3D quickSET

Soustružení

3D quickSET

Highlights

 • Sada nástrojů pro kontrolu a opravu kinematické
 • přesnosti čtyřosých a pětiosých konfigurací strojů
 • Veškeré varianty hlav a os stolů

Užitek pro zákazníka

 • Periodická rekalibrace stroje s komplexní dokumentací
 • Špičková kinetická přesnost při samoregulaci
3D quickSET
Define kinematics head


Frézování

3D quickSET

Highlights

 • Měření a korekce polohy soustružnické a vřetenové osy (C4, C3, B)
 • Možná kompenzace průhybu
 • Lze použít v kombinaci se standardními sondami zákazníků (doporučujeme Renishaw, Blum)

Užitek pro zákazníka

 • Spolehlivá rekalibrace stroje před vysoce přesnými pracemi
 • Průběžná dokumentace přesnosti stroje
 • Žádné zmetky v důsledku neznámých geometrických odchylek.
3D quickSET
Define kinematics head


3D quickSET

Typ stroje


Řízení