DMG MORI Služby pro zákazníky

Jako zákazníkům DMG MORI vám nabízíme plný servis pro váš stroj: bezplatnou a nepřetržitě dostupnou 24/7 Service Hotline i servis vřeten přímo od výrobce pro maximální spolehlivost výroby, údržby, oprav či renovací. V DMG MORI dostanete vše z jednoho zdroje.