Fit in – ponorné frézování v ose B

Fit in - B-axis plunging

Highlights

  • Plné využití pracovního prostoru při interním obrábění vysokých obrobků dlouhými nástroji
  • Změny polohy osy B při
  • soustružení jsou vyvažovány v osách X a Y
  • Osa Z zůstává ve stažené poloze, zatímco osa B se pohybuje 

Užitek pro zákazníka

  • Snadné programování
  • Bezkolizní ponorné obrábění v obrobku
  • Bezpečné vytažení nástroje z obrobku po dokončení operace
Fit in - B-axis plunging
Selection: Retracting and extending the B-axisTypy strojů


Řízení