WERKBLiQ ‒ Platforma pro nejmodernější údržbu

Dalším milníkem v rámci strategie digitalizace byla akvizice DMG MORI společnosti WERKBLiQ GmbH z Bielefeldu v říjnu 2017, včetně týmu 20 lidí. WERKBLiQ zůstává nezávislou společností a nabízí platformu pro údržbu nezávislou na výrobci, v rámci které jsou všichni účastníci procesu údržby vzájemně propojeni.

Poruchy strojů a neplánované prostoje patří v rámci průmyslových výrobních řetězců mezi obzvláště citlivé problémové oblasti. Ty se stávají ještě kritičtější v souvislosti se stále kratšími termíny plánování a vzhledem k trendu individualizované hromadné výroby. V této souvislosti získávají služby a údržba zásadní význam.

WERKBLiQ digitalizuje servis a údržbu 

S 15 různými moduly, Dr. Busse a jeho tým nabízí průmyslu komplexní nástroj pro efektivnější a jednodušší organizaci celého procesu údržby. Vedle vizualizace vnitřních procesů umožňuje platforma přímou komunikaci se všemi účastníky procesu údržby. Na této společné platformě společně pracuje již 200 uživatelů s více než 150 stroji a mají naplánováno více než 5 000 operací údržby.

Zrychlení a optimalizace komunikačního toku a informací 

„Platforma WERKBLiQ digitalizuje a výrazně zrychluje celý proces údržby,“ slibuje Dr. Busse. Začínáme s integrovaným monitoringem a kontrolou rutinních činností, pokračujeme plánováním, organizací a implementací všech technických a administrativních postupů až po kontrolu, údržbu, opravu a zdokonalování výrobních systémů. „Naše platforma je celkově přesvědčivá,“ říká Dr. Busse ve prospěch svého systému. „Jednoduchá ve své použitelnosti, komplexní ve svých funkcích a přesvědčivá z hlediska výhod pro zákazníky.“

Snadné začít

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít, je standardní tablet, aktuální prohlížeč a přístup k internetu. WERKBLiQ již dostupný jako aplikace na strojích DMG MORI vybavených systémem CELOS V5, takže uživatel má digitální řídicí centrum údržby přímo na svém stroji.

Automatický přenos dat pomocí NETboxu nebo manuální zadání příslušných operací v protokolu stroje zajistí, že se nikdy žádná informace neztratí. Chronologický přehled všech dat z údržby s funkcí upomínky a kontrolními seznamy znamenají, že je uživatel vždy připraven na další audit.

V případě vážného selhání stroje, které nelze odstranit interně, může uživatel platformy WERKBLiQ zavolat servisního technika přímo ze stroje prostřednictvím softwarové platformy. Automatický přenos všech detailů a historie stroje minimalizuje dotazy a zbytečné servisní služby. Prostřednictvím této platformy lze dokonce odesílat dotazy a objednávky náhradních dílů. Jinými slovy, WERKBLiQ nabízí všestranný úplný balíček údržby bez starostí.

Od zdola nahoru „Path of Digitization

Jedinou další otázkou je, jak WERKBLiQ zapadá do digitálního světaDMG MORI. Dr. Busse věří, že customizovaná strategie zdola nahoru platformy WERKBLiQ dokonale harmonizuje s DMG MORI „Path of Digitization“. Podle něj bude rok 2018 věnován integraci firemní end-to-end integraci digitálních zákaznických procesů Skupiny DMG MORI. „Jakmile se obsluha stroje a DMG MORI jako servis spojí v rámci společné platformy, bude mnohem rychlejší a jednodušší servisní služby objednávat, kontrolovat a dokumentovat. V budoucnu bude také efektivněji a transparentněji řešena celá správa náhradních dílů.“

Kardiostimulátor digitalizace

Společnost bude pracovat s DMG MORI a novou platformou ADAMOS, aby rozvíjela a harmonizovala informační a komunikační standardy pro průmyslový internet.

Hlavní body digitální platformy
Přidaná hodnota pro obsluhu strojů
Přidaná hodnota pro servisní partnery

Hlavní body digitální platformy 

 • Vyšší procesní rychlost 
 • Minimalizace poruch médií
 • Individualizace a přístup nezávislý na umístění
 • Velká využitelnost

Přidaná hodnota pro obsluhu strojů

 • Snadná dokumentace – vždy připraveni k auditu
 • Všechny relevantní informace jsou k dispozici přímo na stroji
 • Integrace celé dílny
 • Lepší rozhodnutí vyplývající ze systematické analýzy

Přidaná hodnota pro servisní partnery

 • Získejte možnost více servisních dotazů
 • Hladká komunikace
 • Kalendář pro jasné plánování servisu
 • „Digitální vizitka“