gearSKIVING 2.0

gearSKIVING 2.0

Highlights

  • Přímé a šnekové externí či interní ozubení čelního ozubeného kola nebo drážky
  • Šípovité zuby s vyosením – kombinovaný soustruh
  • Kulové zuby pomocí matematické transformace 6. virtuální osy

Užitek pro zákazníka

  • Možné vnitřní ozubení bez hranaté hlavy
  • Krátké časy zpracování, 10× rychlejší než tváření
  • Synchronizace a dráha nástroje řízeny cyklem

DMG MORI gearSKIVING 2.0

gearSKIVING 2.0Typy strojů


Řízení