Aktualizujte prosím svůj prohlížeč:

Váš webový prohlížeč Internet Explorer 11 je zastaralý a již není podporován.

Zobrazení obsahu a funkčnosti není zaručeno.

DMG MORI Partner

FUCHS – technologický partner DMG MORI

Fuchs

Největší nezávislý výrobce maziv FUCHS PETROLUB SE a přední světový výrobce obráběcích strojů DMG MORI AG, oznámili uzavření svého evropského technologického partnerství v oblasti maziv na veletrhu EMO Hannover 2017.

Cílem tohoto technologického partnerství je společně rozvíjet vysoce výkonná maziva a služby pro operátory obráběcích strojů. Cílem je rovněž vyvíjet nová řešení v oblasti digitalizace výrobních procesů a sledování stavu maziv ve strojích a systémech.

Bezpečné, hospodárné a udržitelné při použití

Řezná kapalina dnes musí vyhovět řadě požadavků. Řezné kapaliny pro obrábění kovů musí být efektivní, hospodárné a nesmí obsahovat přísady škodlivé pro zdraví nebo pro životní prostředí. V dalších výrobních krocích hrají rozhodující roli z hlediska spolehlivosti výroby a jakosti produktů specializované čisticí přípravky a spolehlivé antikorozní přípravky kompatibilní s procesy. Proto jsou specializované koncepce maziv tak důležité – protože je třeba zohledňovat jednotlivé kroky procesů. Díky komplexní nabídce maziv a mnohaletým praktickým zkušenostem rozumí společnost FUCHS procesům svých zákazníků jako žádný jiný výrobce maziv. Řezné kapaliny FUCHS mají výjimečnou trvanlivost a zaručují hospodárný provoz. To vede ke snížení nákladů na provoz, údržbu i likvidaci.

I technologie chladicích maziv se musí přizpůsobit potřebám globálního průmyslu. Globální tým FUCHS, zastoupený ve více než 40 zemích světa, je jistotou, že zákazníci budou mít v různých zemích k dispozici vybrané produkty ve stejné jakosti.

Digitalizace výrobních procesů a sledování stavu strojů i závodů

V rámci Průmyslu 4.0 je třeba zajistit a optimalizovat řetězec lidí, strojů, vybavení, logistiky a řezných kapalin, aby byla možná převážně automatizovaná výroba za pomoci moderní informační a komunikační technologie. Záznamy měření řezné kapaliny je třeba zapisovat on-line, vyhodnocovat a zavádět příslušné nápravné kroky. Aby bylo možné analyzovat naměřená data přesně, je třeba mít k dispozici vysoce stabilní řezné kapaliny.

FUCHS – Největší nezávislý světový specialista v oboru maziv

FUCHS je globální skupina s kořeny v Německu, která vyvíjí, vyrábí a distribuuje maziva a související výrobky. FUCHS má na celém světě více než 100 000 zákazníků, mezi něž patří dodavatelé pro automobilový průmysl a OEM, strojírenské, obráběcí, těžařské a průzkumné, letecké, energetické, stavební, dopravní, zemědělské, lesnické, ocelářské, cementářské, slévárenské a kovárenské podniky, ale také firmy z oblasti potravinářství a výroby skla a mnoha dalších odvětví. Skupina FUCHS PETROLUB SE, založená roku 1931 jako rodinný podnik v Mannheimu, má v současnosti 57 dceřiných firem a cca 5 000 zaměstnanců ve 40 zemích.