Aktualizujte prosím svůj prohlížeč:

Váš webový prohlížeč Internet Explorer 11 je zastaralý a již není podporován.

Zobrazení obsahu a funkčnosti není zaručeno.

Akademie DMG MORI

Akademie DMG MORI je světová špička v oblasti přenosu poznatků týkajících se CNC obráběcích strojů. Své zákazníky a zaměstnance přidružených firem školíme ve vlastních školicích centrech nebo přímo v provozech. Inovativní program kurzů zahrnuje školení v oblasti CNC i servisní školení pro výrobky DMG MORI. Kromě toho, společně s našimi národními a mezinárodními distribučními společnostmi, fungujeme jako projektoví partneři při vybavování školicích center a vzdělávacích zařízení. Cílovými skupinami pro naše vzdělávací projekty jsou univerzity, vzdělávací instituce a společnosti zapojené do učňovského vzdělávání.​​