NOVINKA: OPTOMET – NA POPRVÉ DOBŘE

SOFTWARE PRO OPTIMALIZACI PARAMETRŮ

Pro nastavování procesních parametrů pro technologii práškového lože vyvinula společnost DMG MORI v kooperaci se společností INTECH softwarový produkt OPTOMET, vybavený adaptivními a učícími se algoritmy, které předem vypočtou všechny parametry potřebné pro technologii SLM – během několika málo minut. To umožňuje výpočet tloušťek vrstev a tím rychlejší a produktivnější generativní výrobu. Software OPTOMET navíc disponuje databází materiálů, která uživatelům umožňuje používat materiály jiných výrobců, aniž by je museli předem testovat. Otevřený systém také umožňuje doplňování této databáze na základě  lastních testů. OPTOMET navíc dokáže parametry upravovat pro změnu nebo optimalizaci vlastností výsledného materiálu, například tvrdosti, poréznosti a pružnosti.

CELOS pro optimální postupy v přípravě i při dokončování

CELOS pak završuje procesní řetězce kolem strojů řady LASERTEC SLM jako průchodné softwarové řešení pro CAM programování a řízení strojů. Díky němu lze požadované díly – bez ohledu na jejich komplexnost – programovat s minimálními časovými nároky externě a výsledná data pak přenášet do stroje. Svým efektivním tokem informací a intuitivní obsluhou zaručuje CELOS optimální postupy při přípravném i dokončovacím obrábění aditivně vyrobených dílů. Řada LASERTEC SLM tak díky svým otevřeným systémům umožňuje individuální uzpůsobení všech nastavení stroje a procesních parametrů, až po neomezenou volbu výrobce materiálu.

LASERTEC 12 SLM – čtyřikrát přesnější než průmyslový standard

Přesnost aditivní výroby zásadním způsobem závisí na třech parametrech: minimálním průměru ohniska paprsku, dodržení minimálních tloušťek vrstev a redukci maximální velikosti částic prášku. Právě tyto parametry zohlednila společnost DMG MORI při vývoji nového stroje LASERTEC 12 SLM a koncipovala tak vysoce přesný stroj pro generování i nejtenčích stěn. Známé a ověřené vlastnosti strojů LASERTEC 30 SLM 2. generace – práškový modul rePLUG, CELOS jako průchodné softwarové řešení, otevřenost systému a ergonomický design – platí bez výjimky i pro LASERTEC 12 SLM, takže tento nově vyvinutý model optimálně završuje portfolio DMG MORI v oblasti procesních řetězců s ADITIVNÍ VÝROBOU.

Vývojáři DMG MORI koncipovali stroj LASERTEC 12 SLM se zvláštním zřetelem na přesnost. Minimální průměr ohniska 35 μm přes celý rozsah pracovní komory umožňuje vysoce přesné vytváření nejtenčích stěn –čtyřikrát přesnější než aktuální průmyslový standard. Díky integrovanému přímému měření s rozlišením méně než 1 μm lze přesně a opakovaně generovat i nejtenčí vrstvy. Integrovaná prosévací stanice brání ještě před vstupem prášku do samotného procesu pronikání větších částic a spečenin do pracovní komory. Přívod prášku k technologickému procesu navíc probíhá v ochranné atmosféře.

Navzdory specializaci a optimalizaci na vysoce přesné generování filigránních struktur dokázali konstruktéři DMG MORI realizovat pracovní objem 125 × 125 × 200 mm – největší v této třídě přesnosti. Ergonomický návrh stroje v designu Stealth kromě toho odráží přístup, který společnost DMG MORI již mnoho let kontinuálně sleduje a optimalizuje. Díky optimální přístupnosti důležitých prvků je práce se strojem snadná a efektivní. Model LASERTEC 12 SLM navíc vychází ze stejné platformy jako LASERTEC 30 SLM 2. generace, takže je stejně robustní a kompatibilní jak s dosavadním modulem rePLUG, tak i s modulem rePLUG reSEARCH. Tímto řešením umožněná rychlá výměna materiálu do dvou hodin značně zvyšuje produktivitu stroje LASERTEC 12 SLM.

Modul rePLUG reSEARCH koncipovala společnost DMG MORI speciálně pro vývoj nových materiálů. Na rozdíl od standardního modulu rePLUG má místo velkého zásobníku prášku s uzavřeným oběhem přívod prášku z „lahví“ s podstatně menším množstvím materiálu. Tak je zajištěné snadné čištění systému, což přináší časové výhody zejména při pokusech s mnoha druhy materiálů a taky redukuje nebezpečí křížové kontaminace na minimum. Nadbytečný prášek se rovněž zachycuje v nádobě, odkud se po externím prosetí může opět použít.

OPTOMET - First time right

OPTOMET

UZPŮSOBENÍ VLASTNOSTÍ PRÁŠKU

 • Neomezený výběr Výrobce materiálu – bez další potřeby výzkumu a vývoje
 • Bez ztráty kvality Redukce materiálových nákladů díky recyklaci prášku

VYSOCE PŘESNÉ SELEKTIVNÍ LASEROVÉ TAVENÍ

LASERTEC 12 SLM

 • Čtyřikrát přesnější než aktuální průmyslový standard: průměr ohniska 35 μm
 • Největší pracovní objem této třídy přesnosti: 125 × 125 × 200 mm
 • Práškový modul rePLUG pro bezpečnou výměnu prášku za méně než dvě hodiny

ÚSPORA ČASU 90 % A NOVÉ GEOMETRIE DÍKY SELEKTIVNÍMU LASEROVÉMU TAVENÍ

Společnost STB-Service Technik Beratung GmbH, založená 1994 v braniborském městě Strausberg, je zkušeným výrobcem speciálních
těsnění pro čerpadla, kompresory, dmychadla a turbiny. Odběratelé přicházejí například z naftového a plynařského průmyslu. Produktové portfolio kromě toho zahrnuje i kluzné plochy pro těsnění s kluznými kroužky. Své produkty dodává společnost zákazníkům v Evropě, USA i Asii. Spektrum služeb dále zahrnuje opravy a repase technických zařízení. Když STB již od r. 2012 využívá obráběcí stroje DMG MORI, následoval na podzim r. 2018 se strojem LASERTEC 30 SLM 2. generace vstup do aditivní výroby.

„Chceme naše zákazníky podporovat individuálními řešeními,“ popisuje filozofii rodinného podniku Robin Riedel, jednatel společnosti v druhé generaci. Cesta k optimálnímu řešení začíná již ve vývoji produktů. „Tam profitujeme z našich zkušeností z práce s koncovými zákazníky a z našeho know-how v oblasti konstrukce a výroby.“ Výkonné obráběcí stroje, které spolehlivě zaručují konstantní kvalitu výroby, jsou pro STB alfou a omegou. „DMG MORI je zárukou perspektivních CNC technologií a přesvědčuje nás svým širokým spektrem produktů. Zejména nabídka v oblasti aditivní výroby kovových dílů je perfektním doplněním výroby STB,“ odkazuje Robin Riedel na stroj LASERTEC 30 SLM 2. generace, který byl instalován minulý podzim.

Aditivně vyrobený díl nahrazuje několik dílů zhotovených běžnými technologiemi
Selektivní laserové tavení umožňuje společnosti STB aditivní výrobu vysoce komplexních obrobků. „Právě při vývoji nových produktů nám tato technologie poskytuje výhodu, protože nemusíme napřed nechat vyrobit formu pro odlitek, což se vyplatí až při větších počtech kusů. Úspora času dosahuje 90 procent.“ Kromě toho má technologie SLM potenciál, který přesahuje možnosti klasického obrábění: „Pouze s konvenčními postupy by takto kompaktní konstrukce proprostě nebyly možné,“ vysvětluje Robin Riedel na příkladu nerezové skříně, kterou je nutno po výrobě v práškovém loži doobrobit pouze na několika místech. Tak lze jedním aditivně zhotoveným dílem nahradit hned několik dílů vyrobených běžnými technologiemi. „Finanční výhoda pro zákazníka je v takových případech obrovská.“

PRÁŠKOVÝ MODUL rePLUG PRO RYCHLOU A BEZPEČNOU VÝMĚNU MATERIÁLU
Pro zakoupení stroje LASERTEC 30 SLM 2. generace hovoří několik důvodů. Na jedné straně existuje s dodavatelem dlouhý a dobrý obchodní vztah, říká Robin Riedel: „Pro nás je výhodou, když pro celý strojní park máme pouze jednoho kontaktního partnera.“ Také po stránce technologie stroj s práškovým ložem přesvědčil. „Rychlá výměna prášku pomocí výměnného modulu rePLUG je produktivním, pro uživatele příjemným a především bezpečným řešením.“ Díky uzavřenému oběhu prášku nemohou částice uniknout mimo. STB zatím na stroji LASERTEC 30 SLM 2. generace obrobky vyrábí z nerezu, dorazily však již první poptávky na díly z Inconelu.

Využívat s technologií SLM nové tržní potenciály
S odbytovými pobočkami v Brémách, Šanghaji a USA se společnost STB v posledních letech silně rozrostla. „Nové technologie, jako například selektivní laserové tavení, tento růst podporují,“ ví Robin Riedel. Velkou šanci na další rozvoj podnikání vidí v rychlé výrobě nově vyvinutých dílů a v konstrukci zcela nových geometrií: „Jsme optimističtí, že si tímto způsobem zpřístupníme nové tržní potenciály.“ „Na strojí LASERTEC 30 SLM nyní můžeme vytvářet geometrie, které takto kompaktně doposud prostě nebylo možno vyrobit. A vyrobíme je až o 90 % rychleji.“

LASERTEC SLM

rePLUG – PRÁŠKOVÝ MODUL PRO VÝMĚNU MATERIÁLU DO 2 HODIN

 • Automatizovaná manipulace s práškem a uchovávání prášku v ochranné atmosféře
 • Pro každý materiál vlastní modul rePLUG – libovolné rozšiřování palety materiálů díky modulárnímu výměnnému systému
 • Výměna za méně než 2 hodiny bez nebezpečí kontaminace mezi různými materiály
 • Bezpečná práce s práškem díky integrovanému perifernímu zařízení vč. recyklace prášku
 • Vyšší efektivita díky integrované recyklaci prášku
 • Vysoká autonomie procesu díky výkonnému dvojitému filtračnímu zařízení (výměna filtru bez přerušení procesu) a velkému zásobníku (bez potřeby manuálního doplňování během procesu)