autoCHUCK

Tool sort cycle

Highlights

  • Automatická optimalizace regulačních parametrů hlavního vřetena a protivřetena bez mechanického propojení 
  • Redukce přípravných časů 
  • Lepší kvalita obrobků

Užitek pro zákazníka

  • Úspora času při přípravách 
  • Automatické určení vhodného nastavení vřetena nezávisle na zkušenostech obsluhy stroje 
  • Záznam nastavení parametrů v NC-programu pro stálou kvalitu obrobků
Uživatelské rozhraní
Vlevo: snadná obsluha při měření a následné parametrizaci / Vpravo:  možnost lokálního záznamu v NC-programu i obecně platném paměti NCTypy stroje


Ovládací prvky