Ražení drážek

Alternating speed

Highlights

  • Strukturované zadávací parametry pro geometrii drážky, nástroj a obráběcí strategii 
  • Svobodná volba vnitřních i vnějších drážek v libovolné poloze a libovolném počtu 
  • Snadná kompenzace vychýlení nástroje 
  • Výpočet zůstatkových zdvihů podle zvolené obráběcí strategie

Užitek pro zákazníka

  • Velká flexibilita při zhotovení drážek libovolné geometrie pomocí standardních nástrojů na standardních strojích 
  • Spolehlivá alternativa v případech, kdy ražení poháněnými nástroji již není ekonomicky nebo technologicky výhodné 
  • Díky stabilitě stroje tuhé vedení nástroje pro lepší kvalitu drážek
Uživatelské rozhraní
Vlevo: zadávací okno pro vnitřní a vnější drážky dle DIN s použitím standardních nástrojů / Vpravo: zadávací parametry pro procesní strategii - kompenzace vychýlení nástrojeTyp stroje


Ovládání