21.08.2017|EMO 2017

Budoucnost výrobních technologií ‒ inovované stroje a integrovaná systémová řešení pro digitální továrnu

DMG MORI bude naEMO 2017 prezentovat: digitalizaci, automatizaci, ADDITIVE MANUFACTURING, špičkové technologie a 8 světových premiér.

  • CELOS Digital Factory: digitalizovaný tok práce od plánování zakázky k digitálním nástrojům a včetně výroby s CELOS
  • Otevřená konektivita: CELOS s Heidenhainem, CELOS netBOX, CELOS proTAB a integrace strojů třetích stran
  • Automatizace: více než 30 strojů s automatizací, včetně integrálních paletových skladovacích řešení
  • ADDITIVE MANUFACTURING: nepřetržitý výrobní řetězec pro aditivní výrobu s práškovou tryskou a technologií práškového lože
  • DMG MORI Technology Excellence: integrace procesů již v počáteční fázi zákaznických technických řešení na klíči v letectví, automotive, v oboru nástrojů & forem a v medicínském sektoru
  • 8 světových premiér: Portálové a vícevřetenové stroje, soustružnicko-frézovací, univerzální soustružnická a horizontální obráběcí centra
EMO 2017
DMG MORI will be presenting at the EMO 2017: digitisation, automation, ADDITIVE MANUFACTURING, technology excellence and 8 world premieres.

DMG MORI se bude prezentovat jako hlavní odborný partner pro obrábění kovů a digitalizaci na přibližně 10 000 m² v pavilonu 2 na veletrhu EMO 2017 v Hannoveru. Poněvadž společnost přijala „Path of Digitization“ jako svůj hlavní princip, ukazuje cestu do budoucnosti „Digital Factory“ prostřednictvím mnoha softwarových a datových produktů a služeb.

Pokračující prioritou je také automatizace obráběcích strojů a řešení na klíč. To samé platí pro ADDITIVE MANUFACTURING, kde DMG MORI nabízí nepřetržité procesní řetězce s technologií práškové trysky a práškového lože. Ve svých oborově zaměřených DMG MORI Technology Excellence centrech DMG MORI prezentuje svá EMO oborová řešení. Integrací zákazníků do společného procesu vývoje ve velmi rané fázi DMG MORI nabízí kompletní technická řešení na míru v odvětvích letectví, automobilového průmyslu, výroby nástrojů a forem a ve zdravotnictví.

Osm světových premiér zahrnuje CTX 2500|700 jako předehru k páté generaci této úspěšné řady a NTX 2500 jako další nové soustružnicko-frézovací centrum. CLX 550 rozšiřuje sortiment evropských univerzálních soustružnických center. Nová koncepce pro vícevřetenové automatické soustružnické centrum se představuje v podobě modelů MULTISPRINT 25 a MULTISPRINT 36. V oboru frézování DMG MORI rozšířila své portfolio o dva velké stroje DMU 200 Gantry a DMU 340 Gantry a druhou generaci NHX 6300 horizontálního obráběcího centra. ​​​​​​

DMG MORI přiváží na EMO digitální továrnu

Změna k digitalizaci se odehrává s rostoucí sílou také v konstrukci obráběcích strojů. Se systémem CELOS a „Path of Digitization“ DMG MORI sleduje konzistentní strategii – začínající u stroje s CELOS, pokračující přes výrobu CELOS až po digitální továrnu. Nová verze CELOS a produkty umožňují cílenou realizaci kontinuity požadované při výrobě. V nejnovější verzi CELOS se objevují nové aplikace, jako je „CELOS CONDITION ANALYZER“ nebo „CELOSPERFORMANCE MONITOR“, které položily základy pro optimalizaci pracovních postupů a procesů přímo v prostředí stroje. Větší důraz bude na EMO kladen na řešení pro digitální pracovní postupy na úrovni obchodu. Dr. Holger Rudzio, ředitel společnostiDMG MORI Software Solutions, slibuje: „Představíme rozsáhlé portfolio datových digitalizačních modulů v rámci „Path of Digitization“ – mimo jiné pro plánování výroby a správu nástrojů.Ty se navzájem doplňují nebo staví jeden na druhém.S těmito konektivními řešeními pro CELOS digitální továrnu umožňujeme především SME postupný, ale především praktický vstup do budoucnosti digitalizovaného průmyslu.“

CELOS se rozvíjí do rozsáhlého ekosystému pro digitální přidanou hodnotu ve výrobě

EMO 2017
The CELOS APP “CONDITION PERFORMANCE MONITOR” enables monitoring of a machine via sensors at all critical points.

DMG MORI bude představovat integrované datové výrobní pracovní postupy poprvé naEMO. Adaptivní plánovací nástroj CELOS pro decentralizované řízení výroby bude v Hannoveru prezentován úplně poprvé. Integrovaný pracovní postup pro správu nástrojů z cloudu do CAM a simulace a dále přes CNC řízení bude prezentován DMG MORI s CELOS Digital Tooling. Nový mobilní uživatelský interface bude prezentován ve formě nového CELOS proTAB, který poprvé otevírá svět CELOS jak konkurenčním produktům a strojům z jiných technologických oborů, tak i manuálním pracovištím zapojeným do procesního řetězce. Nový CELOS netBOX otevírá bezproblémovou integraci strojů do síťových struktur vyšší úrovně ‒ skrz zabezpečené datové interakce prostřednictvím cloudových platforem a internetu věcí. Jinými slovy, CELOS se vyvíjí z řídicího a provozního rozhraní založeného na aplikační technologii, aby se stal datovou platformou pro plánování a kontrolu digitální výroby budoucnosti. V kombinaci s digitálními softwarovými a servisními řešeními je postupně nakonfigurován tak, aby se stal komplexním ekosystémem, pomocí něhož mohou zákazníci utvářet svou budoucnost jak jednotlivě, tak i celostně.


Základní kompetence doplněná novou

Navzdory fascinujícím možnostem digitalizace zůstává jádrem podnikání DMG MORI konstrukční a výrobní kompetence. To je důvod, proč je důležité posilovat jak nové, tak i prokázané. Digitalizace, automatizace, aditivní výroba a špičková technologie, jakož i „tradiční“ špičkové stroje jsou proto také v centru inovační ofenzívy.

Automatizace – perfektně koordinovaná automatizační řešení

EMO 2017
In the new VERTICO design: DMG MORI meets the cross-sector demands on a cost-efficient and reliable production with perfectly coordinated automation solutions from a single source.

Dalším zaměřením vývojové práce je automatizace. To je cílemDMG MORI, aby každý stroj v širokém a pestrém portfoliu mohl být v budoucnu vybaven automatizací. Inteligentní propojení obráběcího stroje a automatizace je hlavní věc, na kterou se na výrobních místech MORI zaměřují, aby zákazníci dostávali automatizační řešení z jediného zdroje. Nabídka obsahuje paletový manipulátor PH 150 a systém pro manipulaci s obrobky WH 3 – oba budou prezentovány v novém designu VERTICO. Kromě toho, Robo2Go rozšiřuje portfolio o mobilní robotický automatizační systém pro velký počet soustruhů.

ADDITIVE MANUFACTURING – komplexní 3D komponenty s práškovou tryskou nebo v práškovém loži

EMO 2017
 DMG MORI positions itself as a full-line provider in the additive manufacturing of metallic components in addition to machining with the LASERTEC 3D and LASERTEC SLM series.

DMG MORI má úspěch na trhu v ADDITIVE MANUFACTURING s laserovým depozičním navařováním s využitím práškové trysky. Produktové portfolio nyní rozšiřuje selektivní laserové tavení v práškovém loži. Jinými slovy, DMG MORI demonstruje svou integrální odbornost tím, že spojuje pod jednou střechou klíčové generativní výrobní procesy a řadí se jako kompletní dodavatel jak v aditivní výrobě kovových komponent, tak i v postprocesingu.

Stroje řady LASERTEC 3D a LASERTEC SLM jsou základními kameny strategické orientaceDMG MORI na tuto technologii budoucnosti. Zatímco LASERTEC 3D hybrid úspěšně kombinuje laserové depoziční navařování s práškovou tryskou a 5osé frézování, LASERTEC SLM reprezentuje selektivní laserové tavení v práškovém loži. „Obě výrobní technologie se v naší produktové řadě ideálně doplňují Pro naše zákazníky jsme přítomni po celém světě prostřednictvím našich Center excelence pro aditivní výrobu v Bielefeldu, Pfrontenu, Tokiu, Šanghaji a Chicagu,“ vysvětluje Patrick Diederich, zodpovědný za divizi Advanced Technologies. Zvláště důležitá je technologie práškového lože: „Tato technologie má na trhu aditivní výroby kovových součástí 80procentní podíl.“ Oba postupy budou prezentovány na veletrhu v posledních fázích inovací jako součásti integrálních výrobních řetězců.EMO


DMG MORI Technologické centrum excelence

Nízké náklady na jednotku, automatizované procesy a vysoký stupeň flexibility jsou klíčovými faktory efektivní výroby. Z pozice vedoucí společnosti v oboru obrábění kovů je DMG MORI žádána, aby vytvářela stále úspornější CNC řešení, která by zákazníkům zajistila konkurenční výhodu. Za tímto účelem výrobce obráběcích strojů vyvíjí a realizuje ve svých DMG MORI technologických centrech holistická řešení pro klíčové aplikace v leteckém průmyslu, v automobilovém průmyslu, výrobě zápustek a forem a zdravotnické technice. Odborníci DMG MORI se podílí na vývoji zákaznických projektů ve velmi rané fázi. DMG MORI tak získává spolu se svými zákazníky důležité zkušenosti a rozsáhlé znalosti. Obojí se využívá stejným dílem od vývoje nových strojů a komponentů až po samotné řešení výroby na klíč.

 

DMG MORI Centrum excelence pro letecký průmysl

„Naši zákazníci profitují z široké nabídky strojů a technologií zvláště tam, kde se jedná o širokou škálu komponentů a materiálů. Během veletrhu EMO v Hannoveru budeme vystavovat vysoce dynamická horizontální centra na výrobu hliníkových a CRP komponent, stroje duoBLOCK určené pro vysokorychlostní frézování hliníku a soustružnicko-frézovací technologii, například soustružnicko-frézovací centra s integrovanou funkcí broušení a jedinečné řešení pro použití úhlových hlav s automatickým přepínáním předních nástrojů pro spolehlivé pětiosé úplné obrábění rotačně symetrických dílů. Neexistuje prakticky žádná komponenta, pro kterou by DMG MORI nemohla navrhnout výrobní řešení,“ vysvětluje Michael Kirbach, vedoucí DMG MORI Centra excelence pro letecký průmysl v Pfrontenu.

 

DMG MORI Centrum excelence pro automobilový průmysl

„Pod heslem ´Plná technologická integrace v automotive´ představujeme kompletní řešení nebo spíše integrální modulární systém, který se skládá z vysoce výkonných obráběcích strojů, integrovaných technologií, automatizačních řešení a inteligentního softwaru. To zaručuje našim zákazníkům maximální dostupnost a spolehlivost procesů v automobilovém průmyslu,“ říká Markus Piber, výkonný ředitel DECKEL MAHO Pfronten GmbH, o rozsahu služeb pro zákazníky v oblasti automobilového průmyslu.

 

DMG MORI Centrum excelence pro zápustky & formy

„Výroba zápustek a forem patří mezi naše klíčové kompetence. Velká pozornost byla u DMG MORI věnována aplikacím pro formy a zápustky po desetiletí, což na jedné straně vyústilo v naše obrovské zkušenosti v této oblasti a na druhé straně vedlo a stále vede k rozvoji průlomových technologií. Požadavky na přesnost, dlouhodobou přesnost a povrchové vlastnosti jsou plněny prostřednictvím vysoce přesných a dynamických obráběcích center,“ říká Markus Rehm, výkonný ředitel závodu DECKEL MAHO Seebach GmbH.

 

DMG MORI Centrum excelence pro medicínskou techniku

„Medicínská technika zvláště čelí speciálním výzvám, ke kterým patří využívání těžko obrobitelných materiálů ‒ hořčík a CrCo, které vyžadují individuální strojová řešení. Zatímco technologické možnosti ve skutečnosti nejsou limitujícím faktorem, vysoké nároky na certifikaci a standardizaci, které určují pracovní postup výroby zdravotnické techniky, takovým omezením jistě jsou. V Centru excelence pro medicínskou techniku v Seebachu se potřebné odborné znalosti, týkající se technologie a efektivních strategií obrábění, propojují do standardizovaných integrovaných výrobních řešení. Vznikající benefit pro zákazníky spočívá ve značném zjednodušení certifikace strojních řešení, která splňují celosvětové standardy.“ Marcus Krüger, vedoucí Centra excelence pro medicínskou techniku v Seebachu.

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.