Monitorování doby chodu

Runtime monitor

Highlights

  • Aplikace určená speciálně pro multikanálové stroje pro analýzu času výrobního procesu jako základ pro optimalizaci
  • Individuální zoom umožňující zobrazit nejmenší podrobnosti a provést optimalizaci délky cyklu

Užitek pro zákazníka

  • Až tříkanálový histogram
  • Poskytuje základ pro optimalizaci délky cyklu pomocí grafických vstupů
  • Ukládání / načítání individuálních optimalizovaných kroků
Runtime monitor
Recording of primary and auxiliary processing time, program pause and the tool changing.Typy strojů


Řízení