19.09.2017|EMO 2017 ‒ Path of Digitization

Na cestě k digitální továrně s „Open Connectivity“

Digitální produkty ekosystému CELOS umožňují konzistentní, zákaznická end-to-end řešení

 • CELOS ekosystém s novými vyhlídkami
 • Path of Digitization: od vize k realitě
 • CELOS stroj s „Open Connectivity“
 • Mějte pracovní toky pod kontrolou s CELOS výrobou
 • CELOS s řízením HEIDENHAIN
  • CELOS PROtab – mobilní asistent v zasíťované výrobě
  • CELOS NETbox – dláždí cestu směrem ke cloudu
  • CELOS COCKPIT – celý výrobní postup na jeden pohled

Trend směrem k průmyslové digitalizaci zásadně mění rámcové podmínky i pro výrobní technologii kovoobrábění. Vzhledem k tomuto trendu DMG MORI připravuje své stroje na digitalizaci již od roku 2013 prostřednictvím aplikačního řídicího a uživatelského prostředí CELOS. Současně neustále rozšiřuje nabídku řešení s cílem vytvořit otevřený ekosystém pro digitální továrnu. Jako vrchol toho všeho DMG MORI rozšiřuje svoji nabídku služebCELOS o inteligentní softwarová řešení a konektivní hardware. Otevřená konektivita zahrnuje digitální IoT služby a produkty za účelem integrálního vzájemného propojení strojů a procesů.

Od roku 2013 hraje CELOS klíčovou roli v „cestovním plánu“ skupiny DMG MORI směřujícímu k digitalizaci. Od té doby bylo na trhu nainstalováno více než 10 000 CELOS strojů. Určitě více než 100 high-tech strojů z portfoliaDMG MORI dnes hovoří jazykem CELOS a celková dostupnost bude implementována v krátkém čase.

Počet aplikací CELOS APP rovněž rok od roku průběžně roste. Díky deseti novým aplikacím je nyní k dispozici celkem 26 CELOS APP pro nástroje, konfiguraci stroje a digitální interakci na dílně. Se systémem CELOS zákazníci získávají intuitivní, konzistentní řešení, které představuje integrovanou základnu pro bezpapírovou digitální výrobu.


CELOS Ekosystém s novými vyhlídkami

Open Connectivity
With „Open Connectivity“ towards a digital factory.

DMG MORI rovněž nepřetržitě pracuje na vývoji řízení CELOS a uživatelského interface, aby vytvořila otevřený a konzistentní ekosystém pro digitální výrobu. Mezi ostatními věcmi, v současné verzi systému CELOS je zájem soustředěn na digitální pracovní tok pro adaptivní plánování výroby a integrovaný management nástrojů.

Současně DMG MORI pracuje na tématu otevřené konektivity a v tomto směru nabízí speciální produkty, jako jsou CELOS NETboxCELOS PROtab pro konzistentní zasíťování výroby.

Od vize k realitě v rámci „Path of Digitization“

Současné DMG MORI digitalizační iniciativy jsou založeny na vizi digitální továrny, pro kterou je charakteristická adaptivní struktura. Hlavním rysem digitální továrny je automatická, na datech založená adaptace výrobních postupů na měnící se rámcové podmínky.

„Zde se především soustředíme na menší a střední podniky,“ zdůrazňuje Dr. Holger Rudzio, ředitel společnosti DMG MORI Software Solutions GmbH. Vysvětluje, že důvodem, proč tomu tak je, je možnost postupného a především individualizovaného vstupu do digitalizované výroby a produkce. V tomto ohledu se závazek společnosti ohledně výkonnosti již nevztahuje jen na vlastní high-tech stroje, poněvadž dokonce již starší stroje od DMG MORI a ostatních výrobců lze propojit do sítě v rámci CELOS ekosystému.


CELOS stroj s „Open Connectivity“

Stroje od jiných výrobců, stroje v doplňkových technologických oblastech a ruční pracovní stanice již lze od teď integrovat do CELOS sítě. Dokonce i starší stroje musí být do určité míry propojeny. Za tento vývoj jsou odpovědná nová „Open Connectivity Solutions“.

DMG MORI proto přidala do svého digitálního portfolia mobilního asistenta ve formě nového systému CELOS PROtab a inteligentní IoT konektor ve formě CELOS NETbox . „To znamená, že nyní lze téměř všechny stroje a pracovní stanice rozšířit tak, aby se staly součástí sítě CELOS network, a to zase otevírá našim zákazníkům zcela novou svobodu volby vzhledem k optimalizaci jejich digitálních pracovních postupů,“ slibuje Dr. Rudzio.

 

Mějte pracovní toky pod kontrolou s CELOS výrobou

Výsledkem je, že i nejnovější softwarový vývoj bezesporu získává na důležitosti a přidané hodnotě. Koneckonců, pracovní toky a obráběcí postupy lze nyní digitálně mapovat, řídit a optimalizovat pouze na základě konzistentního toku dat v prostoru dílny.

 

Digitální plánování objednávek pro pokročilé uživatele

Jedním příkladem jeCELOS Factory Planning, interaktivní plánovací nástroj se standardizovanými rozhraními pro přijímání objednávek z ERP systému. „Pro optimální plánování zpracování objednávek ve výrobě je třeba vzít v úvahu různé souvislosti ‒ například dostupnost strojů, materiálů nebo nástrojů a náklady na nástroje.

Tento úkol začíná být téměř nemožné provádět ručně, protože počty objednávek rostou,“ vysvětluje Dr. Rudzio v úvodní poznámce. Naopak, CELOS Factory Planning umožňuje softwarově podporované a centrální plánování a, v případě potřeby, i přeplánování dostupných objednávek, a to při současném zohlednění skutečně dostupných zdrojů a kapacit.

Dokonce, i když jsou objednávky přeplánovány ručně, aplikace Factory Planning zohlední stávající strukturu objednávek a dostupné kapacity strojů a rozvrhy směn.

 

Správa nástrojů

„Digital Tooling“ od DMG MORI je jiným příkladem nového digitálníhoCELOS pracovního toku. Všechny informace o nástroji, nezbytné pro výrobní proces, jsou řízeny centrálně a jsou k dispozici po celou dobu výroby: během NC programování a simulací a dokonce i během načítání a zakládání nástrojů nebo při měření v průběhu obrábění.

V tomto ohledu lze mít přístup k datům o nástrojích z různých systémů současně. Navíc jsou všechna data související s pracovními postupy uložena v centrální paměti správy nástrojů a díky tomu je historie nástroje transparentní a zcela vysledovatelná.

 

Postupná nebo integrální cesta k digitální továrně

Na celkovém obraze „Path of Digitization“, DMG MORI nabízí svým zákazníkům možnost jednak implementovat komplexní, zákaznická end-to-end řešení s digitálními produkty CELOS ekosystému a softwarové systémy, nebo dokonce postupně zvyšovat sílu a transformovat svou společnost do digitální továrny – pro vysokou transparentnost, efektivní procesy, maximální dostupnost a nejlepší možnou spolehlivost výroby.

 

Digitální odbornost pro dílnu a přípravu práce

„Softwarové produkty a služby odDMG MORI pomáhají našim zákazníkům standardizovat a automatizovat individuálně navržené postupy,“ vysvětluje Dr. Rudzio. Nezbytné informace o přípravě práce, plánování a výrobě jsou pro tento účel prezentovány konzistentním, jasným a snadno srozumitelným způsobem.

CELOS S ŘÍZENÍM HEIDENHAIN

CELOS with HEIDENHAIN.
CELOS with HEIDENHAIN.​​​​​​​
 • CELOS od DMG MORI s 21,5” ERGOline a HEIDENHAIN TNC 640
 • na základní úrovni dostupných 22 aplikací CELOS APP
 • Globální nastavení programu – následné přizpůsobení CAM NC programu přímo na stroji
 • DXF konvertor – CAD import
 • Obrábění založené na nástrojích
 • Jednoduché a efektivní používání čelních brusek

FACTORY PLANNING – pokročilé plánování a časový harmonogram

 • Organizace objednávek, která bere v úvahu extrémně širokou škálu závislostí ‒ jako jsou vrstvy, propojené procesy, údržba atd.
 • Standardizované rozhraní pro přijímání objednávek z ERP systému
 • Spojení mezi kancelářským poschodím, dílnou a CELOS PROtab

DIGITAL TOOLING ‒ Digitální správa nástrojů během přípravy práce

Digital tool management during work preparation.
Digital tool management during work preparation.​​​​​​​
 • Využívání potřebných informací o nástrojích v průběhu celého výrobního procesu
 • Kompletní digitalizace informací o nástroji
 • Centrální správa všech potřebných informací o nástroji

CELOS PROtab – mobilní asistent v zasíťované výrobě

New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.
New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.​​​​​​​
 • řešení pro zasíťování do digitální továrny
 • Řízení založené na aplikacích a operačním interface
 • CELOS pro výrobce jiných strojů historicky úplně poprvé
 • CELOS PROtab splňuje IP54 a MIL-STD-810G průmyslové standardy
 • Využití aplikací CELOS napříč celým výrobním procesem

CELOS NETbox – dláždí cestu směrem ke cloudu

New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
 • Zasíťování starší generace DMG MORI strojů a strojů poskytovatelů třetích stran s CELOS
 • Interfacy umožňují výměnu dat mezi CELOS NETbox a CELOS APPs
 • VýběrCELOS NC programů ve spojení s CELOS PROtab
 • Díky svému integrovanému firewallu NETbox zvyšuje IT bezpečnost a chrání stroj před přístupem neoprávněných třetích stran

CELOS COCKPIT – celý výrobní postup na jeden pohled

New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
 • Řízení celého výrobního procesu na výrobní řídicí konzole
 • Transparentnost výroby: všechny stavy objednávek, úzká místa, čekací doby a příčiny
 • Stav příslušné objednávky ve výrobním procesu se zbývajícím časem
 • Plánování výroby a řízení ve spojení s CELOS Factory Planning
 • Flexibilní použití ve firmách jako čistě softwarové řešení
 • Dobíjecí a synchronizační stanice pro CELOS PROtabs ve spojení s řídicí konzolou

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.