VCS Complete

VCS complete

Highlights

  • VCS = Systém objemové kalibrace

  • Až o 30 % vyšší přesnost během životnosti stroje

  • Software založený na dialozích pro snadnou a rychlou manipulaci

  • Záznam dat pro účely další analýzy a dokumentace výsledků měření

  • Kompenzace odchylek v důsledku opotřebení nebo kolize

Užitek pro zákazníka

  • Díky snadnému použití je kontrolu objemové přesnosti možno provést kdykoli

Volumetric Calibration System (VCS)


Typy strojů


Řízení