Logistika nákupu

Nový DMG MORI TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

Jsme rádi, že pomáháte utvářet nové digitální uspořádání organizace nákupu společnosti DMG MORI. Seznamte se s novým, pohodlným a snadným způsobem zpracování vašich dodávek do společnosti DMG MORI a udržujte si přehled v každodenním životě.


TMS PODROBNĚ

Co znamená DMG MORI TMS?

DMG MORI Transport Management System je IT systém s webovým uživatelským rozhraním pro využívání dopravců ve všech druzích dopravy (pozemní, letecká, námořní, KEP).

Závody DMG MORI, přímí dodavatelé materiálu a poskytovatelé logistických služeb spolupracují s TMS na společné platformě pro optimální logistiku nákupu.

Díky propojení všech účastníků dodavatelského řetězce na naší platformě zrychlujeme procesy a zvyšujeme tak míru včasných dodávek. Dosažená přehlednost umožňuje výrazné snížení manuálních a časově náročných nápravních opatření.

VÝHODY:

  • standardizované pověřování přepravou, nezávisle na servisu a závodu DMG MORI
  • bez změny v procesu při změně poskytovatele služeb
  • přehledný stav přepravy v dodavatelském řetězci díky funkci sledování
  • vystavování dokumentů specifických pro společnost DMG MORI systémem
  • sledování/přehled o stávajících objednávkách společnosti DMG MORI
ZPĚTNÁ VAZBA A INFORMACE