DIGITÁLNÍCH NOVINEK

5 DIGITÁLNÍCH NOVINEK

PRŮCHODNÉ A NAPŘÍČ PROCESY

DIGITÁLNÍCH NOVINEK
 • DMG MORI Connectivity: od veletrhu EMO bezplatně součástí základního vybavení všech strojů DMG MORI 
 • CELOS Update: otevřená integrace vlastních systémů zákazníka a kompletní update všech stávajících verzí 
 • MESSENGER: všechny stroje a všechna zařízení na jeden pohled 
 • NETservice: bezprostřední vzdálená komunikace se servisem DMG MORI 
 • my DMG MORI: nový zákaznický portál pro optimalizaci servisu

DMG MORI CONNECTIVITY

Rozhovor Christian Thönes, předseda představenstva DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Konektivita je základním předpokladem pro digitalizaci. V podobě DMG MORI Connectivity nabízíme bezplatně standardizované rozhraní MDA pro všechny stroje DMG MORI.

Christian Thönes, předseda představenstva DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Strojírenství je v současné době utvářeno dynamickým propojováním. Christian Thönes, předseda představenstva akciové společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT v rozhovoru vysvětluje, jak se tato strukturální proměna komplexně odráží v portfoliu společnosti DMG MORI a jaké perspektivní inovace mohou zákazníci očekávat na veletrhu EMO od lídra světového trhu.

Pane Thönesi, jakými digitálními exponáty a řešeními uvítáte zákazníky v expozici DMG MORI v hale 2 na veletrhu EMO?
Na veletrhu EMO představíme více než 30 digitálních inovací. V podobě DMG MORI Connectivity nabízíme bezpečné prosíťování strojů DMG MORI i vybraných dalších výrobců. Navíc mohou naši zákazníci využívající CELOS provést update CELOSu na verzi 2019, a to nezávisle na jejich konkrétním PLC. To platí pro každou verzi CELOSu instalovanou během posledních šesti let. Pro monitoring nabízí nový DMG MORI MESSENGER navíc rozhraní pro software dalších dodavatelů, takže ho lze ve výrobě použít pro všechny stroje a zařízení propojené pomocí DMG MORI Connectivity. Přímo na strojích budeme demonstrovat, jak DMG MORI NETservice v roli přímé vzdálené podpory přispívá k redukci prostojů. Poprvé představíme my DMG MORI, náš nový zákaznický portál DMG MORI pro komplexní optimalizaci servisu.

Takto komplexně se představíme jako partner „end to end“ pro digitalizaci a automatizaci a ukážeme, jak lze pomocí modulárních produktů „Smart Factory“ od DMG MORI digitalizovat celý výrobní proces. Od plánování a přípravy přes výrobu až po monitoring a servis.

Jaké speciální highlighty nabízíte zákazníkům pro orientaci v nové nabídce?
Ve středu pozornosti je pro nás jednoznačně konektivita jako základní předpoklad pro digitalizaci a automatizaci. Proto budou od veletrhu EMO všechny stroje DMG MORI již v základním provedení bezplatně vybaveny konektivitou. Každý jednotlivý z 45 high-tech strojů na veletrhu EMO bude rovněž propojený do sítě.

V podobě DMG MORI Connectivity nabízíme konektivitu pro stroje společnosti DMG MORI i vybraných dalších výrobců. Přitom podporujeme všechny mezinárodně etablované protokoly, například MQTT, MTconnect a OPC UA, a dokonce nový jazyk „umati“.

DMG MORI Connectivity umožňuje napojení na všechny významné platformy IoT jako ADAMOS, MindSphere či FANUC Field, možné však jsou i další. Požadavky si stanovují sami zákazníci, my pak individuálně upravujeme naše řešení. Tuto otevřenost a flexibilitu budeme na veletrhu EMO demonstrovat na příkladu monitoringových aplikací různých platforem.

Proti obrovským šancím, které DMG MORI Connectivity nabízí, stojí i rizika. Naši zákazníci očekávají ve svých výrobních sítích také přiměřenou bezpečnost, aby nebyli vystaveni úmyslným kybernetickým útokům na svá výrobní zařízení. Při realizaci těchto záměrů podporuje DMG MORI Connectivity vícestupňovou koncepci „defense in depth“. Jelikož bezpečný provoz digitálních produktů a nakládání s daty zákazníků má pro DMG MORI centrální význam, integrovali jsme do našeho vývoje produktů „industrial control system“, tzv. ICS-Security, jako základní součást digitalizační strategie.

Právě jste zmínil nový jazyk „umati“. Co ho dělá tak speciálním?
Standardem je „key“. Jazyk „umati“ je novým standardem průmyslu obráběcích strojů pro otevřenou a neomezenou komunikaci na úrovni dílny i s nadřazenými IT systémy.

Společnost DMG MORI společně se Svazem německých výrobců obráběcích strojů a vybranými partnery aktivně vyžadovala a podporovala nový standard „umati“ – založený na OPC UA – a zásadním způsobem se účastnila jeho vývoje. Nyní jde o to etablovat „umati“ v mezinárodním měřítku a vytvořit další standardy.

Jak DMG MORI podporuje své zákazníky při realizaci konektivity a implementaci digitálních produktů?
Pro servis a podporu všech řešení DMG MORI Connectivity jsme společně s CPRO založili společnost DMG MORI Digital.

Tato společnost typu joint venture je specializovaná na propojování strojů do sítí a podporuje naše zákazníky přímo u nich poradenstvím a školeními stejně jako rychlou implementací digitálních produktů společnosti DMG MORI a jejích partnerů.

Co se změní v oblasti systému CELOS?
DMG MORI je se svým systémem CELOS již od roku 2013 jediným výrobcem obráběcích strojů s řídicím a obslužným systémem založeným na aplikacích. V r. 2013 jsme začali s 11 aplikacemi, které v podstatě sloužily ke zjednodušení obsluhy strojů. Tyto inovace již tehdy byly správné a určily směr dalšího vývoje. Pak následoval další rozvoj funkčností aplikací s přibližně 50 novými funkcemi ročně.

V roce 2019 jsme s celkem 25 aplikacemi značně rozšířili spektrum funkcí a poprvé umožňujeme otevřenou integraci vlastních systémů zákazníků.
A nyní realizujeme náš slib, že pomocí na konkrétním PLC nezávislého update CELOSu na novou verzi uvedeme všech 15.000 instalací na trhu a všechny verze posledních šesti let na společný standard. Přitom bude zajištěna bezpečná migrace dat, a všechny funkce podporované PLC pak budou k dispozici v plném rozsahu.

Co přesně myslíte otevřenou integrací?
CELOS verze 2019 nabízí dvě zásadní novinky. Pomocí nového APPLICATION CONNECTOR mohou naši zákazníci přímo na strojích používat své vlastní aplikace, například systémy ERP a MES nebo také správu NC-dat a výrobních dat. Kromě toho lze umožnit i přístup k informacím z Internetu nebo podnikových sítí. Prostřednictvím přímého napojení na intranet může obsluha stroje získat například přístup k směnovým plánům nebo plánům dovolených či k informacím o škodlivých látkách a důležitým odkazům . Celkem lze na CELOSu instalovat až 20 napojení na vlastní „aplikace“.

Je to naprosto snadné: pomocí aplikace SETTINGS zákazník zvolí, zda chce přistupovat do Internetu nebo k aplikaci v systému. Po provedení volby určí cíl spojení, zvolí vhodný název a vlastní ikonu. Nové propojení pak je na stisknutí tlačítka na obrazovce k dispozici jako samostatná „aplikace“.

Ještě hlubší integraci umožňuje nová funkce JOB MANAGERu Import zakázek, pomocí které lze importovat zakázky přímo do CELOSu. Zákazník tak již nemusí své zakázky přenášet ze systému MES do CELOSu manuálně, nýbrž může instalovat automatický přenos, který umožní přenos dat z MESu do CELOSu. Předpokladem pro přímý import je, že MES zákazníka poskytne data zakázek ve specifickém formátu .cba a uloží je do stanoveného adresáře CELOSu.

Otevřenost nabízíme zejména také pro DMG MORI Monitoring. S updatem CELOSu uvedeme u příležitosti veletrhu EMO na trh nový DMG MORI MESSENGER, v jehož rámci poprvé nabídneme funkce CELOSu nejen pro stroje DMG MORI, nýbrž pro všechna zařízení v dílně, která budou propojená pomocí DMG MORI Connectivity, tedy také pro stroje dalších výrobců.

Při vývoji nového DMG MORI MESSENGERu jsme intenzivně zohledňovali zpětnou vazbu od našich zákazníků. MESSENGER nyní například umožňuje snadné zaznamenávání dat strojů a nabízí otevřenou databázi pro software dalších dodavatelů. Reporty lze generovat automaticky a zobrazovat je přehledně na jedné stránce, dashboard MESSENGERu lze nakonfigurovat zcela individuálně. Všechny relevantní informace o stavu strojů obdrží zákazník přehledně, na jeden pohled.

Věříme, že nový DMG MORI MESSENGER je nejlepší monitoringový produkt v našem oboru.

Monitoring je podstatným faktorem pro zvyšování produktivity výroby. Proto uživatelé strojů s CELOSem obdrží jako speciální „EMO nabídku“ nejnovější verzi CELOSu včetně nového MESSENGERu a DMG MORI Connectivity pro své stroje jako paket, který navíc zahrnuje přístup ke službě DMG MORI NETservice - zatím omezený na dva roky – a neomezený přístup k našemu novému zákaznickému portálu my DMG MORI. »

my DMG MORI?
my
DMG MORI je náš nový zákaznický portál, pomocí kterého mohou uživatelé organizovat a optimalizovat všechny servisní procesy kolem svých strojů DMG MORI.

V minulosti se naši zákazníci museli s každou záležitostí obracet telefonicky na servisní hotline DMG MORI - bez ohledu na to, zda pouze potřebovali nějakou příručku nebo skutečný servis. Prostřednictvím my DMG MORI nyní každý zákazník může posílat servisní požadavky online, „live“ sledovat stav požadavku a 24 hodin denně přistupovat ke všem dokumentům v rozsáhlé knihovně. Informovat se může i o dotazech, které byly zaslány prostřednictvím služby NETservice.

my DMG MORI nabízí v kombinaci s NETservice komplexní přehled přes všechny servisní procesy a postupy.

… přičemž my DMG MORI je použitelné pouze pro stroje DMG MORI, nebo?
Výhody my DMG MORI se samozřejmě vztahují na stroje DMG MORI. Kromě toho však s naší platformou WERKBLiQ nabízíme nástroj použitelný i pro výrobky jiných výrobců. Všechny informace z my DMG MORI se samozřejmě převezmou a zobrazí.

WERKBLiQ tak představuje komplexní řešení pro dílnu, pomocí něhož lze centrálně spravovat dokumentaci, precizně řídit servisní zásahy, správně realizovat údržbu a soustavně se učit cestou vyhodnocování procesů.

Když hovoříte o otevřenosti DMG MORI co do napojení platforem IoT, jakou roli hraje ADAMOS v digitalizační strategii DMG MORI?
K základní myšlence platformy ADAMOS není alternativ, strojírenství vytváří řešení pro strojírenství, jeho dodavatele i zákazníky. Partnerská síť ADAMOSu přitom neustále roste, takže nyní už aktivně spolupracuje 16 významných společností. Realizací digitálních aplikací je podporována silnou sítí certifikovaných partnerů.

Vzájemná výměna informací v rámci partnerské sítě probíhá velmi pozitivně, protože nás spojuje pevné přesvědčení, že zvládnout výzvy digitalizace se podaří pouze společně. Tak například profitujeme z hackathonů a ko-inovačních projektů. Společně úspěšně zvládnout digitální budoucnost, to je středobodem těchto aktivit. Proto všichni partneři spojují své know-how, aby lépe a rychleji pochopili potřeby trhu. Přitom je nutno vyvíjet komplexní řešení pro digitální továrnu, rozvíjet nové obchodní modely a nastavit standardy pro průmysl. Zatím vzniklo 40 nápadů na produkty, které se mimo jiné staly součástí nových služeb a aplikací.

Na veletrhu EMO nyní ADAMOS poprvé představí svou nabídku aplikací pro zákazníky prostřednictvím ADAMOS APP Store. Snadné použití je stěžejním bodem každé nabídky pro koncové zákazníky na úrovni dílen. Provozovatelé strojů hledají průchodná, snadná řešení použitelná bez ohledu na výrobce zařízení. ADAMOS k tomu nabízí potřebné nástroje, technologie a služby pro široký a relevantní výběr digitálních řešení. Součástí nabídky jsou první horizontální aplikace, např. ADAMOS-OEE APP, integrace s platformou WERKBLiQ od DMG MORI a 10 dalších řešení.

Pro rychlý vývoj aplikací nabízí ADAMOS se svou IoT platformou příslušnou technologii. Pro zajištění správy zařízení v rámci DMG MORI Connectivity využívá DMG MORI službu „Device Management“ platformy ADAMOS. Zde sázíme na nejlepší nabídky ADAMOSu. Pomocí služby „Device Management“ propojuje DMG MORI všechny stroje, zařízení a přístroje s IoT platformou.

Jakou strategii sledujete při vývoji digitálních produktů?
Naše digitální produkty napřed nasadíme interně, poučíme se od uživatelů, vyhodnotíme jejich zpětnou vazbu a teprve pak výsledek uvedeme jako vyzkoušené řešení na trh. O digitální vyzrálosti našich produktů se zákazníci mohou přesvědčit například při návštěvě v naší digitální továrně FAMOT. Tam pracuje 700 zaměstnanců na 180 pracovištích a více než 50 strojích současně na až 11.000 zakázkách. Celkem se synchronizuje 10 aplikací.

Aby tento vysoce efektivní průběh výroby vůbec byl možný, byly všechny procesy digitalizovány, počínaje plánováním. Tam, kde jsme na manuální plánování dříve potřebovali šest pracovníků, stačí nyní dva. Plně integrovaný řídicí systém umožňuje flexibilní jemné plánování se zohledněním omezených kapacit. K chybám náchylné plánování v Excelu lze plně nahradit automatizovaným a integrovaným systémem. Základem je integrační vrstva, která centrálně spravuje všechny systémy.

Rovněž využíváme údržbovou platformu WERKBLiQ, abychom ve FAMOTu mohli řídit celý proces údržby všech výrobních strojů z jedné centrální aplikace. Denně zpracováváme více než 60 nových požadavků na údržbu. Základem pro více než 50 instalovaných strojů DMG MORI v mechanické výrobě FAMOTu je konektivita.

DMG MORI je synonymem pro vysoce přesné obráběcí stroje a dodává efektivní komplexní řešení pro vertikální i horizontální integraci průchodně digitalizovaných dílenských procesů. Tím poskytujeme jedinečnou základnu k tomu, abychom v budoucnu mohli aktivně a do všech detailů utvářet výrobní techniku společně s našimi zákazníky.

Proto je zcela nasnadě, že nadále budeme investovat do digitalizace, vyvíjet produkty se zaměřením na užitek pro zákazníky a účastnit se nových start-upů tam, kde to má smysl.

my DMG MORI - VÁŠ ONLINE SERVICE MANAGER

my DMG MORI

DMG MORI je motorem komplexní digitalizace průmyslu. Díky digitalizovaným procesům se vytváří konkrétní přidaná hodnota pro zákazníky. To DMG MORI prokazuje svým novým zákaznickým portálem my DMG MORI.

„Nový zákaznický portál my DMG MORI nabízí bezprostřední přímý kontakt k DMG MORI, včetně přehledu stavu všech probíhajících servisních aktivit a přístupu ke všem dokumentům.“ Dr. Thomas Froitzheim, jednatel společnosti DMG MORI Global Service GmbH, si je vědom strategického významu nejnovější digitalizační iniciativy lídra trhu. 

Snadno a rychle k lepšímu servisu a hlubším znalostem
my DMG MORI podporuje efektivitu a spolehlivost servisu. Tak například mohou zákazníci zadávat své požadavky na servis přímo online. „Stačí kliknout na příslušný stroj, krátce popsat problém a v případě potřeby přiložit fotky nebo videa - zcela bez čekání a nedorozumění po telefonu,“ zdůrazňuje Dr. Froitzheim. Požadavek se dostane přímo k tomu „správnému“ servisnímu expertovi DMG MORI, který požadavek obratem zpracuje, zatímco zákazník může průběžně sledovat stav zpracování svého požadavku. Kromě toho lze dodávky náhradních dílů sledovat pomocí „Track & Trace“. Dodatečné dotazy a čekání na hotline odpadají, tím se pro zákazníka zlepšuje plánovatelnost a přehled. Každý registrovaný zákazník tak profituje z komplexní transparentnosti. Dr. Froitzheim chce především splnit požadavky zákazníků DMG MORI na moderní portál: „Přes centrální internetovou adresu myDMGMORI.com nyní nabízíme našim zákazníkům nejen komplexní přehled přes instalované stroje DMG MORI a probíhající požadavky na servis a náhradní díly, nýbrž i relevantní dokumenty v digitální podobě!“

Digitální spis ke stroji s dokumentací životního cyklu
my DMG MORI vlastně odráží stav znalosti našich systémů,“ vysvětluje Dr. Froitzheim. Kromě obecných dokumentů, např. návodů k obsluze, zahrnuje knihovna zákazníka také dokumentaci všech poskytnutých servisních služeb a objednaných náhradních dílů po celý životní cyklus každého jeho stroje. V budoucnosti bude portál průběžně rozšiřován o další možnosti a aplikace. Tak bude například už brzo možno se zapisovat online na vzdělávací kurzy a stahovat know-how expertů z databáze častých otázek a odpovědí.

my DMG MORI v dílně
Jako speciální highlight uvádí Dr. Froitzheim aplikaci my DMG MORI. Pro požadavek na servis lze stroj identifikovat stisknutím tlačítka, k požadavku lze ihned připojit obrázky a videa. Jako další alternativa pro dílenské prostředí je my DMG MORI nyní součástí CELOSu již v základním provedení a lze ho snadno vyvolat z řídicího systému stroje. Navíc Dr. Froitzheim doplňuje speciální upozornění: „Všechny jmenované výhody bude možno po upgradu na WERKBLiQ využít také pro stroje jiných výrobců a tím i pro celou výrobu.“

my DMG MORI - Nový zákaznický portál pro optimalizaci servisu.

VÍCE SERVISU
VÍCE ZNALOSTÍ
VÍCE DISPONIBILITY

VÍCE SERVISU

 • Bez čekání: snadný popis problému online 
 • Předvyplněné dotazy k servisu: zaslání detailů o stroji, fotek nebo videí 
 • Okamžité zpracování: příslušný servisní expert zpracuje požadavek prioritně

VÍCE ZNALOSTÍ

 • Kompletní historie stroje: možnost strukturovaně získat všechny události stroje 
 • Všechny dokumenty digitálně: knihovna pro technickou a obchodní dokumentaci 
 • Sledování stavu zpracování v reálném čase: lepší transparentnost požadavků na servis a na náhradní díly

VÍCE DISPONIBILITY

 • Bezplatný přístup 24 / 7: odkudkoliv a kdykoliv 
 • Na každém zařízení: na počítači, chytrém mobilu nebo přes CELOS 
 • Váš portál, Vaše pravidla: zákazník určuje, co chce vidět

WERKBLiQ - PLATFORMA PRO ÚDRŽBU A OPRAVY

WERKBLiQ

Procesy údržby jsou pro výrobu důležitější než kdykoliv předtím, stojí však cenný čas a mnoho nervů. WERKBLiQ usnadní každodenní práci prakticky „v rychloposuvu“. Zákazníci si tak mohou efektivně udržet přehled přes servis - interní i externí.

„Díky platformě WERKBLiQ si provozovatelé strojů mohou digitálně zobrazit všechny struktury a postupy své organizace údržby napříč všemi dodavateli. To zahrnuje také interní a externí interakční kanály a celou správu smluv a dokumentace,“ popisuje Dr. Tim Busse, jednatel společnosti WERKBLiQ.

Komplexně transparentní
WERKBLiQ optimalizuje celý servisní proces pro všechny stroje a zařízení s měřitelnou přidanou hodnotou. Prostřednictvím mobilních koncových zařízení lze integrovat do platformy WERKBLiQ a spravovat i stroje bez síťového připojení. Začlenění do stávajících IT systémů lze rychle a snadno realizovat na úrovni dílny. Implementace zpravidla trvá pouhých 48 hodin.

Pracovníci u strojů pak v rámci každodenní práce evidují všechny akce a události. Přitom je podporují individualizovatelné interaktivní zadávací formuláře. V případě poruchy pak stačí stisknout tlačítko, přímo od stroje se tak ihned upozorní interní údržba a spustí se příslušný přednastavený servisní proces.

Startovat bezplatně s my DMG MORI – upgradovat na WERKBLiQ
Uživatelé portálu my DMG MORI mohou svůj účet snadno upgradovat na WERKBLiQ. Tím se všechny stroje DMG MORI automaticky převezmou do platformy WERKBLiQ, kde lze doplnit stroje a objekty jiných výrobců a pak je komplexně spravovat.

Obzvláště vysoký užitek pro zákazníka nabízí propojení platformy WERKBLiQ s DMG MORI SERVICE, protože všechny funkce, které jsou k dispozici ve Vašem účtu DMG MORI, jsou také součástí platformy WERKBLiQ.

Individualizace na vysokém stupni na bázi modulárního digitálního systému
Uživatel zároveň profituje ze všech předností platformy WERKBLiQ. Dostává se mu tak komplexních funkcí pro správu a optimální řízení celého procesu údržby. Tímto způsobem je v každém okamžiku zajištěna plná kontrola. 

Výrobní společnosti se již nemusí přizpůsobovat nepružnému softwaru. Individuální výzvy si žádají individuálních řešení. Proto do vývoje platformy WERKBLiQ vstupu množství konfiguračních možností specifických pro daného zákazníka, pomocí nichž si každý uživatel může vytvořit své vlastní řešení.

„Pomocí platformy WERKBLiQ lze úlohy, které se dnes řeší výhradně na papíře nebo v Excelu, řešit digitálně a tím pádem mnohem efektivněji,“ komentuje Dr. Busse. Tak například ve společnosti Romaco Kilian v Kolíně nad Rýnem pracovníci už jen eliminací pochůzek po dílně ušetří denně 1,5 hodiny pracovní doby. 

Průchodně k digitální přidané hodnotě pro zákazníka
Kontinuální dokumentování a archivace dat na úrovni dílny zajišťuje průchodnou transparentnost navazujících procesů. S vyhodnocovacím modulem platformy WERKBLiQ to už není pouhou vizí. Tak mohou například vedoucí údržby a výroby přehledně vyhodnocovat relevantní ukazatele a na jejich základě průběžně realizovat vylepšení.