19.09.2017|EMO 2017 ‒ DMG MORI Technology Excellence: Medicína

Dosažení špičkové kvality s vynikající technologií

DMG MORI pomáhá zákazníkům v oblasti zdravotnické techniky dosáhnout efektivní výroby vysoce kvalitních součástí prostřednictvím průlomových technologií.

  • Trvalý růst v medicínské technice
  • Digitální řešení ve výrobě
  • Prostorově úsporná, integrovaná automatizační řešení
  • DMG MORI Centrum excelence pro medicínu:včasná integrace pro zákaznická výrobní řešení v oblasti zdravotnické techniky
  • HSC frézování pro nejlepší dokončení povrchu
  • ​​​​​​​Kompletní obrábění pro lepší produktivitu
DMG MORI Technology Excellence: Medical
Thanks to early involvement in customer projects, DMG MORI develops optimum manufacturing solutions for medical technical applications in its Medical Excellence Center at DECKEL MAHO Seebach.

Demografický růst, rostoucí očekávaná délka života a hospodářský vzestup patří ke klíčovým hnacím silám oboru zdravotnické techniky ‒ doprovázené důsledky pro strojírenskou výrobu. Obzvlášť markantní jsou pokroky v oblasti ortopedie: Po náhradách kyčelního a kolenního kloubu a spinálních implantátech je poptávka jako nikdy předtím. V lidském těle se dnes používá přibližně 180 různých produktů. Roste i zájem o diagnostiku a chirurgické nástroje. Hospodárná výroba produktů zdravotnické techniky se tedy stává klíčovou otázkou. Jako lídr v technologii obrábění a jako partner prakticky všech významných průmyslových výrobců DMG MORI hraje klíčovou roli v procesu, který vede k efektivní výrobě implantátů a nástrojů, ale především k tomu, aby splňovaly vysoké nároky na kvalitu. To se týká celého materiálového mixu vysoce pevných plastů a nerezové oceli a titanu až po kobalt a současně i rozložitelných slitin hořčíku. CNC řešení pro soustružnicko-frézovací šestistranné obrábění, simultánní 5osé frézování, technologie ULTRASONIC a vysokorychlostní obrábění ‒ ty všechny jsou součástí portfolia DMG MORI, včetně aditivní výroby ADDITIVE MANUFACTURING s technologií práškového lože a digitálních řešení pro výrobní postupy budoucnosti v medicínské technice.

Pokračující růst trhu s medicínskou technikou má důsledky pro průmyslové obory. Výroba musí splňovat čím dál tím přísnější kritéria, zatímco ceny implantátů trvale klesají. Výrobci se začínají spojovat, aby dokázali těmto požadavkům vyhovět. Dvěma příklady z posledních let jsou akvizice firmy Biomet společností Zimmer a společnosti Covidien společností Medtronic. Trend směřuje k vyšší efektivitě na všech úrovních, zejména při výrobě sofistikovaných výrobků, jako jsou kolenní a kyčelní náhrady nebo páteřní implantáty.​​​​​​​

Integrované automatizované procesy zvyšují efektivitu

DMG MORI je dlouholetým partnerem výrobců zdravotnické techniky ‒ dvanáct z 20 největších hráčů patří mezi zákazníky společnosti ‒ a proto dobře zná specifické problémy v oblasti strojírenské výroby. „Například, technologické možnosti zde nejsou omezujícím faktorem. Jsou jím spíše vysoké nároky na certifikaci zdravotnických výrobků, které určují postupy v lékařských technologiích,“ říká Marcus Krüger, ředitel DMG MORI Centra excelence pro medicínu. Pokud jde o výrobní řešení, více než kdy jindy začalo být důležité začlenit již na samém začátku do výrobního procesu digitální řešení. „Čtečky čárových kódů, měření a označování součástí jako integrované opce v systému CELOS, a tím i ve výrobním procesu, zjednodušují a urychlují dokumentaci i trackování.“ Automatizované procesy zahrnují prakticky bezobslužnou výrobu, ale také čtení programů, množství a velikost šarží ve výrobním prostředí, stejně jako zpětnou vazbu z celého systému.

Marcus Krüger považuje automatizační řešení obecně za skvělý trend v mnoha dílčích oborech: „Patří sem i zakládání a vykládání jednotlivých dílů a malých sérií v ortopedii. Důraz je kladen na flexibilní automatizaci, jaká se uplatňuje ve výrobě lékařských nástrojů.“ Vzhledem k velkým množstvím se zde upřednostňuje obrábění z tyčového materiálu. „Omezené výrobní prostory v tomto odvětví vyžadují prostorově úsporná a integrovaná automatizační řešení,“ dodává Marcus Krüger. DMG MORI má tyto produkty ve svém portfoliu ve formě systémů pro manipulaci s paletami a obrobky a robotické automatizace.


DMG MORI Centrum excelence pro medicínu: S inovativními řešeními do budoucnosti zdravotnických technologií

DMG MORI vyvíjí pro své zákazníky z oboru medicínské techniky optimální výrobní řešení na základě svého širokého produktového portfolia. V DMG MORI Centru excelence pro medicínu, vybudovaném speciálně za tímto účelem v závodě DECKEL MAHO v Seebachu, odborníci z DMG MORI realizují inovativní řešení na klíč jak pro průmyslové giganty, tak pro menší společnosti a dodavatele, která vedou k nákladově efektivní výrobě. Konstruktéři se zapojují do vývoje zákaznických projektů hned od samého začátku. Tím se hodně naučí a takto získané poznatky ihned integrují do konstrukce našich strojů a komponent, aby s jejich pomocí navrhli ještě účinnější výrobní řešení. Tento postup byl předveden během Dnů medicíny, které se konaly v závodě DECKEL MAHO Seebach vloni v červnu. Zákazníci z Německa, Švýcarska a Irska diskutovali o zvýšení produktivity ve výrobě zdravotnické techniky s odborníky ze všech oblastí. 

Studie společnosti Avicenne naznačuje, že tento průmysl v příštích letech poroste v průměru o 4,4 procenta. Tento trend bude doprovázen nepřetržitým cenovým tlakem. „Záležitosti týkající se certifikace budou stále naléhavější a budou mít vliv na výrobu,“ dodává Marcus Krüger. Výzvou, které čelíme, je překonat tyto překážky a zajistit, aby „s inovativními výrobními řešeními byly splněny jak vysoké nároky na kvalitu, tak i na krátké pracovní cykly.“


Prostorově úsporné obráběcí stroje pro každou aplikaci

Účinné, vysoce výkonné CNC obráběcí stroje od DMG MORI jsou a zůstávají základem pro ekonomické řešení automatizace. Zde uživatelé rovněž upřednostňují půdorys, který je co nejkompaktnější. To je důvod, proč převažují modely, jako je kompaktní obráběcí centrum MILLTAP 700 a automatický soustruh SPRINT nebo stroj DMU 50 a menší model DMU eVo pro frézování v pěti osách a NTX 1000 2. generace v případě kompletního 6stranného obrábění. S tímto portfoliem DMG MORI pokrývá širokou škálu komponent ve všech důležitých oblastech ortopedie. 


Přesné frézování v pěti osách s až 60 000 ot/min

Vysoké nároky na kvalitu a nutnost kratší doby obrábění jsou aspekty, které jsou společné pro celé spektrum výrobků v lékařských technologiích. „Proto je úplné obrábění v tomto oboru zcela běžné,“ říká Marcus Krüger. Obzvláště složité součásti, jako jsou kolenní implantáty vyrobené z chromkobaltu, lze vyrábět s maximální efektivitou technologií kompletního simultánního obrábění v 5 osách na stroji DMU 40 eVo linear. Vřetena „speedMASTER s až 30 000 ot/min nebo vřetena s až 60 000 ot/min pro HSC 20 linear dosahují povrchových vlastností, které vyžadují po obrobení již jen minimální úsilí.“ linearDíky dynamice a přesnosti pozicování lineárních pohonů dokonale splňují tyto požadavky. Například s pomocí paletového manipulačního systému PH 10|100 společnost DMG MORI dosahuje vysoké produktivity v této oblasti i pro nejmenší množství.

DMG MORI Technology Excellence: Medical
With a footprint of just 10 m², the NTX 1000 2nd Generation from DMG MORI impresses with the 6-sided complete machining of components for hip and knee prostheses.

6stranné soustružnicko-frézovací kompletní obrábění na jedno upnutí

Se svýmNTX 1000 2. generace DMG MORI zapůsobila rovněž v 6stranném soustružnicko-frézovacím kompletním obrábění, například různých komponent pro náhrady kyčelního a kolenního kloubu. Soustružnicko-frézovací centrum se vejde na plochu pouhých 10 m², jinak by byly zapotřebí nejméně dva stroje, které by zabraly mnohem více prostoru. Stroj NTX 1000 2. generace staví svoji nesrovnatelnou efektivitu na všestranných možnostech vybavení: Ty umožňují, mimo jiné, paralelní obrábění obrobků pomocí frézovacího vřetena a spodní nástrojové hlavy. Pevná konstrukce stroje zajišťuje vysoce přesné obrábění, zatímco zásobník nástrojů s až 76 pozicemi přispívá k vysoké výrobní flexibilitě. Nabídku opcí doplňuje několik řešení pro automatizaci, mezi které patří i jedno s integrovaným 6osým robotem pro nakládání upnutých dílů.

V medicínské technice má velký význam i obrábění titanu a slitin titanu. V této oblasti vyniká stroj MILLTAP 700 se svojí extrémní tuhostí, vysokými otáčkami vřetene a inteligentním systémem chlazení. Společně tyto funkce zaručují nejkratší časy obrábění a nejlepší povrchové vlastnosti při výrobě kostních náhrad. Manipulační systém WH 3 umožňuje výrobu s minimálním využitím lidské síly. MILLTAP 700 nyní umí díky integrovanému hasicímu systému a dvoustupňovému detektoru plamene obrábět i odbouratelné slitiny hořčíku.

Výroba kostních šroubů se provádí za velmi podobných podmínek na automatických soustruzích řadySPRINT. Výbava švýcarského typu obsahuje integrovaný pohon vřetene – 10 000 ot/min pro hlavní vřeteno a protivřeteno – a přímý pohon v ose X1, model SPRINT 20|8 zkracuje dobu obrábění o 35 procent. K tomu jsou zde dva držáky nástrojů pro maximálně 36 nástrojů ‒ včetně až deseti poháněných nástrojů, jež umožňují snadné obrábění složitých součástí.

Nabídku služeb v oboru medicínské techniky doplňují exkluzivní DMG MORI technologické cykly, jako je 3D quickSET pro nejvyšší kinematickou přesnost nebo ATC pro nejvyšší kvalitu povrchu.

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.