DMG MORI Technology Excellence: Medical

DMG MORI Technology Excellence: Zdravotnictví

DMG MORI pomáhá svým zákazníkům v oblasti lékařských technologií dosáhnout efektivní výroby vysoce kvalitních dílů pomocí přelomových technologií.

DMG MORI Technology Excellence: Medical

V tomto odvětví nejsou omezujícím faktorem ani tak technologické možnosti, jako vysoké nároky na certifikace a standardizaci. Do systému CELOS jsou integrovány možnosti použití čteček čárového kódu a značení dílů, což ve výrobním procesu vede ke zrychlení a zjednodušení dokumentace a sledování.

Medical Excellence by DMG MORI

Lékařské technologie v kostce:

DMG MORI Technology Excellence: Medical
  • Obrábění kompletního mixu materiálů: Počínaje vysokopevnostními plasty, přes korozivzdornou ocel a titan až po CoCr s technologií ULTRASONIC
  • SPRINT 20|8: o 35 % kratší čas obrábění pro titanové kostní šrouby
  • Vřetena speedMASTER až do 30 000 ot/min nebo HSC vřetena do 60 000 ot/min
  • Optimalizovaná automatizace obrobku, např. NTX 1000 se šestiosým robotem, nebo systém manipulace s obrobkem WH 3 pro MILLTAP 700
  • Exkluzivní technologie Technologických cyklů DMG MORI , např. ATC pro nejlepší jakost povrchu

Aplikace a stroje

Náhrada kolenního šroubu
Šrouby pro obratle
Kolenní kloub
Kostní šroub
Dlaha

Dlaha

Bone Plate

Dlaha

  • Stroj: MILLTAP 700
  • Rozměry: 10 × 20 × 118 mm
  • Materiál: Titan

Excelence DMG MORI v oblasti lékařské technologie

Na základě svého širokého portfolia produktů vyvíjí DMG MORI pro své zákazníky ze sektoru lékařských technologií optimální výrobní řešení. Centrum excelence lékařských technologií DMG MORI, založené právě za tímto účelem v DECKEL MAHO v Seebachu, zaměstnává odborníky, kteří vyvíjejí inovativní zakázková řešení umožňující ekonomickou výrobu, a to jak pro giganty v oboru, tak i pro menší společnosti a dodavatele. Na vývoji projektů našich zákazníků se od jejich časných fází podílejí naši inženýři. Díky tomu se toho spoustu naučí a takto získané poznatky následně využijí při konstrukci našich strojů a součástí umožňující efektivnější výrobní řešení.