13.03.2018|ULTRASONIC 20 linear

Kompletní obrábění pokročilých materiálů s vylepšeným modelem ULTRASONIC

Sportovní nový vzhled a větší kapacita pro všechny funkce, to je novýULTRASONIC 20 linear, který ohromuje ultrazvukovým obráběním pokročilých materiálů.

 • Poslední generace řízení
  • CELOS s řešením Sinumerik 840D
  • Digitální řízení ULTRASONIC
  • ULTRASONIC Parameter Detection (UPD) pro automatickou detekci provozních frekvencí ULTRASONIC
  • ULTRASONIC Auto Tuning (UAT) pro automatické řízení provozních frekvencí a přizpůsobení amplitud následujícím procesům
 • Integrace NC naklápěcího rotačního stolu poslední generace
  • Ještě výkonnější motory pohonů os A, C a Z pro vyšší dynamiku a maximální moment setrvačnosti
  • Vyšší nosnost 5osých obrobků: 15 kg
  • Pohony s krouticím momentem a s optimální synchronizací pro dokonalé povrchy
 • Unikátní integrace technologií
  • ULTRASONIC broušení pokročilých materiálů plus HSC frézování na jediném stroji, 40 000 rpm ve standardním provedení
  • Rychlá výměna nástrojů
  • HSC obrábění s až 60 000 rpm (opce)
 • FD opce pro vnitřní a vnější broušení válců nebo pro soustružení/frézování
  • Rotačně symetrické kompletní obrábění včetně vnitřního a vnějšího válcového broušení na jedno upnutí
  • Vnitřní a vnější válcové broušení pokročilých materiálů pro přesné geometrie a dokonalou kvalitu povrchu

 

Included with the most important technological innovations of the ULTRASONIC 20 linear are a new, completely digitally controlled ultrasonic generator and the ULTRASONIC actuators with higher capacity.

Již mnoho let DMG MORI nabízí vysoce výkonné obráběcí stroje s technologií ULTRASONIC pro 5osé obrábění komplexních obrobků vyráběných z pokročilých materiálů. S novým ULTRASONIC 20 linear se tato série nyní dostává do zcela nové třídy. Rychlosti vřetene s volitelnými až 60 000 ot/min, silnější motory pohonů, a dokonce ještě menší půdorys plus CELOS s aplikacemi speciálně vyvinutými pro ULTRASONIC společně představují inovace, ze kterých budou v budoucnu těžit uživatelé z oblasti optiky, přesného strojírenství a hodinářství, lékařství a výroby vysoce přesných forem.

Výroba s menšími silami pro filigránové struktury, kvalita povrchu až Ra <0,1 µm a delší servisní životnost nástrojů

Mezi nejdůležitější technologické inovace stroje ULTRASONIC 20 linear patří plně digitálně řízený generátor ultrazvuku a akční členy ULTRASONIC s vyšší kapacitou a rychlostmi rotace až 50 000 ot/min. Držáky nástrojů s adaptovanou technologií akčních členů lze ve frézovacím vřetenu snadno a zcela automaticky vyměnit. Každý z těchto držáků je vybaven piezoelektrickými prvky, které se aktivují prostřednictvím programově řízeného indukčního systému s vysokou frekvencí mezi 20 a 50 kHz. Původní rotace nástroje se tedy sčítá s dalším pohybem nástroje s definovanou amplitudou v podélném směru. Výsledná odchylka řezných hran nebo oblastí broušení je řízena NC programem a může se pohybovat v rozmezí až 10 μm nebo ještě výše. Tyto pozitivně sečtené vibrace mají během broušení, vrtání a frézování přímý kladný vliv na procesní síly, objem úběru a servisní životnost nástroje, a vedou tedy ke snížení nákladů a vyšší produktivitě.

Podrobněji, technologie ULTRASONIC dosahuje vyšších objemů úběru, přesnějšího zpracování hran a snížení procesních sil během obrábění až o 40 procent u pokročilých materiálů, jako je sklo, keramika, safír, tvrdokovy, kompozitní materiály nebo karbid. Přesnost obrobků a spolehlivost procesu se rostou současně. Kromě toho, oscilacemi přerušovaný dotyk nástroje s obrobkem má za následek lepší mazání a chlazení řezných hran a optimální odstranění třísek z pracovního prostoru. Výsledkem je delší servisní životnost nástroje a vynikající kvalita povrchu s Ra <0,1 µm u tvrdých, křehkých vysoce výkonných materiálů. Stroj ULTRASONIC 20 linear ideálně kombinuje vysokorychlostní obrábění s vysoce efektivním broušením ULTRASONIC pokročilých materiálů na jednom stroji. Umožňuje obrábění bezprecedentní řady různých materiálů.

The option MT for the internal and external cylindrical grinding of the ULTRASONIC 20 linear enables complete machining of rotational-symmetric workpieces with grinding and drilling as well as internal and external machining in a single setup.


Chytrá technologie ULTRASONIC s procesně optimalizovanými technologiemi

Complete machining of an orthopaedic implant made of HIP zirconium.

ULTRASONIC„Parameter Detection“ na strojiULTRASONIC 20 linear zajišťuje automatickou detekci ultrazvukové frekvence, která je nejvhodnější pro aktuátor i nástroj, prostřednictvím silných funkcí monitorování výroby. Další funkcí, která se poprvé používá ve světě, je monitorování a sledování frekvence i amplitudy v průběhu probíhajícího procesu obrábění. Za tímto účelem, UAT (Ultrasonic Auto Tuning) automaticky sleduje frekvenční odezvu a kompenzuje všechny vnější vlivy, jako je tlumení ultrazvukových vibrací způsobené primárními procesními silami. Tímto způsobem lze konzistentně přenastavit nominální amplitudy nebo hodnoty uvedené v NC programu. Díky tomu mohou uživatelé plně vyčerpat své pracovní postupy a zvýšit využití nástroje, zkrátit doby cyklu a, zejména tím, že sníží procesní síly, dosáhnout filigránštějších, přesnějších a vysoce kvalitních výsledků obrábění.

Vysoce dynamický, dlouhodobě stabilní 5osý koncept obrábění – kompaktní, na půdorysu pouhých 3,5 m²

Se strojem ULTRASONIC 20 linear, DMG MORI spoléhá na dlouhodobě teplotně stabilní portálový design stroje, který umožňuje bezpečně splnit všechny požadavky na ultrazvukové obrábění. I přesto byl výrobce stroje schopen zmenšit jeho půdorys na pouhých 3,5 m². Dvojitý pohon osy Y a koncept integrovaného chlazení, který využívá sledování teploty pohonů, vřeten a řízení, stejně jako všech médií, jsou zárukou nejvyšší přesnosti a kvality obrobku. linearDobrým příkladem high-tech komponent jsou lineární měřicí systémy od MAGNASCALE, které zde DMG MORI použila.

DMG MORI v novém vývoji rovněž výrazně zvýšila kapacitu pohonů: o 47 procent pro osu A, o 27 procent pro osu C a o 34 procent pro osu Z. linearLineární pohony dosahují maximálního zrychlení více než 2 g a rychlosti posuvů až 40 metrů za minutu. Díky velkému úhlu naklopení osy A pracovního stolu, sahajícího od -15° do 130°, a plně integrované 360° nekonečné rotační ose ‒ obě s technologií krouticího momentu, se ULTRASONIC 20 linear optimálně hodí pro 5osé simultánní obrábění. Rychlost otáček 1 500 ot/min, které lze získat pro osu C jako opci, umožňuje i kruhové frézování/kruhové broušení nebo soustružnicko-frézovací operace.

Po přestavbě lze nyní stroj ULTRASONIC 20 linear používat i pro větší průměry nástrojů až do 50 mm. Bylo také možné zvýšit maximální hmotnost obrobku z 10 kg na 15 kg. Základní verze stroje je vybavena výkonným 15kW vřetenem a držákem nástrojů HSK-32, maximální rychlost otáčení je 42 000 ot/min. Vyšší nároky na rychlost otáček lze dosáhnout s volitelným vřetenem, které dosahuje impozantních 60 000 ot/min. Nabídku v tomto segmentu uzavírá vřeteno HSK-40 s trvalým mazáním.

Modulární koncept DMG MORI umožňuje širokou škálu aplikací, specifických pro danou konfiguraci stroje ‒ to samozřejmě platí i proULTRASONIC 20 linear. Stroj může být například dodáván se soustružnickým/frézovacím stolem s otáčkami 1 500 ot/min, který rozšiřuje možnosti úplného obrábění rotačně symetrických obrobků na jedno upnutí o operace frézování, soustružení a broušení. Kromě zásobníku nástrojů s 24 místy a minutovým kolečkem je k dispozici také řetězový zásobník s 60 pozicemi.

Unikátní integrace technologií

ULTRASONIC 20 linear se svými unikátními vlastnostmi umožňuje využít v případě specifických materiálů podporu ultrazvuku, konkrétně v případě frézování a vrtání „superslitin“ niklu nebo titanu anebo materiálů jako je hořčík, wolfram a kompozitní materiály. Procesní síly byly v případě aplikací pro frézování titanu sníženy až o 30 procent. Pro ocel jsou možné dvojnásobné rychlosti posuvu, u jiných materiálů, jako je hořčík, lze rychlost posuvu zvýšit až pětkrát. Kromě toho lze dosáhnout lepší kvality povrchu. Proces ULTRASONIC má významný dopad na průběh lámání třísek a odstranění třísky z nástroje. Vedle kratších třísek to vede také k výraznému snížení opotřebení nástroje. To dělá tuto technologii zajímavou pro téměř všechny na budoucnost orientované cílové trhy s high-tech produkty. Zvláštní výhody, spojené s možností volby technologie ULTRASONIC, rovněž posunuly flexibilitu na novou úroveň. Nyní je možné obrábět v pěti osách díly ze zcela různorodých materiálů, od měkkých až po tvrdé a křehké, což je podstatné pro výrobu forem, zdravotnické technologie, automobilový a letecký průmysl.

ULTRASONIC 20 linear s novým designem a s CELOS

Vysoce kvalitní kryty s dlouhou životností jako vnější rozlišovací znak s funkční přidanou hodnotou spočívající v optimální přístupnosti jsou nejdůležitějšími rysy nového standardizovaného designu DMG MORI. Tento nový vzhled má i ULTRASONIC 20 linear , jeho vliv na udržení hodnoty by neměl být podceňován. Kromě toho, stroje rovněž nabízejí CELOS. Toto uživatelské rozhraní s jedinečným dotykovým displejem se dá používat stejně snadno jako chytrý telefon. Tato uživatelská přívětivost je ještě umocněna aplikacemi CELOS, které byly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové obrábění. Vizualizují technologické cykly ULTRASONIC a nejdůležitější parametry, jakými jsou frekvence, amplituda a výstupní výkon. Současně aplikace monitorují procesní síly akčních členů a také podporují konfiguraci nástrojů.