Integrovaná digitalizovaná řešení 

Téma Průmyslu 4.0 nadále dominuje stavbě obráběcích strojů i při vstupu do nového roku, kdy se DMG MORI rozvíjí díky ještě většímu krouticímu momentu do partnera dodávajícího řešení na klíč. CELOS, například, nabízí modulární 360° portfolio řešení pro integrovanou digitalizaci továrny – strojů, procesů a služeb.

Od úspěchu k úspěchu prostřednictvím digitalizace

„Jaká je výhoda horizontální integrace v digitálních hodnotových řetězcích, když na internetu závislý ERP systém neví nic o tom, co se děje ve výrobě?“ Dr. Holger Rudzio, ředitel DMG MORI Software Solutions, nepokládá tuto otázku bezdůvodně, poněvadž pro něj je dílna centrálním bodem veškeré digitalizace. Podle jeho názoru velký přínos spočívá ve skutečnosti, že digitální transformace lze provádět postupně, tj. „zdola nahoru“ namísto „shora dolů“, od obrábění k  digitálním pracovním tokům a až po úplné propojení digitálních továren. Jeden projekt za druhým – a od jednoho úspěchu ke druhému!

Digitální „Toolboxy“ pro velké i malé výrobce

Tato perspektiva se odráží v iniciativě „Path of Digitization“, kterou DMG MORI prohlásila za své poslání pro sebe i své zákazníky. Jedná se o hlavní princip, který se v poslední době nesmírně rozšířil a zahrnuje množství digitálních inovací a průkopnických projektů. Od ledna 2018 budou ve větších předváděcích centrech DMG MORI zavedeny „digitální továrny“, na nichž se bude zákazníkům živě demonstrovat přínos přidané hodnoty horizontální integrace.

Digitální zásobníky nástrojů byly vytvořeny v DMG MORI na základě inovací a v rámci na budoucnost orientovaných iniciativ. To umožní jednak jednoduchý a harmonický vstup do digitalizace menším společnostem a současně to nabízí velkým společnostem integrální a modulární operabilitu.

Konzistentní digitalizace pracovních postupů

Od jara 2018 se bude zájem v rámci systému CELOS verze 5.0 soustředit na end-to-end digitální pracovní tok – od plánování přes přípravu až po sledování výroby. Balík aplikací CELOS APP „Digital Planning“1, například, umožňuje efektivní uspořádání příkazů podléhajících nejrůznějším požadavkům. Aplikace pro plánování výroby nabízí uživatelům rozhodující výhodu vyšší efektivity a spolehlivosti na dílně. Podle Dr. Rudzia je cílem integrovaná konektivita ERP systémů, digitálního plánování výroby a terminálově řízené dílenské výroby. „V kombinaci s plánováním výroby taková konzistence přispívá ke kontinuální optimalizaci procesů,“ říká Dr. Rudzio. Ta zase snižuje dobu potřebnou k nastavení výroby a mrtvé doby a zajišťuje udržitelné zvyšování produktivity. Přidaná digitální transparentnost také povede ke zvýšení spolehlivosti plánování.

1Digital Planning umožňuje end-to-end plánování výroby zakázek a zahrnuje aplikace CELOS APP Production Planning, Job Scheduler, Job Manager a Job Assistant. 

Plánování výroby s pokročilým plánováním a termínováním

Hlavní body

 • Inteligentní plánovací nástroj pro výrobu
 • Vyšší transparentnost pro okamžité zvýšení produktivity
 • Optimalizace průchozí doby a velikosti šarží
 • Vizualizace kapacitních rezerv
 • Plánování údržby
 • BDE/MDE zpětná vazba
 • Interfacy pro přenos objednávek z ERP systémů

„Digital Tooling“2 je další balíček pro pracovní tok. Všechny informace o nástroji potřebné pro výrobní proces lze řídit centrálně s balíkem aplikací CELOS APP: NC programování a simulace, stejně jako výběr nástrojů, skenování a zakládání, přičemž k datům nástroje mají současně přístup různé systémy. Kromě toho jsou všechna data související s výrobou uložena v centrální databázi správy nástrojů a vytvářejí transparentní a bezproblémovou historii nástrojů. 

2Digital Tooling realizuje integrální správu nástrojů a zahrnuje aplikace CELOS APP Tool Handling, Tool Agent a Tool Analyzer. 

Digital tooling ‒ tři aplikace  CELOS APP pro digitalizovanou správu nástrojů

Tool agent

 • Tvorba a správa digitálních nástrojů
 • Nastavení parametrů nástroje
 • Záznam přednastavených dat

Tool analyzer

 • Analýza zaznamenaných nástrojových a procesních dat

Tool handling

 • Lepší manipulace s fyzickými nástroji (zakládání a vyndávání)
 • Identifikace a přizpůsobení digitálních a fyzických nástrojů

CELOS – Simplified machine operation. Integration of machine.

Monitoring s přidanou hodnotou

Balíček aplikací „Digital Monitoring“ 3 vizualizuje všechny důležité informace v digitální továrně za účelem větší transparentnosti ve výrobě. Aplikace CELOS APP Condition Analyzer nabízí zachycení, ukládání, analýzu a vizualizaci dat ze senzorů umístěných na stroji. CELOS APP pak umožňuje následnou analýzu několika strojů, např. pro včasné rozpoznání poruchy stroje. Performance Monitor také zobrazuje současnou dostupnost a efektivitu stroje nezávisle na umístění. Tímto způsobem aplikaceCELOS APP vytváří transparentnost a možnosti kontroly s ohledem na základní výrobní parametry – tzv. Key Performance Indicators (KPIs).

Existuje také řada možností rozšíření. S aplikací CELOS PROtab přináší DMG MORI do propojené výroby mobilního asistenta. Zákazníci DMG MORI budou v budoucnu s pomocí tohoto průmyslového standardu rovněž využívat funkce CELOS na starších strojích a na strojích od jiných výrobců. Kromě toho s novým systémem serviceCAM v kombinaci s NETSERVICE 4.0 APP lze do konferenčního chatu importovat i reálné snímky. 

3Digital Monitoring vizualizuje všechny relevantní informace o procesech a strojích v digitální továrně a může obsahovat následující aplikace CELOS APP: Messenger, Condition Analyzer a Performance Monitor. Data z aplikací Production Planning a Tool Analyzer lze vizualizovat a aplikaci Cockpit lze používat jako vizualizační obrazovku (dashboard) pro všechny zmíněné aplikace.

Digital monitoring – Kompletní výrobní proces v kostce

Cockpit

 • Vizualizace relevantních strojových dat z aplikací CELOS APP Messenger, Condition Analyzer, Performance Monitor, Production Planning & Tool Analyzer

Messenger

 • Nárůst produktivity prostřednictvím okamžité detekce nečinnosti

Condition Analyzer

 • Záznam a analýza strojních dat s přímou zpětnou vazbou pro maximální produktivitu stroje 

Performance Monitor

 • Na místě nezávislý záznam, analýza a vizualizace dostupnosti stroje a efektivity prostřednictvím přímé zpětné vazby z výroby

Všechno na první pohled

CELOS COCKPIT je mostem mezi všemi stroji ve výrobním prostředí. Je místem, kde se vše schází pro výrobu relevantní informace, jak ze strojů DMG MORI, tak i ze strojů třetích stran. Poskytuje uživatelům holistický přehled o stavu na dílně ‒ a, s ohledem na příslušné digitální pracovní postupy od DMG MORI, dokonce i informace o objednávkách a poruchách (včetně úzkých míst, období nečinnosti, příčinách a zbývajících časech běhu).

Od dubna 2018 všechny stroje DMG MORI s řízenímSIEMENS, HEIDENHAIN a MAPPS (s výjimkou strojů řadySLIMline) budou dostupné s CELOS verze 5.0. Existující stroje se staršími verzemi CELOS lze aktualizovat na nejnovější softwarové standardy.

Aktualizaci CELOS verze 5.0 provádí servisní oddělení DMG MORI prostřednictvím aktualizačního disku. Nastavení dat a komunikace zůstávají nedotčené. Při uvedení nové verze do provozu každý zákazník obdrží základní školení o nových funkcích.

ADAMOS usnadňuje digitalizaci na klíč

DMG MORI implementovala klíčový prvek CELOS digitální továrny prostřednictvím digitalizace dílenské výroby. Pro další rozšíření digitalizace DMG MORI ustanovila ve spolupráci s partnery z oblasti strojírenství a IT IIoT iniciativu ADAMOS.

ADAMOS je důležitou součástí naší „Path of Digitization“, protože nám poskytuje ještě větší svobodu sami si určovat a aktivně formovat digitalizaci,“ vysvětluje Dr. Rudzio strategický význam IIoT iniciativy.

Porovnává základní situaci se situací ve světě PC: „Kde je obsažen ´Intel inside´, my máme ADAMOS – a tam, kde na počítačích fungují Windows, instalujeme CELOS.“ DMG MORI spolupracuje v rámci iniciativy ADAMOS se silnými partnery, jako jsou Dürr, Zeiss, ASM, Engel a Software AG a další budou následovat.

DMG MORI začala s aplikačním řídicím prostředím a operačním systémem CELOS APP. Již v továrně lze naplánovat a vizualizovat databázové procesy v end-to-end režimu s aplikací CELOS manufacturing. Díky systému ADAMOS může nyní CELOS expandovat do otevřené sítě a na digitální trh strojírenského průmyslu. Dr. Rudzio to shrnuje: „Nyní můžeme našim zákazníkům nabízet digitální služby pro všechny aspekty strojů, digitalizovat celý řetězec výrobního procesu a díky ADAMOSu můžeme úspěšně navrhovat výrobní postupy pro naše zákazníky integrálně od konce do konce s 360° přístupem!“

ADAMOS ‒ ADAptive Manufacturing Open Solutions

S iniciativou ADAMOS se CELOS rozvinul do digitálního tržiště, takže DMG MORI může nabídnout svým zákazníkům integrované, digitální a otevřené konečné řešení pro maximální bezpečnost, transparentnost a efektivitu v digitální továrně.

Strojírenský průmysl tvaruje digitalizaci

FAKTA

 1. Globální aliance: DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS, ASM a Engel spojují své síly v iniciativě ADAMOS pro Průmysl 4.0 a jsou otevřeni dalším partnerstvím.
 2. Otevřená platforma: IIoT platforma ADAMOS je na výrobci nezávislá a spojuje špičkovou technologii IIoT s pokročilými průmyslovými znalostmi.
 3. Široké portfolio aplikací: ADAMOS App Factory Alliance se zaměřuje u svých partnerů na technologické znalosti a znalosti specifické pro dané odvětví za účelem rychlého a společného vývoje aplikací
 4. Digitální trhy: Partneři propagují své digitální kompetence směrem ke svým zákazníkům a na jednotlivých trzích pod identitou své vlastní značky (například CELOS powered by ADAMOS)
 5. Silné nastavení: ADAMOS GmbH a ADAMOS App Factory Alliance odstartovaly 1. října 2017 s přibližně 200 odborníky, 5 digitálními tržišti a více než 30 aplikacemi
 6. End-to-end: s iniciativou ADAMOS DMG MORI nabízí svým zákazníkům, partnerům a dodavatelům kompletní digitalizační strategii.

World market leaders combine strengths in ADAMOS