimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace que le enviamos por separado en cada correo electrónico. Guardaremos la información mientras esté abonado a nuestro boletín de noticias. Después de que se haya dado de baja, guardaremos los datos con fines meramente estadísticos y de forma anónima. Además no es posible realizar el seguimiento en cuanto haya desactivado la visualización de imágenes de forma estandarizada en su programa de correo electrónico. En este caso, el boletín de noticias no se visualizará por completo y es posible que no pueda utilizar todas las funciones. Si visualiza las imágenes manualmente, se ejecutará el seguimiento mencionado previamente.

7. Uso de Google Analytics

 1. Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las denominadas "cookies", archivos de texto que se almacenan en su ordenador y le permiten realizar un análisis del uso del sitio web. La información generada por la cookie relativa a su uso en esta página web suele transferirse y almacenarse en un servidor de Google en EE.UU. En caso de activación de la anonimización de la IP en esta página web, Google abreviará su dirección IP dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea o en otros estados contractuales del acuerdo dentro del Espacio Económico Europeo. Exclusivamente en casos excepcionales, se transferirá y almacenará la dirección IP completa en un servidor de Google de EE.UU. Por encargo del operador de esta página web, Google utilizará esta información para evaluar su uso en la web, recopilará informes relativos a las actividades del sitio web para prestar servicios relacionados con el uso de la web y de internet al operador del sitio web.
 2. La dirección IP transmitida por su navegador en Google Analytics no se relacionará con otros datos de Google.
 3. Puede evitar el almacenamiento de cookies con el ajuste correspondiente del software de su navegador; pero nos gustaría advertirle de que, en este caso, es posible que no estén disponibles todas las funciones de la página web. Además, puede evitar el registro de los datos personales de uso de la web y la información generada por la cookie (direc-ción IP incl.) en Google y el tratamiento de dichos datos por parte de Google descargan-do e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
 4. Esta página web utiliza Google Analytics con la ampliación "_anonymizeIp()". Así se tramitan las direcciones IP abreviadas y queda excluida la referencia a personas. Siempre y cuando los datos recogidos de su persona hagan referencia a una persona, quedarán excluidos de inmediato y se eliminarán los datos personales lo antes posible.
 5. Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestra página web y poder realizar mejoras continuas. Podemos mejorar nuestras ofertas gracias a las estadísticas adquiridas y adaptarlas a los usuarios de forma más interesante. La base jurídica del uso de Google Analytics es el art. 6, párrafo 1, página 1, letra b) RGPD.
 6. Información de proveedores terceros; Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiciones de usuario: https://www.google.com/analytics/terms/us.html,, resumen de la normativa de protección de datos: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es, y la declaración de protección de datos: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

8. Integración de vídeos en YouTube

 1. Hemos incorporado vídeos de YouTube a nuestra oferta online, que están almacenados en https://www.YouTube.com a los que es posible acceder directamente desde nuestra página web. Todos los vídeos han sido incorporados en el "modo ampliado de protección de datos", por lo que no se transfiere ningún dato personal del usuario a YouTube si no visualiza los vídeos. En el momento en que visualice los vídeos, se transferirán los datos mencionados en el párrafo 2. No tenemos ningún tipo de influencia en esta transferencia de datos.
 2. Al visitar la página web, YouTube recibe la información correspondiente de que ha accedido a la subpágina correspondiente de nuestra web. Además se transmiten los datos mencionados en el punto 3 de la presente declaración. Este proceso se realiza independientemente de si YouTube ha creado una cuenta de usuario desde la que inicia sesión o si no existe ninguna cuenta. Si ha iniciado sesión en Google, sus datos serán relacionados directamente con su cuenta. Si no desea que establezca una relación con su perfil en YouTube, deberá cerrar sesión antes de activar el botón. YouTube almacena sus datos como perfiles de uso y los utiliza con fines de publicidad, estudios de mercado y/o configuración personalizada de su página web. Dicha evaluación se lleva a cabo, en particular, (para usuarios que no hayan iniciado sesión) para proporcionar publicidad personalizada e informar a otros usuarios de las redes sociales de sus actividades dentro de nuestra página web. Puede ejercer el derecho de oposición a la creación de este perfil de uso si así lo indica en YouTube.
 3. Recibirá más información referente al objetivo y alcance de la recogida de datos y su tratamiento por parte de YouTube en la declaración de protección de datos. En este documento también puede acceder a más información acerca de sus derechos y opciones de ajuste para preservar su intimidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

9. Integración de Google Maps

 1. Utilizamos la oferta de Google Maps en esta página web. De este modo podrá visualizar mapas interactivos directamente en la página web, lo que le permitirá utilizar cómodamente la función de mapas.
 2. Al visitar la página web, Google recibe la información correspondiente de que ha accedido a la subpágina correspondiente de nuestra web. Además se transmiten los datos mencionados en el punto 3 de la presente declaración. Este proceso se realiza independientemente de si Google ha creado una cuenta de usuario desde la que inicia sesión o si no existe ninguna cuenta. Si ha iniciado sesión en Google, sus datos serán relacionados directamente con su cuenta. Si no desea que se establezca una relación con su perfil en Google, deberá cerrar sesión antes de activar el botón. Google almacena sus datos como perfiles de uso y los utiliza con fines de publicidad, estudios de mercado y/o configuración personalizada de su página web. Dicha evaluación se lleva a cabo, en particular, (para usuarios que no hayan iniciado sesión) para proporcionar publicidad personalizada e informar a otros usuarios de las redes sociales de sus actividades dentro de nuestra página web. Puede ejercer el derecho de oposición a la creación de este perfil de uso si así lo indica en Google.
 3. Recibirá más información referente al objetivo y alcance de la recogida de datos y su tratamiento por parte del proveedor del complemento en la declaración de protección de datos del mismo. En este documento también puede acceder a más información acerca de sus derechos al respecto y opciones de ajuste para preservar su intimidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

10. Uso de Google Ads Conversion

 1. Utilizamos la oferta de Google Ads para llamar la atención de las páginas web externas en cuanto a nuestras atractivas ofertas con ayuda de publicidad (función denominada Google Ads). Podemos determinar el éxito de las campañas publicitarias individuales en relación con los datos de las mismas. Para ello, perseguimos el interés de mostrarle publicidad que pueda ser de su interés, para diseñar nuestra web de forma más interesante y conseguir un cálculo justo de gastos publicitarios.
 2. Estos medios publicitarios se distribuyen desde el denominado "Ad Server" de Google. Para ello, utilizamos cookies de Ad Server para poder realizar los cálculos con parámetros determinados para medir el éxito de la publicidad, como la inserción de las visualizaciones o clics del usuario. Siempre y cuando acceda a nuestra página web desde un anuncio de Google, Google Ads almacenará una cookie en su ordenador. Las cookies suelen perder su validez tras 30 días y no deberían servir para identificarle personalmente. En general, se guardan los valores de análisis de la cookie, como la identificación única de la cookie, el número de impresiones por anuncio (frecuencia), la última impresión (relevante para las conversiones de post-visualizaciones) y la información de opt-out (indicación de que el usuario no quiere ser contactado).
 3. Estas cookies permiten que Google pueda reconocer su navegador de internet. Siempre y cuando el usuario haya visitado determinadas páginas del sitio web de un cliente de Ads y no haya caducado la cookie almacenada en su ordenador, Google y el cliente pueden reconocer que el usuario ha hecho clic en el anuncio y ha sido redireccionado a esta página. A cada cliente de Ads se le asigna otro tipo de cookie. Por tanto, las cookies no pueden rastrearse desde las páginas web de los clientes de Ads. No recogemos ni tratamos datos personales en los medios publicitarios mencionados. Recibimos exclusivamente evaluaciones estadísticas dispuestas por Google. En base a estas evaluaciones podemos reconocer qué medios publicitarios utilizados son especialmente efectivos. No recibimos más datos sobre el uso de la publicidad, por lo que no podemos identificar al usuario con esta información.
 4. Su navegador genera una conexión directa con el servidor de Google con las herramientas utilizadas de marketing. No tenemos ningún tipo de influencia en el alcance ni en otros usos de sus datos que puedan recogerse al utilizar esta herramienta de Google. Por eso, le informamos del nivel de conocimiento, como corresponde: Google recibe información con la integración de Ads Conversion de que ha accedido a una parte correspondiente de nuestra presencia en internet o de que ha hecho clic en uno de nuestros anuncios. Mientras se haya registrado en un servicio de Google, Google puede asignar la visita a su cuenta. Aunque no esté registrado en Google o no haya iniciado sesión, existe la posibilidad de que proveedor localice su dirección IP y la almacene.
 5. Puede evitar su participación en este proceso de seguimiento de diferentes modos: a) con el ajuste correspondiente en el software de su navegador, que permite, en particular, la supresión de cookies de terceros, de modo que no reciba anuncios de proveedores terceros; b) con la desactivación de cookies para el seguimiento de conversión, ajustando su navegador, de modo que se puedan bloquear "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, eliminando este ajuste al borrar las cookies en cuestión; c) con la desactivación de los anuncios de los proveedores relacionados con sus intereses que forman parte de la campaña de autorregulación "About Ads" desde el enlace https://www.aboutads.info/choices, eliminando este ajuste al borrar las cookies; d) con la desactivación permanente en sus navegadores Firefox, Internetexplorer o Google Chrome en el siguiente enlace https://www.google.com/settings/ads/plugin. Nos gustaría advertirle de que en este caso, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de la página web.
 6. La base jurídica de la tramitación de sus datos es el art. 6, párrafo 1, pág. 1, letra f) RGPD. Encontrará más información relativa a la protección de datos de Google aquí:  https://policies.google.com/privacy?hl=es y https://services.google.com/sitestats/en.html. Opcionalmente puede visitar la página web de Network Advertising Initiative (NAI) en este enlace http://www.networkadvertising.org.

11. Remarketing

Además de Ads Conversion, utilizamos la aplicación Google Remarketing. Se trata de un proceso con el que nos pondremos en contacto con el usuario. Con esta aplicación aparecerán nuestros anuncios publicitarios después de que haya visitado nuestra página web cuando siga haciendo uso de internet. Este proceso se lleva a cabo con las cookies almacenadas en su navegador, con las que se registra y evalúa su comportamiento de uso en su visita a las diferentes páginas web de Google. Así Google puede detectar su visita anterior a nuestra página web. Según sus indicaciones, Google no relacionará sus datos recogidos durante el remarketing con los datos personales que Google haya guardado previamente de su persona. Google iniciará la seudonimización en el proceso de remarketing.

12. Uso de Google Fonts

En nuestra página web utilizamos Google Fonts. De este modo, podemos integrar tipos determinados de fuentes en nuestra página web. Estos tipos de fuentes son dispuestas por Google desde un servidor en EE.UU. Al acceder a nuestra página web, el navegador del visitante creará una conexión directa con este servidor. Entre otras, se transmite la dirección IP a Google y se almacena en su página.

Más información acerca de Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, EE.UU. Más información acerca de Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, EE.UU: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


13. Enlaces a páginas de internet de terceros

Enlazamos las páginas de internet de otros proveedores no relacionados con nosotros (terceros), p. ej. a nuestros perfiles en las redes sociales como LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Nos gustaría advertirle de que no tenemos ningún tipo de influencia en el tratamiento de los datos por parte de estos proveedores si hace clic en estos enlaces. Dado que el tratamiento de datos por parte de terceros no está bajo nuestro control, no asumimos ningún tipo de responsabilidad al respecto. Encontrará más información acerca del tratamiento de sus datos por parte de terceros en la información de protección de datos del proveedor correspondiente.

14. Medidas de seguridad

 1. Tomamos medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo según la normativa del art. 32 del RGPD, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. 
 2. Las medidas abarcan, en particular, la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos mediante controles de acceso físico a los datos, también del acceso en cuestión, la entrada, transmisión, seguridad de disponibilidad y su separación. Además hemos creado un procedimiento que garantiza la consideración de los derechos de las partes implicadas, la eliminación de datos y la reacción a los riesgos relativos a los datos. También tenemos en cuenta la protección de datos de carácter personal durante el desarrollo o selección de hardware, software y procesos correspondientes al principio de la protección de datos mediante la configuración técnica y los ajustes favorables para dicha protección de datos (art. 25 RGPD). 
 3. Por motivos de seguridad y protección de la transmisión de contenidos confidenciales como las solicitudes que nos envían los usuarios de las páginas web, las páginas de internet utilización una encriptación SSL. Reconocerá la conexión encriptada cuando la línea de la dirección del navegador pase de "http://" a "https://" y aparezca el símbolo del candado en la dirección del navegador. En el momento en que esté activada la encriptación SSL, ningún tercero podrá acceder a los datos que nos haya facilitado.
 4. Sin embargo, nos gustaría advertirle de que la transferencia de datos en internet (p. ej. en la comunicación por correo electrónico) presenta errores de seguridad. No es posible proteger los datos por completo del acceso de terceros.

15. Cooperación con encargados y terceros

 1. Siempre y cuando publiquemos datos de carácter personal o empresarial (encargados de tratamiento o terceros) en el marco del tratamiento, se los comuniquemos o les concedamos acceso a los datos, se realizará exclusivamente en base a una autorización legal (p. ej. si se trasmiten los datos a terceros, como por ejemplo proveedores de pagos, según el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD, con fines de cumplimiento obligatorio del contrato), haya dado su consentimiento, se prevé una obligación legal o está basada en nuestros intereses autorizados, p. ej. al contar con encargados, proveedores web, etc.). 
 2. Siempre y cuando le encarguemos a terceros el tratamiento de datos en base al denominado encargo de tratamiento, se realizará en base al art. 28 del RGPD.

16. Transferencia a terceros países

Siempre y cuando procesemos datos en un país tercero, es decir, fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) o se realice en el contexto de utilización de servicios de terceros o divulgación, o transmisión de datos a terceros, se realizará exclusivamente con el cumplimiento de nuestras obligaciones (pre) contractuales, en base a su consentimiento con motivo de una obligación legal o en base a nuestros intereses legítimos. Con reserva de permisos legales o contractuales, tratamos datos en un país tercero o encargamos su tratamiento exclusivamente si se dan los requisitos específicos del art. 44 y ss. del RGPD. Es decir, el tratamiento de los datos se realiza, por ejemplo, en base a garantías especiales, como el establecimiento reconocido oficialmente del nivel correspondiente de protección de datos en la UE o la observancia de obligaciones contractuales especiales reconocidas oficialmente (las denominadas cláusulas contractuales estándar).

17. Sus derechos

 1. Con respecto a nosotros, cuenta con los siguientes derechos relativos a los datos personales correspondientes:

  - Derecho a información (art. 15 RGPD),
  - Derecho de rectificación o eliminación (art. 16 y art. 17 del RGPD),
  - Derecho a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD),
  - Derecho a información (art. 19 RGPD),
  - Derecho a transferencia de datos (art. 20 RGPD),

 2. Además tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que los datos personales que le conciernen sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el art. 6, párrafo 1, letra e) del RGPD (tratamiento de datos por el interés público) o el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD (tratamiento de datos en base a la ponderación de intereses), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones (art. 21 RGPD). Si no está de acuerdo, sus datos personales se tratarán de nuevo exclusivamente en caso de que podamos demostrar los motivos obligatorios y autorizados en los que predominan sus intereses, derechos y libertades o que sirven para el tratamiento de la aplicación, el ejercicio y la defensa de sus derechos legales.
 3. Si nos ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a anular dicho consentimiento en cualquier momento. La licitud del tratamiento de sus datos personales no se verá afectada hasta la anulación de la misma. Tampoco se verá afectado el tratamiento de estos datos con motivo de una base jurídica diferente con fines de cumplimiento de las obligaciones legales.
 4. Por último, tiene derecho a reclamar ante una autoridad de control en materia de protección de datos sobre el tratamiento de sus datos personales. 
 5. Le pedimos que, dentro de lo posible, dirija sus reclamaciones o explicaciones a la siguiente dirección de contacto: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​