Odvalování ozubení

Gear hobbing

Highlights

  • Programování parametrů výroby převodů prostřednictvím dialogového vstupu
  • Možno obrábět přímé, šikmé či zakřivené ozubení a šneková kola
  • Lze použít závitořeznou i kotoučovou frézu
  • Maximální životnost nástroje díky „posunutí“ frézy
  • Dosažitelná kvalita ≤ DIN 7

Užitek pro zákazníka

  • Snadná modifikace profilu ozubení
  • Použití přebroušených nástrojů
  • Předcházení vzniku chyb prostřednictvím monitorování (např. nesprávný úhel osy,
  • špatné otáčky soustruhu či směr soustružení)
Gear hobbing
​​​​​​​Vlevo: Dialogem podporované zadávání všech potřebných dat ozubení. / Vpravo: Zadání parametrů ozubení jedním zubem nebo frézováním jedné drážky.


DMG MORI gearHOBBING


Typy strojů


Řízení