Suport pro nástrojovou hlavu

Steady rest for turret

Highlights

  • Hydraulicky ovládaný suport pro podepření dlouhých a tenkých dílů
  • Rozšíření možnosti použití multikanálových strojů
  • Cyklus umožňuje jak přiblížení k suportu, tak i odtažení od něj

Užitek pro zákazníka

  • Hydraulicky ovládaný suport na nástrojovém stole
  • Zamknutí polohy hlavice vede k vyšší bezpečnosti procesu
  • Zafixování polohy suportu vůči polohovým a tvarovým tolerancím a dodržení programu pro restartu
Steady rest for turret
Support positions in X and Z directly via the user interface. Automatic calculation of the approach and retract traverses.Typy strojů


Řízení