Aktualizujte prosím svůj prohlížeč:

Váš webový prohlížeč Internet Explorer 11 je zastaralý a již není podporován.

Zobrazení obsahu a funkčnosti není zaručeno.

Software-as-a-Service

„Předplatné a vše zahrnuto“ místo investice a nákupu

Nabídka Software-as-a-Service otevírá našim zákazníkům širokou škálu možností, jak získat přidanou hodnotu. Původně byla k dispozici v OBCHODĚ DMG MORI založeném na platformě ADAMOS s nabídkami cloudových systémů od společnosti ISTOS pro integrované plánování a kontrolu výrobních zakázek, platformou servisu a údržby WERKBLiQ a platformou TULIP jako platformou bez kódu pro produktivnější výrobu bez papírů.

Co je za tím?

 • Předvídatelné měsíční náklady: Žádné vysoké výdaje na IT infrastrukturu a údržbu
 • Začněte okamžitě: Ty nejvyšší standardy zabezpečení bez místní instalace
 • Nepřetržité aktualizace: Nové prvky a vylepšení bez námahy

Přejděte do OBCHODU DMG MORI STORE teď hned!

ISTOS
digital-planning-picture-new

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

Tři cloudové aplikace pro manuální plánování s asistenčními funkcemi, odezvou a vizualizací výrobních objednávek.

 • Jednoduše nahraďte EXCEL a papír – plánujte digitálně zhruba během jednoho týdne.
 • Zlepšete využití kapacity – až o 25 %
 • Zredukujte rozsah plánování – až o 80 %
 • Okamžitě k použití a bezúdržbové – pro celý strojový parkPLANNING BOARD
PRODUCTION FEEDBACK
PRODUCTION COCKPIT
ISTOS@Payzr_PLANNING-BOARD

PLANNING BOARD

Nástroj pro manuální plánování

 • Intuitivní plánování výroby s funkcemi asistence
 • Snadná náhrada EXCELu a papíru
 • Zohledňuje omezené kapacity


ISTOS@Payzr_PRODUCTION-FEEDBACK

PRODUCTION FEEDBACK

Zpětná vazba z výroby v reálném čase

 • Přímé propojení s PLANNING BOARD
 • Reakce na změny v krátkém intervalu
 • Snadné sledování doby trvání hlavních a vedlejších procesů


ISTOS@Payzr_PRODUCTION-COCKPIT

PRODUCTION COCKPIT

Informace týkající se výroby přehledně

 • Panel dashboard zobrazující aktuální stav výroby
 • Konfigurovatelné osobní zobrazení
 • Zobrazení pro plánovače, operátory a management


TULIP

TULIP – Jednoduchá cesta k výrobě bez papírů

Vytvořte si sami interaktivní APLIKACE bez nutného předpokladu umět programovat

 • Výroba bez papírů: Uživatelsky přívětivé APLIKACE pro redukci zdrojů chyb a zvýšení produktivity zaměstnanců a efektivnosti procesů 
 • Žádný kód: Snadné vytváření plně funkčních APLIKACÍ bez nutného předpokladu umět programovat 
 • Šablony pro APLIKACE: Vytvořte si nové APLIKACE nebo použijte snadno přizpůsobitelné šablony pro APLIKACE 
 • Integrace Plug & Play: Integrace IoT zařízení a stávajících systémů (ERP/MES) přes rozsáhlá rozhraníŽádný kód
Šablony pro APLIKACE
Analýza údajů
IoT nástroje
Rozhraní ERP/MES
Rozhraní stroje
Na APLIKACÍCH strojů
No Code: Simple, intuitive APP creation with the visual APP editor.

Interaktivní APLIKACE přes drag & drop

Pomocí vizuálního editoru APLIKACÍ vytvářejte uživatelsky přívětivé a funkční APLIKACE, které zvýší produktivitu vašich dílenských procesů bez nutného předpokladu umět programovat. Vytvořte si přizpůsobené APLIKACE od píky nebo si rychle upravte jedenu z více než 40 šablon pro APLIKACE podle svých individuálních potřeb.


APP templates: More than 40 easily customisable APP templates available.

Šablony APLIKACÍ zdarma pro výrobu bez papírů

Více než 200 zákazníků používá aplikaci TULIP ve svých dílnách každý den. Na základě těchto osvědčených postupů je k dispozici přes 40 šablon pro APLIKACE, včetně APLIKACÍ pro digitální prohlídku přijatého zboží, digitální pokyny k montáži, digitální záznamy o zkouškách, a pro APLIKACE pro zaznamenávání strojových údajů do přepravních dokumentů.


Data Analysis: Automatic evaluation of your data for a real-time insight into your production processes.

Dílenské řízení výroby prostřednictvím systematického sbírání dat

Všechny údaje shromážděné pomocí APLIKACÍ TULIP od zaměstnanců, z čidel a strojů lze automaticky analyzovat, zobrazit na panelech dashboard nebo vyjádřit v důležitých klíčových ukazatelích výkonnosti. Tímto způsobem můžete automaticky získat analýzy o vaší výrobě v reálném čase, rychleji určit důvody výrobních ztrát a okamžitě podniknout protiopatření, které povedou k neustálému zlepšování procesů.


IoT tools: Plug & Play connection of digital sensors and tools.

Plná integrace IoT nástrojů

Digitální senzory a nástroje lze snadno propojit s APLIKACEMI TULIP. TULIP podporuje celou řadu zařízení a standardních protokolů. Například digitální nástroje, jako jsou měřící zařízení, digitální momentové šroubováky, systémy pick-to-light nebo RFID, je možné spojit s TULIP technologií Plug & Play.


ERP / MES interfaces: Open interfaces to existing IT systems via SQL, REST APIs or http.

Jednoduché spojení se stávajícími IT systémy

Aplikaci TULIP můžete propojit se svou stávající IT infrastrukturou (přes SQL, REST API a http), například s vaším ERP, MES nebo CAQ systémem, přes běžná softwarová rozhraní, aby mohla probíhat výměna dat. Aplikace TULIP tedy není izolované řešení, nýbrž otevřený systém, který hladce doplňuje vaši systémovou architekturu. Rozhraní vám umožňuje předávat/získávat výměnu dat s užitím vašich stávajících aplikací za účelem propojení vašich dílen s konečnou výrobní jednotkou. Sledujte a dokumentujte pracovní objednávky, stav zásob, seznamy součástek, používání nástrojů atd.


Machine interfaces: Common interfaces for the acquisition of data from your machines and plants.

K monitorování stroje stačí jen několik málo kliků

Propojte své stroje a zařízení s vašimi APLIKACEMI TULIP. Čtěte strojové údaje přes komunikační protokoly OPA UA, MQTT nebo Modbus z vašich strojů DMG MORI i starých strojů a strojů třetích stran. Nahrajte si provoz a doby sestavení a nechejte si zasílat upozornění v případě neplánovaných odstávek, abyste mohli odstranit příčinu rychleji a zkrátili čas, kdy se nevyrábí.


TULIP APPs
Access to TULIP APPs directly on the machine with CELOS V6.

NOVINKA: Digitální vedení pracovníka s vašimi APLIKACEMI TULIP na stroji

Vytvořte si své individuální APLIKACE pro vaše stroje bez nutného předpokladu umět programovat.  Do vašich APLIKACÍ, počínaje nejnovější verzí CELOS, mohou vaši zaměstnanci nahlížet i na panelu stroje. To znamená, že všechny důležité pracovní informace jsou dostupné vašim operátorům po jednom kliknutí v podobě pokynů k sestavení, kontrolních seznamů kvality, školení nebo APLIKACÍ pro management nástrojů.


WERKBLIQ

Inteligentní údržba a řízení servisních týmů

Se softwarem údržby WERKBLiQ získáte snadno a rychle inteligentní přehled o vašem závodě. Pro rychlejší servis, méně odstávek a vyšší produktivitu.


719x449_PAYZR-Website_WERKBLiQ.png_master

To nejdůležitější

 • Zvyšuje rychlost procesů
 • Individualizace a přístup nezávislý na lokalitě
 • Zajišťuje nejlepší možnou úroveň dostupnosti stroje
 • Snadné pověření servisních techniků
 • Kompletní dokumentace pro všechny stroje
 • Optimalizace plánování prostředků, termínů a cest


Deník stroje
Analýzy
Knihovna a zprávy
Údržba
Interní objednávka
Vaše osobní webová demonstrační ukázka
719x449_PAYZR-Website_Logbook.png_master

Deník stroje

Deník stroje bez tajemství 

Každé přerušení, oprava nebo úprava se digitálně dokumentuje a archivuje. Chronologicky seřazené záznamy lze aktualizovat v reálném čase, přičemž se na ně mohou podívat všichni pověření zaměstnanci.

 • Získání údajů operátorem
 • Uživatelsky přívětivá vstupní maska
 • Individuální konfigurace vašich dlaždic: přizpůsobte si texty a ikony
 • Jednoduchá dokumentace složitých činností
719x449_PAYZR-Website_Analyses.png_master

Analýzy

Všechny klíčové ukazatele výkonnosti v přehledném zobrazení

V analýzách WERKBLiQ se sdružují složité klíčové údaje z různých zdrojů a jsou pro vás strukturovány v přehledných panelech dashboard. Umožňují vám získat rychle přehled o důležitých klíčových ukazatelích výkonnosti.

 • Podrobná analýza klíčových ukazatelů výkonnosti
 • Předvídatelná údržba
 • Čiňte lepší rozhodnutí
 • Rozpoznejte a využijte potenciál pro optimalizaci dříve
719x449_PAYZR-Website_LibraryReport.png_master

Knihovna a zprávy

Nehledejte, ale nacházejte

Ve vašem osobním strukturovaném úložišti bez papírů máte všechny důležité dokumenty, jako jsou manuály, zprávy a další na jednom místě. S pomocí inteligentních funkcí vyhledávání a filtru okamžitě najdete dokumenty, které potřebujete.

 • Strukturované úložiště všech dokumentů bez papírů
 • Díky cloudovým databázím bez omezení
 • Procentuální zobrazení stavu servisu
 • Úplné servisní zprávy přímo u zákazníka
719x449_PAYZR-Website_MAINTENANCE.png_master

Údržba

Údržba nebyla nikdy tak snadná

Díky přehledům v kalendáři s chytrými funkcemi filtru budete mít dokonalý přehled. V barevném schématu bude přímo viditelná potřebná údržba. Kromě automatických připomínek můžete sami rozhodovat, kdy a jak údržbu provést – bez ohledu na to, zda ji provedete podle specifikací výrobce nebo na základě vlastních zkušeností.

 • Přehled všech údržbových činností v kalendáři
 • Naplánujte si intervaly údržby podle dob nebo parametrů
 • Automatické vytváření opakujících se příkazů k provedení údržby
 • Ukládání jednoduchých kontrolních seznamů pro bezpečné zpracování
719x449_PAYZR-Website_InternalOrder.png_master

Interní objednávka

Efektivní řízení interního servisního týmu

Představa mít možnost hlásit události nebo nesrovnalosti přímo internímu týmu údržby se stává s WERKBLiQ skutečností. Kolegové odpovědní za údržbu přijímají hlášení možných problémů z výroby pouze přes jeden kanál a k určení pořadí jejich řešení, stanovení harmonogramu, jejich vyřešení a dokumentaci jim stačí udělat jen několik málo kliků.

 • Lístkový systém pro vaši interní údržbu
 • Zasílejte objednávky přímo ze stroje
 • Automatický převod strojových dat
 • Plánování pohotovostních služeb a přehled o stavu objednávky
719x449_PAYZR-Website_WERBLiQ-Highlight.png_master

Vaše osobní webová demonstrační ukázka

Zjistěte více o WERKBLiQ! Odborník z našeho týmu vám nezávazně představí náš nástroj a zodpoví jakoukoliv otázku. Zde jsou další kroky:

 • Osobní demonstrační ukázka s jedním z našich odborníků
 • Společně objevíme individuální potenciál ve vaší společnosti
 • Poté obdržíte 30denní zkušební verzi zdarma a bez závazků
up2parts

Zjednodušte výrobu s up2parts

Sestavujte kalkulace a připravujte nabídky během několika sekund, zvyšte efektivitu a snižte náklady:
zvyšte konkurenceschopnost vaší výrobní činnosti s up2parts

 • kalkulace s up2parts – Sestavujte kalkulace až o 80 % rychleji a připravujte nabídky pouhými dvěma kliknutími.
 • up2parts cloud basic – Digitálně mapujte svou výrobní činnost s neomezenou úložnou kapacitou

Produkty

up2parts calculation
up2parts cloud basic

Tři kroky k nabídce:

 1. Nahrát CAD model
 2. Automatická analýza komponent během několika sekund:
  včetně návrhu pracovního plánu a výpočtu ceny
 3. Pro kompletní cenovou nabídku stačí jen stisknout tlačítko:
  a je připravená k odeslání včetně adresy zákazníka

Vaše výhody přehledně:

 • Pracovní plán a návrh kalkulace za pouhých 5 sekund
 • Pouze 2 kliknutí k vytvoření nabídky
 • Zachování know-how specifického pro společnost v softwaru

Identifikujte podobné komponenty po několika kliknutích:

 1. Nahrát CAD model
 2. Najít podobné díly
 3. Přenést pracovní plány přímo

Vaše výhody přehledně:

up2parts cloud basic
 • Okamžitě najděte záznamy údajů z minulosti a
 • jednoduše je převeďte na nové objednávky
 • Neomezená úložná kapacita
 • ZDARMA