27.11.2017|DMG MORI a HEITEC

DMG MORI a HEITEC posílená automatizační expertíza

DMG MORI HEITEC dodává standardizovaná a customizovaná automatizační řešení

DMG MORI HEITEC

Bielefeld // Dva silní partneři spojují své know-how s cílem urychlit vývoj inovativních automatizačních řešení: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT a HEITEC AG zakládají joint venture „DMG MORI HEITEC“ – dokonale načasované, aby se to stihlo do začátku SPS IPC Drives v Norimberku, předního evropského veletrhu pro elektroniku a automatizaci.

V rámci DMG MORI HEITEC GmbH obě společnosti pokračují v úspěšné spolupráci z posledních let a vzájemně posilují své postavení na trhu v rychle se rozvíjejícím oboru automatizace. Z více než 1 000 zaměstnanců skupiny HEITEC pracovalo zhruba 600 na automatizačních řešeních. Jeden ze čtyř nových strojů od DMG MORI se již dodává s automatizačním řešením. V budoucnu by měl být každý stroj vybaven modulárním systémem automatizace. Prostřednictvím modulárního kompatibilního řešení bude DMG MORI HEITEC zásobovat zákazníky integrovanou automatizací.

Softwarová podpora inženýrských procesů využívajících virtuální modely strojů, zařízení, robotických aplikací a materiálových toků je nezbytným opatřením, jež vedou ke snížení nákladů a současně ke zvýšení produktivity. DMG MORI HEITEC GmbH, situovaná v Erlangenu, si proto stanovila za cíl rozvíjet virtuální reprezentaci ‒ zkráceně „digitální dvojče“. Pomocí digitálního navrhování lze zkrátit dobu realizace projektu o zhruba 20 % a dobu uvedení do provozu pak ještě výrazněji ‒ až o 80 %. Budoucí navýšení výroby nebo změny lze s digitálním dvojčetem plánovat a testovat paralelně se skutečným provozem.

„Naši odbornost v automatizaci posilujeme jako dva rovnocenní partneři ve společném podniku. Rozvoj digitálního dvojčete má tedy klíčový význam: urychluje a stabilizuje všechny zákaznické procesy ‒ od vývoje a nastavení až po servis ‒ a zajišťuje flexibilní a stabilní postupy,“ říká Christian Thönes, předseda představenstva společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

„Prostřednictvím automatizace a digitalizace významně přispíváme ke zvýšení produktivity a efektivity. S podporou digitálního inženýrství dosahujeme výrazně vyšší kvality při současně kratších dobách pro vývoj a uvedení do provozu,“ říká Richard Heindl, předseda představenstva společnosti HEITEC AG.

V budoucnu jsou také plánovány automatizační standardy pro širokou škálu zákaznických sektorů a realizaci customizovaných projektů, zvláště pro středně velké firmy, jak jim říkáme německy „Mittelstand“.