30.01.2018|Open House Pfronten 2018 ‒ CELOS | ADAMOS

Integrované digitalizační řešení

DMG MORI podporuje digitální pracovní postupy jako zásadní krok směrem k digitální továrně

 • DMG MORI Path of Digitization: Krok za krokem od vize k realitě
 • Pracovní postupy pod kontrolou s CELOS MANUFACTURING:
  • PRODUCTION PLANNING: Vylepšené plánování a termínování objednávek
  • DIGITAL TOOLING: 3 aplikace CELOS pro kompletní správu digitálních nástrojů v celém výrobním procesu
  • DIGITAL MONITORING: Kompletní výrobní proces v kostce
 • ADAMOS: IIoT platforma od výrobců strojů pro výrobce strojů

„Také v novém roce zůstává Průmysl 4.0 hlavním tématem ve výrobě obráběcích strojů. DMG MORI se během tohoto procesu dynamicky rozvíjí do globálního partnera dodávajícího řešení na klíč. CELOS nabízí modulární portfolio řešení pro integrovanou digitalizaci továrny ‒ strojů, procesů a služeb.

Digitalizace od úspěchu k úspěchu

Pro Dr. Holgera Rudzia, řediteleDMG MORI Software Solutions, je dílna ústředním bodem celé digitalizace. Největší výhoda z jeho perspektivy: Digitální transformace se může uskutečňovat krok za krokem, což znamená spíše „zdola nahoru“ než „shora dolů“ ‒ od procesů obrábění přes digitální pracovní tok až po integrované sítě digitální továrny. Jeden projekt za druhým – a od jednoho úspěchu ke druhému!

CELOS | ADAMOS
From January 2018 on "Digital Factories" will be realized in large DMG MORI showrooms in order to demonstrate the benefits of of horizontal networking on the shoopfloor live to the customers.

 „Tool box“ digitalizace pro malé a velké

Perspektiva se odráží v konceptu „​​​​​​​Path of Digitisation“, který DMG MORI prohlásila za hlavní obecný princip pro sebe i své zákazníky. Hlavní princip, který obrovsky získal na významu díky mnoha digitálním inovacím a budoucím projektům. Od ledna 2018 se zákazníci mohou setkat s „digitálními továrnami“ se živými ukázkami výhod horizontálních integrací v rámci DMG MORI předváděcích center. „Digitální tool box“ byl vytvořen vDMG MORI na základě veškerých těchto inovací a budoucích iniciativ. To umožní menším podnikům využít výhody jednoduchého a harmonického vstupu do digitalizace a zároveň bude sloužit větším společnostem jako integrovaný a modulární systém.

Plně digitalizované pracovní postupy

Od jara 2018 se bude pozornost soustředit na integrované digitální pracovní postupy s CELOS verze 5.0 – od obecného plánování přes plánování výroby až po monitorování. Balík aplikací CELOS s názvem „DIGITAL PLANNING“ umožňuje efektivně uspořádat zakázky a současně zohlednit různé souvislosti. Aplikace CELOS PRODUCTION PLANNING nabízí uživatelům rozhodující plus, pokud jde o zvýšení efektivity a spolehlivosti ve výrobě. Konkrétně se jedná o integrální spojení ERP systémů, digitálního plánování výroby a terminálem řízené tovární výroby. „V kombinaci s plánováním výroby umožňuje důsledná integrace průběžnou optimalizaci procesů,“ vysvětluje Dr. Rudzio. Na druhou stranu to snižuje časy potřebné k nastavení výroby i mrtvé doby a dlouhodobě zvyšuje produktivitu. Vyšší digitální transparentnost by měla zajistit vyšší spolehlivost plánování.

Digital Tooling“ je další balíček pro pracovní tok. Všechny informace o nástroji nezbytné pro výrobní proces lze řídit centrálně s aplikacemi CELOS APP: během NC programování a simulace, a dokonce i při výběru nástrojů, načítání a zakládání. V tomto procesu mohou být nástrojová data přístupná pro různé systémy najednou. Všechna data související s pracovními postupy jsou uložena v centrálním systému řízení nástrojů, díky tomu je historie nástroje transparentní a plně vysledovatelná.

CELOS PRODUCTION PLANNING pro lepší plánování a termínování

 • Inteligentní plánovací nástroj pro výrobu
 • Vyšší transparentnost pro lepší dodržování lhůt
 • Optimalizace průchozí doby a velikosti šarží
 • Vizualizace kapacitních rezerv
 • Plánování údržby
 • BDE/MDE zpětná vazba
 • Interface pro přenos objednávek z systémůERP

CELOS DIGITAL TOOLING – tři aplikace CELOS APP pro digitalizovanou správu nástrojů

1. CELOS TOOL AGENT

 • Tvorba a správa digitálních nástrojů
 • Nastavení parametrů nástroje
 • Záznam přednastavených dat

2. CELOS TOOL ANALYZER

 • Analýza zaznamenaných nástrojových a procesních dat

3. CELOS TOOL HANDLING

 • Lepší manipulace s fyzickými nástroji (zakládání a vyndávání)
 • Identifikace a přizpůsobení digitálních a fyzických nástrojů

Monitorování s dalšími výhodami

Balíček aplikací „Digital Monitoring“ vizualizuje všechny důležité informace v digitální továrně za účelem větší transparentnosti ve výrobě. Aplikace CELOS CONDITION ANALYZER nabízí záznam, ukládání, analýzu a vizualizaci dat získaných z čidla stroje. Aplikace CELOS APP pak umožňuje analýzu jednoho nebo několika strojů, např. pro včasné zjištění problémů se strojem. Aplikace PERFORMANCE MONITOR vizualizuje aktuální dostupnost a efektivitu stroje, nezávisle na místě. Aplikace CELOS APP tedy nabízí možnost transparentnější výroby a monitorování základních výrobních parametrů ‒ tzv. klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Všechno na první pohled

CELOS COCKPIT slouží jako rozhraní mezi všemi stroji ve výrobním prostředí. Scházejí se zde všechny informace důležité pro výrobu ze strojů DMG MORI a z externích výrobních závodů. Uživatelé mohou získat přehled o stavu výroby – a, s odpovídajícími digitálními pracovními postupy od DMG MORI, dokonce i informace o objednávkách a vadách (včetně úzkých míst, čekací doby, příčin a zbývající doby běhu). Se systémem CELOS verze 5.0 všechny stroje DMG MORI s SIEMENS, HEIDENHAIN a MAPPS řízením (s výjimkou strojů řadySLIMline) budou dostupné s CELOS verze 5.0 od dubna 2018. Existující stroje se starší verzí CELOS lze aktualizovat na nejnovější software. Aktualizace CELOS verze 5.0 se provádí pomocí „aktualizačního flash disku“ a realizuje ji servis DMG MORI. Nastavení dat a komunikace zůstávají zcela neporušené. Každému zákazníkovi je při zahájení provozu poskytováno základní školení o nových funkcích. 

CELOS DIGITAL MONITORING – Kompletní výrobní proces na první pohled  

COCKPIT
vizualizace relevantních strojních dat z aplikací CELOS MESSENGER, CONDITION ANALYZER, PERFORMANCE MONITOR, PRODUCTION PLANNING a TOOL ANALYZER

MESSENGER
Zvýšení produktivity díky okamžité detekci prostojů

CONDITION ANALYZER
Záznam a analýza strojních dat s přímou zpětnou vazbou pro maximální produktivitu stroje 

PERFORMANCE MONITOR
​​​​​​​Záznam, analýza a vizualizace dostupnosti a účinnosti stroje na základě přímých zpětných vazeb z výroby bez ohledu na místo

Se systémem ADAMOS k dodavateli na klíč

DMG MORI implementovala důležitý prvek CELOS digitální továrny ‒ digitalizaci výrobní dílny. Z důvodu dalšího rozšiřování digitalizace DMG MORI, spolu s partnery ze strojírenství a IT, založila ADAMOS IIoT iniciativu.

„ADAMOS je důležitou součástí naší ‘Path of Digitization’, protože máme větší kontrolu nad digitalizačním procesem a jsme schopni ho aktivně utvářet,“, zdůrazňuje Dr. Rudzio ohledně strategického významu IIoT iniciativy. Zatímco DMG MORI nezávisle vyvíjí obchodní model založený na této platformě, ADAMOS GmbH spolupracuje v oblasti požadované infrastruktury IIoT, základního softwaru a digitálních produktů a také na dostupnosti datových služeb.

Hlavním cílem globální iniciativy ADAMOS je vyvinout digitální budoucnost strojírenstvív alianci rovných. „Chceme společně stanovit pravidla digitální výroby v interdisciplinární spolupráci. To je jediný způsob, jakým se průmyslové společnosti mohou vyhnout riziku, že vstoupí do závislého vztahu se softwarovými společnostmi nebo velkými internetovými podniky,“ zdůrazňuje Dr. Rudzio. DMG MORI spolupracuje na iniciativě ADAMOS se silnými partnery, jakými jsou společnosti Dürr, Zeiss, ASM, Engel a Software AG. Další partneři budou následovat.

DMG MORI začala s aplikačním řídicím prostředím a operačním systémem CELOS. CELOS Manufacturing již umožňuje kompletní plánování a vizualizaci procesů založených na datech ve výrobním závodě. Díky systému ADAMOS může nyní CELOS expandovat do otevřené sítě a na digitální trh strojírenského průmyslu. Dr. Rudzio uzavírá: „Nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout spolu s našimi stroji i komplexní digitální služby. Jsme schopni digitalizovat celý procesní řetězec výroby a díky ADAMOSu můžeme našim zákazníkům úspěšně navrhnout základní a integrální procesy a k problémům tak přistupovat ze všech stran.


Strojírenský průmysl tvaruje digitalizaci

CELOS bude expandovat na digitální trh na základech systému ADAMOS. To umožní DMG MORI, aby svým zákazníkům nabízela integrované, digitální a otevřené konečné řešení pro nejvyšší bezpečnost, transparentnost a efektivitu v digitální továrně.

FAKTA

 1. Globální aliance: DMG MORI, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM a Engel spojují své síly v iniciativě ADAMOS pro Průmysl 4.0 a jsou otevřeni dalším partnerstvím
 2. Otevřená platforma: Platforma ADAMOS IIoT se vůči výrobcům staví neutrálně a kombinuje „vedoucí“ technologii IIoT s odbornými znalostmi partnerů, kteří jsou ve svých oborech na špici
 3. Široké portfolio aplikací: ADAMOS App Factory Alliance se zaměřuje u svých partnerů na technologické znalosti a znalosti specifické pro dané odvětví za účelem rychlého a společného vývoje aplikací
 4. Digitální trh: Partneři představují svým zákazníkům své digitální odborné znalosti s vlastní identitou a na jednotlivých trzích (např. CELOS powered by ADAMOS)
 5. Silný nástup: ADAMOS GmbH a ADAMOS App Factory Alliance začaly 1. října 2017 s přibližně 200 odborníky, s 5 digitálními trhy pokrytými partnery a s více než 30 aplikacemi
 6. End-to-end: Díky systému ADAMOS je DMG MORI schopna nabídnout svým zákazníkům, partnerům a dodavatelům integrovanou digitalizační strategii

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.