Sustainability

100% klimaticky neutrální*

Společnost DMG MORI přebírá plnou odpovědnost

Ochrana klimatu se týká každého z nás. Výroba a ochrana životního prostředí jdou ruku v ruce. DMG MORI proto přebírá plnou odpovědnost.

Christian Thönes, předseda představenstva DMG MORI AG

Změna klimatu je největší výzvou současnosti. DMG MORI přebírá plnou odpovědnost a spojuje své iniciativy pro klimatickou neutralitu do tří oblastí: Od roku 2021 bude DMG MORI vyrábět všechny stroje zcela klimaticky neutrální - od surovin až po dodávku (tzv. “GREENMACHINE”). Výrobní řešení DMG MORI také poskytují nejvyšší energetickou účinnost u zákazníků (tzv. “GREENMODE”). Kromě toho hrají stroje DMG MORI klíčovou roli při výrobě klimaticky neutrálních technologií (“GREENTECH”).

Sustainability

GREENMACHINE

Kompenzovano všemi stroji DMG MORI - od surovin po dodání

  1. Výroba klimaticky neutrálně
    Všechny stroje dodané od ledna 2021 budou vyrobeny klimaticky neutrálním způsobem.
  2. Klimaticky neutrání společnost
    DMG MORI je při vytváření vlastní hodnoty od května 2020 klimaticky neutrální.
Sustainability

GREENMODE

PROVOZ STROJE ENERGETICKY A EMISNĚ EFEKTIVNĚ

  1. Úspora energie až 30% ve srovnání s předchozími modely strojů.
  2. Otevírá přístup k mnoha státním dotačním programům - kontaktujte nás!

GREENTECH

VÝROBNÍ KAPACITY PRO ZELENÉ TECHNOLOGIE

  1. Zelené technologie, jako je větrná energie a elektromobilita, jsou nejdůležitější řešení proti změně klimatu.
  2. DMG MORI je inovační hnací silou pro výrobu zelených technologií.

* kompenzací certifikáty o ochraně klimatu