AM Evaluator

Tool sort cycle

Highlights

  • Vizualizace relevantních dat procesu (např. velikost taveniny, průtok prášku) jako digitální 3D model v čase 
  • Detailní Analýza dat procesu 
  • Srovnání procesů pro zajištění kvality 
  • Vyhotovení reportu obrobku

Užitek pro zákazníka

  • Usnadnění vývoje procesu 
  • Podpora při kontrole kvality 
  • Možnost individuální analýzy a zpracování relevantních dat procesu 
  • Snadné dovybavení softwaru v rámci paketu „AM Analyser“
Uživatelské rozhraní
Vlevo: detailní analýza dat procesu pomocí digitálních 3D modelů / Vpravo: celkový přehled dat relevantních pro proces a srovnání různých datových sadTypy stroje


Ovládací prvky