INTEGRATED DIGITIZATION

INTEGROVANÁ DIGITALIZACE

FAMOT DIGITAL - PRŮCHOZÍ DIGITALIZACE ŘETĚZCE TVORBY HODNOT

DMG  MORI podporuje své zákazníky na jejich cestě digitalizace řešeními „end to end“. Jak lze takovou transformaci konkrétně realizovat, na tom nyní DMG MORI pracuje v závodě své dceřinné společnosti FAMOT Pleszew Sp. z o. o. v Polsku. Jako projekt budoucnosti s modelovým charakterem se tam aktuálně digitalizuje celý řetězec tvorby hodnot pomocí modulárních produktů a služeb od společností ISTOS, DMG MORI Software Solutions a WERKBLiQ. Při Grand Opening 8. října má být výsledek představen odborné veřejnosti. 

Společnost FAMOT Pleszew Sp. z o. o., založená v r. 1877, je se svými přibližně 700 pracovníky jedním ze závodů DMG  MORI s nejdelší tradicí. S rozšířenou celkovou plochou 50.000m2 , z toho 21.000m2 výrobních a montážních ploch, se FAMOT stává také jedním z největších výrobních závodů, který se tak stane jedním z prvních v rámci koncernu DMG MORI, v němž se bude pracovat komplexně digitálně, napříč celým řetězcem tvorby hodnot. Tímto počinem FAMOT stanovuje další milník pro celou skupinu DMG  MORI a stává se příkladem i pro její zákazníky a dodavatele.

FAMOT
Do roku 2020 se má výrobní kapacita závodu FAMOT zdvojnásobit na více než 2.000 soustruhů a frézovacích strojů řad CLX, CMX V a CMX U – a dalších 2.000 skeletů. 


Flexibilní kombinace mechanické výroby na zakázku a pro vlastní potřebu

Vedle soustruhů a frézovacích strojů řad CLX, CMX V a CMX U, vyvíjených a vyráběných přímo v závodě, a speciálně vyvinutých automatizačních řešení patří obrábění k základním pilířům úspěchu. „Za hranice našich vlastních potřeb funguje naše mechanická výroba v Pleszewu také jako dodavatel třískového obrábění pro ostatní složky DMG MORI,“ vysvětluje jednatel Dr. Michael Budt. 

Zdvojnásobit kapacitu do r. 2020

V současné době pracuje v závodě 24 hodin denně přibližně 50 obráběcích strojů, z větší části z vlastní „rodiny DMG MORI“ a samozřejmě propojených do sítě, aby pokryly obrovskou poptávku. Mimo jiné aktuálně opouští závod více než 1.200 předpřipravených strojních skeletů a stovky sad modulů a komponentů směrem k sesterským společnostem DECKEL  MAHO Pfronten, DECKEL  MAHO Seebach, GILDEMEISTER Drehmaschinen Bielefeld a k dalším závodům koncernu. 

A poptávka roste. Do roku 2020 se má kapacita závodu FAMOT téměř zdvojnásobit na více než 2.000 vlastních obráběcích strojů a dalších 2.000 skeletů. K tomuto účelu zainvestuje DMG MORI do konce r. 2018 přibližně 60 mil. EUR do obnovy a rozšíření svého polského závodu, a dalších 20 mil. EUR je již naplánovaných pro budoucí automatizační projekty.

Digitální přelom věků

Značnou část „projektu budoucnosti“ ve FAMOTu tvoří digitalizace celého řetězce tvorby hodnot. „Digitálně propojujeme to, co patří k sobě,“ zdůrazňuje jednatel Zbigniew Nadstawski. V této souvislosti odkazuje zejména na propojení s IT infrastrukturou DMG MORI. Paralelně bylo nutno komplexně prosíťovat všechny vrstvy tvorby hodnot včetně vnitropodnikových postupů, systémů a procesních kroků (řízených i manuálních), od příjmu zakázek v odbytu až po management údržby, od komplexního plánování výroby až po vlastní software MDE/BDE pro monitoring základních ukazatelů. 

„A především bylo nutno uvést i personál do digitální formy,“ podtrhuje Zbigniew Nadstawski. Pro vedení společnosti jsou lidé základem pro úspěšnou realizaci takového mamutího úkolu. „Pracovnice a pracovníci jsou základem pro úspěšnou digitalizaci,“ je přesvědčené vedení společnosti.

Vyhlášenými cíli jsou efektivní, rychlé a bezpečné výrobní procesy a celkové dlouhodobé zlepšení produktivity, kvality, transparence a reakční schopnosti. Na seznamu úkolů stál i požadavek propojit stávající oddělená řešení a nové softwarové systémy v průchozí životaschopnou výrobní síť. 

Digitální řešení pro plánování od společnosti ISTOS

Na cestě k cíli spoléhá FAMOT na kompetenci digitálních „sourozenců“ v koncernu, ke kterým patří společnosti DMG  MORI Software Solutions (zejména se svým portfoliem CELOS) a WERKBLiQ se svou internetovou platformou pro údržbu a servis, a také zejména ISTOS GmbH s modulárními aplikacemi pro průchozí plánování výroby.

Všechny celky systému (správa zakázek, záznam provozních dat nebo správa kmenových dat) přitom pracují jak autonomně, tak i v propojení prostřednictvím služby SERVICE BUS, která přebírá funkci zprostředkovatele, přes kterého napojené aplikace pracují nad společnou sadou dat a navzájem obousměrně komunikují.

Přeorientace výroby na stisknutí tlačítka

IoTconnector
Konektivita všech strojů, systémů a pracovních kroků již byla vyřešená interně nebo je zajištěná novým modulem IoTconnector.

„Výsledná transparence a efektivita podél celého řetězce tvorby hodnot je působivá,“ chválí jednatel Nadstawski. Tak jsou například stavová hlášení ke konkrétní zakázce kdykoliv k dispozici na stisknutí tlačítka, a to až dolů na úroveň stroje nebo montážního pracoviště.

Na konkrétním scénáři popisuje: „Hrozí-li například prodlení důležitého důležitého dodacího termínu nebo zpozdí-li se některá časově kritická dodávka komponentu, zobrazí se to v modulu PRODUCTION COCKPIT v reálném čase. V modulu PRODUCTION PLANNING pak můžeme okamžitě prosimulovat různé varianty plánu se zohledněním kapacitních omezení a různých priorit. Nejlepší alternativu řešení pak lze de facto stisknutím tlačítka nahrát do celého procesního řetězce.“

„Potřebná konektivita všech strojů, systémů a pracovních kroků již byla vyřešená interně nebo byla zajištěna novým modulem IoTconnector,“ doplňuje Dr. Budt rozhodující kritérium: „Stávající zařízení jsou beztak již integrovaná do sítě prostřednictvím stávajícího systému MDE/BDE. Tam, kde je to možné a potřebné, se navíc použije IoTconnector.“

Vedle výměny dat nabízí rozhraní také služby NETservice, SERVICEcamera pro vizuální podporu vzdáleného servisu a CELOS MESSENGER jako základní vstup do kontroly a statistického vyhodnocení stavu strojů. Manuální pracoviště jsou integrovaná do oběhu dat a plánů pomocí mobilních terminálů.

CELOS - DIGITAL MONITORING

Digital monitoring

OPTIMALIZUJTE SVÉ PROCESY KOMPLEXNĚ A DLOUHODOBĚ POMOCÍ MONITORINGU

„Digitální monitoring je ideálním vstupem do digitální transformace!“ Dr. Holger Rudzio, jednatel společnosti DMG  MORI Software Solutions, je přesvědčený o tom, že digitální transparentnost zvyšuje jak jistotu plánování, tak i produktivitu firem. Tak například umožňují aplikace CELOSu MESSENGER, CONDITION ANALYZER a PERFORMANCE MONITOR komplexní digitální analýzu výrobního procesu a urovnávají tak cestu k novým perspektivním oblastem, jako například prediktivní údržbě.

CELOS MESSENGER vizualizuje centrálně aktuální stav strojního parku a dokáže na mobilních zařízeních zobrazit specifické informace o strojích, například provozní stav, aktuální NC-program nebo čítač obrobků.

Touto cestou lze zredukovat prostoje a zvýšit produktivitu. Kromě toho lze pomocí informací o dobách práce strojů, prostojích nebo poruchách určit hospodárnost zakázek. Souběžně vizualizuje a analyzuje CELOS CONDITION ANALYZER na základě dat ze senzorů stav stroje dle jednotlivých komponentů, což je možno využít pro podporu preventivní údržby.

CELOS PERFORMANCE MONITOR nakonec umožňuje záznam, analýzu a vizualizaci celkové efektivity zařízení se zohledněním disponibility strojů a kvality dílů. V souhrnu to jsou velmi cenné informace, říká Dr. Rudzio.

Nejvyšší hodnotu ovšem lze získat komplexním vyhodnocením všech poznatků. Tak lze například vyhodnotit náběhovou křivku nových strojů a kvantifikovat užitek z doplňkových digitálních produktů, například CAM systémů DMG MORI. Každopádně se tak informace přeměňují v znalosti, a na základě znalostí lze komplexně a dlouhodobě optimalizovat postupy a procesy.

INTEGROVANÁ DIGITALIZACE

Průchozí digitalizace od plánování a přípravy práce přes výrobu až po monitoring a servis.

DMG MORI je průkopníkem digitalizace v oblasti výroby obráběcích strojů. Pod heslem Integrovaná digitalizace prezentuje tento technologický lídr v podobě CELOSu verze 5 postupný vstup do prosíťované výroby. V podobě 27 aplikací CELOSu nabízí četná vysoce moderní a intuitivní řešení pro vyšší efektivitu podél celého řetězce tvorby hodnot. Tato sada digitálních nástrojů nabízí jak menším společnostem snadný a harmonický vstup do digitalizace, tak i modulární řešení pro velké podniky. Na všech již dodaných strojích s CELOSem může servisní technik DMG MORI provést upgrade CELOSu. DMG MORI tak nabízí průchozí digitalizační strategii pro celou oblast výroby.

CELOS MESSENGER
CELOS CONDITION ANALYZER
CELOS PERFORMANCE MONITOR

CELOS MESSENGER

INTEGRATED DIGITIZATION

Zredukujte prostoje a zvyšte produktivitu

  • Zobrazení stavu prosíťovaných strojů „live“
  • Vyhodnocení doby práce, prostojů a poruch
  • Hlášení o změnách stavu strojů v podobě e-mailu nebo SMS

CELOS CONDITION ANALYZER

INTEGRATED DIGITIZATION

Záznam a analýza dat strojů a signálů z procesu se zpětnou vazbou v reálném čase

  • Záznam, uložení, analýza a vizualizace dat ze senzorů strojů
  • Analýza jednoho nebo více strojů bez ohledu na jejich polohu, např. pro brzkou identifikaci poruch
  • Ideální doplněk k paketu senzorů DMG MORI pro Průmysl 4.0 

CELOS PERFORMANCE MONITOR

INTEGRATED DIGITIZATION

Na konkrétním umístění nezávislý záznam, analýza a vizualizace disponibility a efektivity strojů cestou bezprostřední zpětné vazby z výroby

  • Měření klíčových výkonnostních ukazatelů (např. OEE)
  • Analýza výkonnosti podle zakázek
  • K dispozici na strojích, PC, tabletech a smartphonech
INTEGRATED DIGITIZATION