Cyklus třídění nástrojů

Tool sort cycle

Highlights

  • Zkrácení neproduktivních časů díky třídění nástrojů v zásobníku dle sekvence nástrojů v programu
  • Časově optimalizované třídění v pásovém zásobníku vzhledem k využití nástrojového člunku namísto vřetena

Užitek pro zákazníka

  • Minimalizace časů výměny nástrojů dle velikostí sérií > 3
  • Flexibilita nástrojů v zásobníku v závislosti na NC programu
Tool sort cycle
User Interface
Typy strojů


Řízení