30.01.2018|Open House Pfronten 2018 ‒ Automatizace

Automatizace ze závodu v designu VERTICO

Z jediného zdroje: směrem k budoucí výrobě se standardizovanými a individuálními automatizačními řešeními ze závodu.

  • DMG MORI HEITEC: Společný podnik dodává standardizovaná a zákaznická automatizační řešení
  • Digitální dvojče: Virtuální modely na podporu inženýrských procesů
  • Inteligentní kombinace obráběcího stroje a automatizačního řešení
  • Automatizační řešení pro všechny strojeDMG MORI
  • Výrobní závody dodávají stroj a automatizační systém z jednoho zdroje
  • Hardware a software – perfektně koordinované
  • Rozsah služeb se rozpíná od standardní automatizace aspeciálních zákaznických automatizačních řešení až po řešení na klíč
  • Přes 2 000 strojů je již automatizací vybaveno
  • Nárůstcenové efektivity, kvality a flexibility

Stroje vybavené automatizací jsou rozhodujícími součástmi digitální továrny a jsou proto i nedílnou součástí Průmyslu 4.0. DMG MORI je průkopníkem v digitalizaci konstrukce obráběcích strojů a automatizaci považuje za klíčové téma. Za účelem posílení vývoje na budoucnost orientovaných automatizačních řešení se rozhodl lídr v inovacích spojit své know-how s dlouholetým partnerem: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT a HEITEC AG zakládají joint venture „DMG MORI HEITEC“. Jeden ze čtyř nových strojů od DMG MORI se již dodává s automatizačním řešením. V budoucnu by měl být každý stroj vybaven modulárním systémem automatizace. Prostřednictvím modulárního kompatibilního řešení bude DMG MORI HEITEC zásobovat zákazníky integrovanou automatizací. Produktová nabídka se skládá z prověřeného paletového manipulačního systému PH 150, rotačního paletového zásobníku RS 3 a manipulačního systému WH 3, včetně nově vyvinutého flexibilního portálového zakladače GX v designu VERTICO . Robo2Go rozšiřuje portfolio o mobilní robotický automatizační systém pro velký počet soustruhů.

Integrovaný koncept automatizace odDMG MORI HEITEC

Softwarová podpora inženýrských procesů využívajících virtuální modely strojů, zařízení, robotických aplikací a materiálových toků je nezbytným opatřením, jež vedou ke snížení nákladů a současně ke zvýšení produktivity. DMG MORI HEITEC GmbH, situovaná v Erlangenu, si proto stanovila za cíl rozvíjet virtuální reprezentaci ‒ zkráceně „digitální dvojče“. Pomocí digitálního navrhování lze zkrátit dobu realizace projektu o zhruba 20 % a dobu uvedení do provozu pak ještě výrazněji ‒ až o 80 %. Budoucí navýšení výroby nebo změny lze s digitálním dvojčetem plánovat a testovat paralelně se skutečným provozem. 

„Naši odbornost v automatizaci posilujeme jako dva rovnocenní partneři ve společném podniku. Rozvoj digitálního dvojčete má tedy klíčový význam: urychluje a stabilizuje všechny zákaznické procesy ‒ od vývoje a nastavení až po servis ‒ a zajišťuje flexibilní a stabilní postupy,“ říká Christian Thönes, předseda představenstva společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

Automation
DMG MORI HEITEC: Joint venture supplies standardized and customized automation solutions

Automatizace, která uspěje v budoucnosti – přímo se strojem a z jednoho zdroje

Automatizované obráběcí stroje jako součást na budoucnost orientované výroby zaručují uživatelům vysokou míru konkurenceschopnosti. To je přesně ten důvod, proč DMG MORI pomáhá svým zákazníkům vytvořit to nejlepší možné automatizační řešení pro každou aplikaci. Důvody pro automatizaci jsou stejně rozmanité, jako její možná řešení. Cenová efektivita, flexibilita a spolehlivost jsou jen tři příklady možných benefitů. Pouze automatizační řešení má vyšší úroveň opakovací přesnosti než jakákoli ruční operace upnutí a odepnutí obrobku. Zavedení automatizačních řešení vyžaduje rozsáhlé plánování, které následuje po úvodním posouzení potřeb. U DMG MORI se toto bude v budoucnu realizovat v příslušných výrobních závodech prostřednictvím specializovaných kontaktních osob.

Slibné řešení pro všechny aplikace

Výrobce obráběcích strojů dosahuje svého cíle umožnit automatizační řešení pro každý a všechny stroje DMG MORI s širokou nabídkou paletových systémů a systémů pro manipulaci s obrobkem. DMG MORI bude vystavovat toto nové rozsáhlé produktové portfolio v novém, uniformním designu VERTICO na veletrhu EMO 2017. Dlouhodobě prověřený standardní automatizační systém zahrnuje paletový manipulační systém PH 150, rotační paletový zásobník RS 3 a systém pro manipulaci s obrobkem WH 3.

Novým příspěvkem do této produktové skupiny je portálový zakladač GX 6, který je vhodný pro všechny modely strojů řady CLX. DMG MORI vyvinula portálový automatizační systém založený na prověřeném portálovém zakladači pro stroje řady NLX. Dokáže manipulovat s obrobky do hmotnosti 6 kg. Další novinkou je iLoading, automatizační systém pro velká množství a malé komponenty o hmotnosti do 5 kg. Se systémem Robo2Go získává DMG MORI rovněž systém pro manipulaci s obrobkem ve své třídě, který lze používat flexibilně na velkém počtu univerzálních soustruhů a který dosahuje impozantní výsledky, poněvadž je snadno programovatelný s CELOS. DMG MORI vytváří pomocí linear pallet pools (LPPs) a robotických automatizačních systémů větší výrobní buňky tvořené několika stroji.

DMG MORI doplňuje svoji širokou škálu standardních automatizačních systémů o řešení pro konkrétní aplikace, které lze s pomocí robotů individuálně přizpůsobit potřebám zákazníků. Jedná se o nabídky na klíč, které vzájemně propojují libovolný počet strojů s pracovními kroky podporujícími výrobní postupy. Integrovaná nabídka služeb se rozšiřuje od plánování a simulací až po konečné předání kompletního systému na klíč.

Automation
The new GX 6 gantry loader for the machines in the CLX series was developed based on the NLX gantry automation system and handles workpieces weighing up to 6 kg. 

Uniformní VERTICO design pro všechna automatizační řešení

Vertikálně vyrovnané děrované desky jsou tím, co dalo novému designu VERTICO od DMG MORI jméno. Díky nezaměnitelnému a nezávisle trojúhelníkovitě děrovanému vzoru na desce lze tento design použít na všech automatizačních řešeních a je vhodný jak pro stroje s prémiovým designem, tak pro modely s nenápadným designem. Nálepka s popiskem DMG MORI AUTOMATION dokonale podtrhuje skutečnost, že stroj i automatizační systém dostává zákazník od DMG MORI vždy jako jedno kompletní řešení.

Jediný kontakt od začátku do konce

Skutečnost, že automatizační řešení budou v budoucnosti navrhována a implementována v dodavatelských závodech, je pro zákazníky přínosem. DMG MORI dodává automatizační řešení z jediného zdroje. Jinými slovy, v každé továrně je jeden odborník na automatizaci, který je odpovědný za zákaznický projekt od začátku do konce. Během několika dní, kdy zákazník podá žádost, odborník zákazníka navštíví, vytvoří se svým odborným týmem řešení speciálně navržené pro tohoto zákazníka a koordinuje všechny další kroky jako jediná kontaktní osoba, se kterou zákazník přijde do styku.

Rozsáhlá podpora poskytovaná v průběhu procesu nákupu automatizačního řešení začíná u výběru ideálních produktů a instalace a končí až u otázek okolo 24měsíční záruční doby a servisních záležitostí. Řízení celého projektu jediným odborníkem na automatizaci snižuje množství nutných rozhraní, a tím i snižuje náklady.

Automation
Like the GX 6 gantry loader, the PH 150 pallet handling system and the RS 3 rotary pallet magazine are also available in the new VERTICO design.

Klíčový prvek Průmyslu 4.0

Projektem „Path of Digitization“, DMG MORI pohání kupředu digitalizaci v konstrukci obráběcích strojů. Jedním z klíčových komponentů v tomto ohledu je automatizace obráběcích strojů. Technologie CNC musí být přímo integrovaná do zasíťovaného výrobního prostředí. V této situaci musí operátoři sledovat a řídit výrobní postupy, zatímco stroje pracují samostatně na základě objednávek podle jejich priority. A právě tento aspekt charakterizuje digitální továrnu: Potřebné komponenty jsou kompletně obrobeny ‒ automaticky a stisknutím tlačítka.

Automation
With its Robo2Go, DMG MORI has a workpiece handling solution in its range which can be put to flexible use on a number of universal turning machines and which cuts an impressive figure as it is easy to program with CELOS.


Automation
WH 3 on MILLTAP 700: a maximum workpiece weight of 3 kg, workpiece dimensions of up to 100 × 100 × 50 mm, and 15 pallets as drawers (with max. 50 workpieces each).


Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.