19.09.2017|EMO 2017 ‒ DMG MORI špičková technologie: ADDITIVE MANUFACTURING

Globální význam aditivní výroby

DMG MORI pozvedla tuto na budoucnost orientovanou technologii aditivní výroby dalším konzistentním vývojem technik s práškovými tryskami a s práškovým ložem.

 • Unikátní: Tři výrobní postupy v ADITIVNÍ VÝROBĚ a dokončovacím obrábění z jediného zdroje
 • 20 let zkušenostív laserových technologiích a technologii SLM
 • End-to-end odbornost na poli aditivního kovoobrábění
 • Práškové lože (SLM) a prášková tryska (LMD) pod jednou střechou pro všechny kovové materiály a geometrie
 • LASERTEC 3D hybrid / LASERTEC 3D: Úspěch na trhu s laserovým depozičním navařováním s využitím techniky práškové trysky
 • LASERTEC SLM: revoluce v technologii práškového lože
 • 5osé kompletní obrábění a soustružení až šesti stran na jedno upnutí
 • Pět Center excelence pro aditivní výrobu po celém světě: Bielefeld, Pfronten, Chicago, Tokio, Šanghaj
 • Komplexní konzultace pro výběr materiálu a definování parametrů jako základ vysoké spolehlivosti výrobního postupu
 • Nárůst produktivitypropojením technologií
 • Automatizované procesyminimalizují mrtvé doby
 • Digitalizace pro větší flexibilitu ve výrobě

Aditivní výroba již dlouho prokazuje svůj obrovský potenciál. Roční míra růstu na dnešním malém trhu přesahuje 30 procent a dokonce je i výrazně vyšší, pokud jde o kovové součásti. Podle nejnovějších prognóz se předpokládá, že do roku 2020 bude aditivní výroba růst o 20 až 50 procent. Jinými slovy, trh bude růst s faktorem 2 až 4. Proto je jen logické, že jako lídr v technologiích bude DMG MORI v tomto vývoji důsledně pokračovat. DMG MORI již úspěšně funguje na trhu s technologií ADDITIVE MANUFACTURING od roku 2013 s laserovým depozičním navařováním s využitím technologie práškové trysky. Se svojí end-to-end odborností DMG MORI prezentuje nejdůležitější generativní procesy obrábění pod jednou střechou a řadí se mezi poskytovatele kompletních služeb a komplexního řešení jak v aditivní výrobě kovových součástek, tak i dokončovacím obrábění, a může se rovněž pochlubit i celosvětovou servisní sítí.

Turbine housing
Turbine housing

Na budoucnost orientovaná a vysoce konkurenceschopná odvětví jsou vždy vyhledávána pro inovativní a z hlediska nákladů hospodárné výrobní příležitosti. Proto jsou často považovány za hnací síly nových technologií. Není tedy divu, že si aditivní výrobu postupně osvojují všechna odvětví. Jako základní trhy se zde etablovaly především USA, Evropa, Korea a Japonsko. Výrobci letadel vidí velký potenciál v příležitosti snížit hmotnost komponent. Aditivní výroba je již široce rozšířena ve výrobě lékařských technologií a v zubních laboratořích, protože nabízí ekonomická řešení pro mnoho různých aplikací, a to i pro velikost šarže 1.

Jedinečné procesní řetězce pro aditivní kompletní obrábění

Additive process chains for every requirement: Integral solutions from CAD and CAM through to the combined machining in finished part quality

Stroje řady LASERTEC 3D a LASERTEC SLM jsou základními kameny strategické orientaceDMG MORI na tuto technologii budoucnosti. ZatímcoLASERTEC 3D hybrid úspěšně kombinuje laserové depoziční navařování s práškovou tryskou a 5osé frézování, LASERTEC SLM reprezentuje selektivní laserové tavení v práškovém loži. „Obě výrobní technologie se v naší produktové řadě ideálně doplňují,“ vysvětluje Patrick Diederich, zodpovědný za Divizi pokročilých technologií. Zvláště důležitá je technologie práškového lože: „Tato technologie má na trhu aditivní výroby kovových součástí 80procentní podíl. Oba postupy budou prezentovány na veletrhu EMO v posledních fázích inovací jako součásti integrálních výrobních řetězců.

LASERTEC 3D hybrid: Perfektní kombinace aditivní výroby a kovoobrábění

The LASERTEC 65 3D hybrid combines laser deposition welding with 5-axis milling in a single setup.

DMG MORI revolucionizovala aditivní výrobu kovových komponent již před čtyřmi lety spojením laserového depozičního navařování a obrábění na jednom stroji. Tento koncept se využívá na obou strojích, tedy 5osém LASERTEC 65 3D hybrid i LASERTEC 4300 3D hybrid. Kombinuje laserové depoziční navařování a šestistranné soustružnicko-frézovací obrábění. Oba stroje jsou navrženy pro výrobu poměrně velkých komponent, jako jsou složité součásti turbín. Pracovní prostor o ø 500 x 400 mm v případě stroje LASERTEC 65 3D hybrid a o ø 660 x 1 300 mm v případě stroje LASERTEC 4300 3D hybrid hovoří samy za sebe, stejně jako hmotnosti obrobků až do 600 kg, resp. 900 kg.

Tím, co je skutečně revoluční na konceptu stroje řady LASERTEC 3D hybrid, je rozmanitost možných aplikací. Laserové depoziční navařování a frézování či soustružnicko-frézovací operace v jednom nastavení znamenají především to, že všechny obrobky lze vyrábět v kvalitě dokončených dílů. Kromě toho lze práškovou trysku a frézovací hlavu kdykoli vyměnit. „Obzvláště tam, kde se jedná o složité geometrie, lze obrábět plochy, které by již nebyly na dokončeném dílu přístupné,“ upozorňuje Patrick Diederich. Takové aplikace jsou vyžadovány zejména v leteckém průmyslu, energetických technologiích a v oboru nástrojů a forem. „K tomu lze přidat možnost výroby inovativních komponent ze dvou nebo více materiálů a dokonce tříděných materiálů prostřednictvím použitím různých trysek.“

LASERTEC 3D: Produktivní zpracování různých materiálů

LASERTEC 65 3D
Premiere at the EMO: LASERTEC 65 3D, pure additive manufacturing with the option of processing reactive materials (e.g. aluminium or titanium).

DMG MORI bude prezentovat nový LASERTEC 65 3D navržený čistě pro aditivní výrobu s využitím práškové trysky poprvé na veletrhu EMO 2017. Stroj je založený na modeluLASERTEC 65 3D hybrid a má o 40 procent větší pracovní plochu ve srovnání s hybridním modelem, a to i přesto, že má o 45 procent menší půdorysnou plochu. Inovativní vlastnosti stroje rozšiřují takové vlastnosti, jako jsou různé šířky pojezdů, vyšší výkon laseru až 4 kW, stejně jako možnost zpracování reaktivních materiálů (např. hliníku nebo titanu) v sendvičových strukturách. „Tam, kde se jednalo o LASERTEC 65 3D, podařilo se nám úspěšně implementovat další požadavky trhu s výrazně nižší základní cenou,“ říká Patrick Diederich.

LASERTEC SLM: Ofenzíva z práškového lože

With the LASERTEC 3D and LASERTEC SLM series DMG MORI now positions itself as a full-liner in the additive manufacture of metallic components in addition to machining.

S použitím technologie práškového lože lze vyrábět velmi složité filigránové části pomocí selektivního tavení laserem. Stejně jako stroje LASERTEC 3D , také LASERTEC 30 SLM umožňuje flexibilní využívání různých materiálů, zatímco koncept inteligentního práškového modulu dovoluje změnu materiálu za méně než dvě hodiny.

DMG MORI spoléhá při dokončování obrobků z práškového lože na svá vlastní obráběcí centra. „Klíčovou záležitostí je zde účelné propojení různých technologií. Se strojemLASERTEC 30 SLM jsme přenesli technologii práškového lože z laboratorního prostředí do oblasti průmyslové výroby. Tento stroj je ‘hybatelem’ technologie,“ říká Florian Feucht, vedoucí prodeje a aplikací ve společnosti REALIZER GmbH. A to platí pro oboje ‒ hardware i software. „Integrální procesy jsou hlavním konečným cílem.“


CELOS v aditivní výrobě

Na pozadí integrálních procesů je Průmysl 4.0 pochopitelně stále aktuálním tématem. DMG MORI aktivně pokračuje v tomto tématu se svým „Path of Digitization“ a s inteligentními softwarovými řešeními. Patří sem rovněž intuitivní uživatelské rozhraníCELOS. To se již používá na strojích LASERTEC 3D hybrid a pro průmyslové řešení RDesigner, vytvořené firmouREALIZER speciálně pro práškové lože, a v budoucnu bude rovněž integrováno do uživatelského rozhraní CELOS. „Získávání a správa dat a využívání uživatelsky přívětivých aplikací nabízí skvělou příležitost plně podpořit přípravu práce a výrobních postupů,“ tvrdí Patrick Diederich. To znamená, že digitalizace má velký vliv na optimální využití kapacit a na flexibilitu výroby. Umožňuje přechod na individuální hromadnou výrobu v průmyslové sériové výrobě. Například náhradní díly již nemusí být drženy skladem. Mohou být vytištěny prakticky „na požádání“. „Digitalizace a aditivní výroba spolu kráčejí ruku v ruce a obě mají velký potenciál,“ říká Patrick Diederich optimisticky.

 

S průmyslovou zralostí a globální přítomností na čelnou pozici v technologiích

DMG MORI vyhlíží do budoucnosti s aditivní výrobou optimisticky. Výrobce obráběcích strojů jednak posiluje svoji odbornost na tomto poli v  DMG MORI Centrech excelence pro aditivní výrobu rozptýlených po celém světě v Bielefeldu, Pfrontenu, Tokiu, Šanghaji a Chicagu. Zodpovědní odborníci se účastní zákaznických projektů hned od začátku ve fázi vývoje, což jim umožňuje získat poznatky, které pak začleňují do konstrukce strojů a komponent. DMG MORI ale rovněž potvrzuje své velké ambice vzhledem k hlavnímu tématu prostřednictvím vývoje nových technologií. Kromě prvního představení stroje LASERTEC 65 3D na letošním veletrhu EMO je v plánu na rok 2018 rovněž představení většího modelu LASERTEC 125 3D hybrid. Patrick Diederich spatřuje trend v technologiích práškového lože ve vyšší produktivitě: „Dosáhneme toho prostřednictvím většího objemu výroby a inteligentního práškového managementu, jakož i dalším propojením a automatizací výrobních postupů, což povede ke snížení doby nečinnosti.“

DMG MORI považuje aditivní výrobu za účelné doplnění tradičních výrobních metod. „Díky strojiLASERTEC 30 SLM v Bielefeldu a strojiLASERTEC 65 3D hybrid v Pfrontenu má také DMG MORI Academy k dispozici stroje, se kterými může zákazníkům nabízet vysoce kvalifikované školení v oboru ADDITIVE MANUFACTURING,“ říká Patrick Diederich. Dalším aspektem je design komponent: „Rovněž konstruktéři si budou čím dál tím více uvědomovat potenciál aditivní výroby a tuto technologii budou začleňovat do své práce. Nakonec budou schopni tímto způsobem realizovat obrobky, které by se nedaly vyrobit běžnými výrobními postupy.“ DMG MORI bude již brzy nabízet také výcvikové kurzy v této oblasti v rámci své DMG MORI Academy.

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.