Nákup

Naše nákupní aktivity zahrnují vše, co potřebujeme k vývoji a výrobě našich inovací. Hlavním úkolem je zajistit potřeby a podílet se na tvorbě konkurenčních, inovativních produktů a optimalizaci struktury nákladů. Náš nákup je globálně organizován a přítomen na klíčových trzích po celém světě. Tím je zajištěno, že jak výrobní materiál a věcné investice, tak i služby mohou být nakupovány po celém světě v požadované kvalitě a za nejlepších možných podmínek.

„Integrovaná digitalizace“ - Tímto prohlášením DMG MORI formuje budoucnost výrobního průmyslu. Digitalizace a automatizace našeho vlastního hodnotového řetězce zásadně ovlivňují všechny podnikové divize. To platí zejména pro nákup, který s vysokým podílem na celkových nákladech hodnotového řetězce působí jako důležité spojení mezi dodavateli a interními uživateli. Následující integrovaná IT řešení jsou určena k téměř úplné digitalizaci operativních nákupních procesů. Strategické procesy navíc zajistí plánování, řízení a monitorování operativních procesů.

Informace pro COVID-19 pro dodavatele a poskytovatele služeb DMG MORI

Information to COVID-19

Zdraví má prioritu! V této výjimečné situaci je naší nejvyšší prioritou ochrana našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a partnerů. Ve společnosti DMG MORI jsme přijali včasná a komplexní opatření, abychom byli i nadále silným a spolehlivým partnerem na vaší straně. To znamená:

DMG MORI je v tuto náročnou dobu také k dispozici nejlépe jak to jde! Kontakt s vámi je pro nás velmi důležitý!


DMG MORI receives BME innovation award 2019

DMG MORI získala BME Innovation Award 2019

Významné ocenění za digitální excelenci: DMG MORI získává letošní Inovační cenu Německé asociace pro řízení dodavatelského řetězce, nákup a logistiku (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik; BME). Ocenění bylo společnosti uděleno za úspěšné řízení nákupu a logistiky před přibližně 2 000 hosty v Berlíně.