21.07.2020|DMG MORI Program pro období konjunktury

Spolehlivé spojení

V době přibývajících ekonomických výzev podporuje DMG MORI své zákazníky speciálním programem konjunktury v oblastech automatizace, digitalizace, financování a servisu.

DMG MORI Program pro období konjunktury

Aktuálně stojí mnoho podniků před ekonomickými výzvami. Na základě inovativních produktů a též směrem k zákazníkům orientovaných služeb, které se týkají financování a servisu, rozšířila fa. DMG MORI svůj program pro období konjunktury, aby právě v tomto období výrobu podpořila cíleně a s orientací na budoucnost. Podstatnými tématy zaměřenými na oblast výroby jsou řešení pro automatizovanou a digitalizovanou výrobu. Zvyšování kapacity s menším počtem osazenstva a zcela digitalizované procesy počínaje příjmem zakázek přes CNC-zpracování až k montáži a logistice přispívají k dlouhodobé konkurenceschopnosti. DMG MORI podporuje dodatečně své zákazníky atraktivními řešeními financování a nabídkou servisu, které zajišťují likviditu a bezstarostnou výrobu.


DMG MORI Program pro období konjunktury
Na základě inovativních výrobků jakož i na zákazníky orientovaných služeb týkajících se financování a servisu rozšířila DMG MORI svůj konjunkturní program, aby právě v této době cíleně a pro budoucnost podpořila výrobce.    

Vybudovat výrobu s bezpečným výhledem do budoucnosti s řešeními automatizace přímo ze závodu

Automation
Široké portfolio automatizace firmy DMG MORI obsahuje 52 výrobků včetně rozhraní, takže téměř každý obráběcí stroj může pracovat soběstačně.

Široké portfolio automatizace DMG MORI obsahuje 52 výrobků včetně rozhraní, takže téměř každý obráběcí stroj může pracovat soběstačně. „Tímto obsloužíme výrazný trend směrem k úplné automatizaci výrobních procesů“, říká Markus Rehm, jednatel firem DECKEL MAHO Seebach GmbH a DMG MORI HEITEC GmbH. Pro manipulaci s obrobky vyvinula DMG MORI různé portálové nakladače a robotická řešení. Tak je možné vybavit a též dovybavit četná obráběcí centra z konstrukčních řad CLX a CTX a rovněž modely sérií NLX, NTX  NZX řešením Robo2Go. Vysoce flexibilní robotické řešení je koncipováno pro malé až střední velikosti šarží a je možné ho prostřednictvím předdefinované programovací masky naprogramovat za méně než 15 minut.

V oblasti manipulace s paletami jsou vždy podle obráběcího centra k dispozici kruhové a lineární skladovací systémy. Na minulém Open House představený PH CELL je řešením kruhového ukládání pro vertikální modely CMX V a DMC V jakož i pro nejrůznější 5 osové stroje DMU 50 3rd Generation přes modely DMU monoBLOCK a DMU eVo až k DMU 90 P duoBLOCK – jen aby bylo jmenováno několik příkladů. Modulární manipulace s paletami nabízí místo až pro 40 palet při ploše uložení pouze na 10,7 m². Lze jím dovybavit stroje s rozhraním automatizace a lze je kdykoliv dodatečně rozšířit o další regálový modul.

my DMG MORI a WERKBLiQ: Platforma pro servis a údržbu

my DMG MORI
Bezplatný využitím portálu Online Service my DMG MORI získají zákazníci přístup k třicetidennímu testu WERKBLiQ.

„Použití online servisního portálu my DMG MORI umožňuje rychlejší pomoc a absolutní transparenci v servisním případu – a to bezplatně“, zdůrazňuje Dr. Thomas Froitzheim, jednatel DMG MORI Global Service GmbH. Od EMO 2019 jsou registrovány již desetitisíce zákazníků. Prostřednictvím my DMG MORI mohou být takřka jedním stisknutím tlačítka díky interaktivnímu formuláři spuštěny poptávky na servis. Specifické poptávky servisu s opčně připojenými fotografiemi nebo videy se dostanou okamžitě ke správnému expertovi na servis DMG MORI. Mezitím se funkce „Tracking & Tracing“ postará o transparenci všech servisních procesů a průběhů. Lze dokonce sledovat na minutu přesně objednávky náhradních dílů. V my DMG MORI jsou uloženy všechny obchodní a technické dokumenty. Bezplatným užíváním my DMG MORI dostávají zákazníci přístup k třicetidennímu testu WERKBLiQ. My DMG MORI a WERKBLiQ byly vyvinuty podle stejné logiky. Ve výsledku lze pomocí WERKBLiQ optimalizovat všechny interní i externí servisní a údržbové procesy pro celý (heterogenní) strojový park. Všechna kmenová data a funkce z my DMG MORI jsou automaticky k dispozici ve WERKBLiQ

Maximální disponibilita s DIGITAL MANUFACTURING PACKAGE

my DMG MORI je součástí DIGITAL MANUFACTURING PACKAGES, se kterým DMG MORI značně zvyšuje disponibilitu výroby.  Je založen na důsledném propojení strojů DMG MORI přes IoTconnector a na nejnovější verzi CELOS jako na APP založeném řídícím a obslužném systému. Messenger vizualizuje status všech propojených strojů a realizuje o 30 minut větší vytížení strojů za jeden týden. Mezitím může NETservice enormně redukovat doby prostojů, protože prostřednictvím přímé vzdálené komunikace se servisem DMG MORI je možné na místě bez technika vyřešit až o 30 procent více neočekávaných servisních případů. 

DIGITAL MANUFACTURING PACKAGE
Balíček DIGITAL MANUFACTURING PACKAGE se zakládá na důsledném propojení strojů DMG MORI prostřednictvím IoTconnector a na nejnovější verzi CELOS jako na aplikaci založeného systému řízení a obsluhy.

S TULIP k vlastní APP – bez znalostí programování

Další krok ve směru digitalizace poskytuje TULIP. Prostřednictvím platformy No-Code-Plattform dává TULIP k dispozici kreativní a jednoduché digitální nástroje, s nimiž si zákazníci mohou vytvořit svůj vlastní zcela osobní scénář digitalizace – a to bez jakýchkoliv znalostí IT nebo programování.  Jako v případě stavebnice lze na platformě TULIP pomocí existujících nebo samostatně vytvořených aplikací popsat a vizualizovat každou jednotlivou scénu jakéhokoliv procesu. A kde je to nutné, lze určité scénáře spojit prostřednictvím „Drag & Drop“ s ukazateli digitálních senzorů, s měřicími přístroji a stroji. Postupně tak vznikne interaktivní „Roadmap“, která provází zaměstnance prací a instruuje k provedení měření nebo testu na kontrolních bodech, které jsou rozhodující pro výsledky. Vizualizace přitom probíhá přes separátní obrazovku na pracovišti nebo bezprostředně (prostřednictvím APPLICATION CONNECTOR od CELOS) na řídícím monitoru

Nejdříve vydělat peníze, potom zaplatit  

Prostřednictvím DMG MORI Finance nebo Deutsche Leasing jsou ročně financovány stroje v hodnotě přes 300 milionů Euro. Od leasingu přes nákup na splátky až k pronájmu najdou zákazníci vždy jejich požadavkům na míru „ušité“ řešení – a sice vše z jedné ruky. DMG MORI doprovází své zákazníky během celého procesu.  

Ve spolupráci s DMG MORI Finance byla v rámci tohoto programu konjunktury vyvinuta zvláštní akce Top-Seller. Do 31. prosince 2020 může být financováno 41 různých modelů strojů bez zálohy a bez plateb splátek v prvních šesti měsících.  Jako příklad toto je třeba jmenovat NLX 2500 jako obráběcí centrum a pěti-osovou frézu DMU 50 3rd Generation – dva z nejúspěšnějších modelů DMG MORI. Pro Markuse Pibera, člena představenstva prodeje, servisu a technologické excelence, je nadhodnota zcela zjevná: „Tak mohou naši zákazníci nejdříve vydělat peníze, než vůbec něco zaplatí.“

Něco o balíčku Bez starostí s pojištěním nehody

Zákazníci v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kteří uzavřou nákupem nového stroje tento plný servis DMG MORI, mají během doby 36 měsíců absolutní jistotu plánování. Servis „úplně bez starostí“ je hrazen měsíčním paušálem, který lze bez problémů spolufinancovat. Tříletá záruka a pojištění poruchy stroje jsou včetně. DMG MORI Full-Service obsahuje veškerou údržbu a opravy včetně cestovních nákladů a originálních náhradních dílů. Tím nevznikají žádné neočekávané náklady, tedy absolutní jistota plánování.  

DMG MORI’s Maintenance Plus Program
Profesionální údržba s cenovou výhodou Program údržby Plus DMG MORI je smlouva o údržbě za zvláštní cenu. Zahrnuje také slevu na doporučené opravy stroje vyplývající z údržby. Další výhodou je, že údržbu provádějí odborníci na absolutní servis. Zákazníci tak mohou zvýšit výkon stávajících strojů.

​​​​​​​Zvýšit výkon a zachovat hodnotu s dovybavením pro stávající stroje

Pro stávající stroje poskytuje DMG MORI servis generální opravy. Obzvlášť v dobách s volnými kapacitami se dovybavení starších modelů vyplatí. S exkluzivním know-how výrobce a atraktivními náklady přebírá DMG MORI od zjištění stávajícího stavu stroje všechny kroky až do opětovného uvedení do provozu: demontáž a transport, demontáž a čištění jakož i renovace komponentů. Poté, co bude funkčnost stroje zase obnovena na 100 procent, následuje čištění a lakování, zkušební provoz a převzetí. Tímto mohou zákazníci podstatně zvýšit výkon stávajících strojů a zachovat jejich hodnotu. DMG MORI dává také šestiměsíční záruku na celý rozsah úkonu včetně náhradních dílů.   

DMG MORI Academy: 32 on-line tréningů – live, digitálně a interaktivně

DMG MORI Academy
Obzvlášť v současné situaci může DMG MORI Academy poskytnout s 32 Online-Trainings perfektní školicí zázemí - živě, digitálně a interaktivně.

Program konjunktury DMG MORI obsahuje rovněž nabídky školení DMG MORI Academy. S tímto servisem zaručuje výrobce obráběcích strojů již mnoho let vzdělávání a školení u svých zákazníků. Zvlášť v současné situaci by mohl být s 32 Online-Trainings zajištěno perfektní školicí prostředí – live, digitálně a interaktivně. U malých skupin je postaráno o vysokou interakci se zkušenými školiteli. Včetně jsou digitální školicí podklady a rozsáhlý balíček řídícího software. Aby byla ve stejné míře podporována i mladá generace, sestavila DMG MORI Academy vzdělávací balíčky ve formě CTX alpha 500 a DMU 50 2nd Generation.

Letní nabídky: Investovat včas

Mnoho podniků vyjde z krize úspěšně, protože včas investovaly do výroby.  DMG MORI doplňuje svůj program konjunktury atraktivními nabídkami ve výrobním portfoliu.  Prostřednictvím CNC-Scout je k dispozici více než 750 nových strojů, strojů v showroomech nebo použitých strojů.  Záruka je vždy 18 měsíců, dvanáct měsíců a šest měsíců. Nabídka obsahuje reprezentativní průřez ze sortimentu CLX obráběcích center DMG MORI až k pěti-osovým univerzálním strojům DMU monoBLOCK. „Zákazníci zde naleznou nejmodernější obráběcí stroje za atraktivní ceny“, říká Markus Piber o této nabídce. „Máme také samozřejmě atraktivní leasingové nabídky se šesti měsíci bez splátky na počátku doby platnosti a bez zálohy.“   

Kontaktujte nás ohledně všech záležitostí týkajících se DMG MORI technických tiskových zpráv.