Academy

ROZHOVOR – DMG MORI ACADEMY

“VAŠE Č. 1 PRO ŠKOLENÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ”

Již déle než 25 let nabízí DMG MORI Academy výrobně-technické know-how, dnes již na 13 místech po celém světě. Modulárně sestavené kurzy pro zákazníky a servisní techniky, odborné kvalifikace a kooperace se vzdělávacími institucemi patří stejně tak k nabídce jako podpora soutěží WorldSkills a – jako nejnovější doplněk – konzultantské aktivity v rámci nově zřízených středisek Additive Manufacturing Excellence Center. Jan Möllenhoff, jednatel DMG MORI Academy, hovoří o vývoji největší CNC akademie světa a o jejím významu v rámci koncernu.​​​​​​​

Academy

Pane Möllenhoffe, jak lze zařadit DMG MORI Academy do portfolia produktů a služeb DMG MORI?​​​​​​​

Také, anebo právě nejmodernější CNC stroje vyžadují vysokou míru know-how, aby se jejich potenciál možných řešení pro výrobu daly plně využít. Právě na to cílíme s naší modulární nabídkou kurzů. Našim koncovým zákazníkům zprostředkováváme základy programování, seřizování a obsluhy našich strojů. V rámci rozšiřujících kurzů nabízíme další znalosti, například z oboru měřicích dotyků nebo transformace rovin. Další školení pro experty, která se soustřeďují na komplexní frézařsko-soustružnické, soustružnicko- -frézovací nebo 5osé simultánní obrábění, kompletují naši nabídku.

K těmto kurzům pak přistupují školení servisu, ve kterých vzděláváme až 80 procent našich vlastních servisních techniků DMG  MORI, také však pracovníky zákazníků. Tak například při dvoudenním kompaktním kurzu se učí seřízení stroje po lehčí kolizi. Servisní školení sahají zčásti tak daleko, že pracovníci údržby zákazníka pak dokáží samostatně zvládnout většinu údržby a oprav. Tato úspora času samozřejmě zvyšuje disponibilitu stroje.

Jak se nabídka DMG MORI Academy rozvinula, vycházejíc z klasických školení?

Už brzo jsme začali předávat naše know-how formou kvalifikačních kurzů pro osoby hledající práci, které jsou součástí veřejné podpory. Absolventi pak v rámci zprostředkování nebo přenechání personálu nacházejí práci u zákazníků společnosti DMG MORI. Více než 85 procent nezaměstnaných díky této kvalifikaci najde práci.  

Worldskills

Kromě toho řešíte nedostatek odborných pracovníků již v oblasti vzdělávání …

Přesně. Po celém světě máme 18 pracovníků, kteří poskytují poradenství výhradně vzdělávacím institucím a kvalifikačním oddělením v průmyslu, a to na téma vybavení a koncepce pro moderní vzdělávání v oboru CNC. Toto téma získává v Evropě stále více na významu, také však v rychle se rozvíjejících zemích jako Rusko, Čína a Indie. Nabízíme učilištím, odborným školám i univerzitám a vzdělávacím pracovištím v průmyslu celá řešení „na klíč“, která zahrnují vhodné obráběcí stroje a inovativní programovací software stejně jako učební pomůcky a semináře pro výchovu školitelů.

Do jaké míry profitují vzdělávací instituce z takových řešení „na klíč“?

Jako technologický lídr zajišťuje DMG  MORI těmito projekty vzdělávání zaručující budoucnost. Dobrým příkladem zde jsou speciální kvalifikační nabídky pro Průmysl 4.0 a digitalizaci vzdělávání. 

Celosvětová aktivita ukazuje, že podpora mladé generace je globálním tématem. To zapadá do angažmá při Mistrovství světa profesí …

Absolutně. Už dlouho podporujeme jak WorldSkills Germany, tak i WorldSkills International – tu druhou soutěž od r. 2016 jako Global Industry Partner. Chceme podobně jako v r. 2017 v Abu Dhabi (SAE) vybavit také Mistrovství světa profesí 2019 v Kazani (Rusko) našimi CNC soustruhy a frézovacími stroji a poskytovat tam technickou podporu.

Do nové technologické oblasti vstupujete spoluprací se středisky Additive Manufacturing Excellence Center. Jakou úlohu má DMG MORI Academy tam?

Aditivní výroba s práškovou tryskou nebo v práškovém loži nabízí zcela nové konstrukční možnosti a tím i velkou šanci na inovativní řešení. Mnozí uživatelé sice vidí potenciál této technologie, často ale ještě nedisponují potřebnými znalostmi. Náš úkol spatřujeme v tom, že našim zákazníkům zprostředkujeme potřebné konstrukční know-how a etablujeme u nich procesní řetězce pro stroje řad LASERTEC 3D / 3D hybrid  LASERTEC SLM. Výchozím bodem je „Quickcheck Additive Manufacturing“, prověrka, při které společně se zákazníkem identifikujeme konkrétní potenciály. Následně ho podpoříme při návrhu dílů a můžeme také převzít výrobu prvních malých sérií. Kromě toho nabízíme další poradenství při zavádění této technologie, a také školení pro management, konstruktéry a pracovníky výroby. 

NEJVĚTŠÍ CNC AKADEMIE SVĚTA!

Academy
The DMG MORI Academy has over 20,000 participants a year on courses at 13 academy locations worldwide plus additional trainees on-site at customers’ premises.
Academy

FAKTA: DMG MORI ACADEMY

  • 13 high-tech školicích středisek po celém světě
  • Více než 20.000 účastníků kurzů ročně
  • Modulární nabídka školení s více než 200 kurzy
  • 85 moderních školicích strojů DMG MORI
  • 62 učeben
  • Více než 2.500 vzdělávacích institucí vybavených stroji DMG MORI