Ražení ozubení

Tool sort cycle

Highlights

  • Ražení vnitřních a vnějších ozubení s možností dialogového programování 
  • Razicí nástroje s jedním až čtyřmi zuby s jasnou definicí břitů 
  • Parametry pro kompenzaci vychýlení nástroje

Užitek pro zákazníka

  • Rychlejší odladění technologie s minimální chybovostí 
  • Velká flexibilita při volbě obráběcí strategie pro nejlepší kvalitu dílů 
  • Vnitřní a vnější ozubení až po modul 4* 

* na CTX beta TC až modul 2 | na CTX gamma TC až modul 4 | závislé na obrobku s provedení nástroje

Uživatelské rozhraní
Vlevo: parametrická definice nástrojů / Vpravo: kompenzace vychýlení nástroje
Typy stroje


Ovládací prvky