Dynamické skenování nástrojů – DynaLine

DMG MORI Dyna Line

Highlights

  • Přesné měření nástrojů pomocí CMOS laserového měřicího zařízení
  • Díky rotaci soustružnického nástroje lze detekovat chyby v nástrojové sestavě a řezných hranách

Užitek pro zákazníka

  • Vizualizace nejvýznamnějších výsledků měření na boční obrazovce systému CELOS
  • Snadno programovatelné automatické měřicí cykly


Typ stroje


Řízení