Soustružení polygonů / oválů

Polygon

Highlights

  • Snadná výroba součástek s jiným než kruhovým průřezem
  • Intuitivní uživatelské rozhraní pro soustružení polygonů / oválů
  • 10× rychlejší než frézování

Užitek pro zákazníka

  • Výroba požadovaných geometrií s možností jemného doladění
  • Možnost jemného doladění geometrických parametrů (dlouhé / krátké poloosy a úhel ložiska)
  • Obrábění lze kombinovat s hlavním vřetenem nebo protivřetenemTypy strojů


Řízení