LASERTEC SLM

Aditivní výroba způsobila revoluci v obrábění kovů

Nekonečně opcí

 • Konformní kanály nabízejí revoluční možnosti chlazení, např. nástrojů pro vstřikovací formy, a minimalizují výrobní cykly.
 • Integrované kanály snižují tepelné zatížení vysoce namáhaných vodicích lopatek ve spalovacích komorách motoru. To maximalizuje účinnost a snižuje spotřebu paliva.
 • Aditivní metody výroby korunek a můstků se používají již od roku roce 2005 v dentální technice.
 • Dokonce i nejvíce komplexní hydraulické nebo pneumatické ventily lze vyrobit flexibilně s minimální spotřebou materiálu.
 • Funkční prototypy lze postavit přes noc s použitím sériových výrobních materiálů. Čas potřebný k vývoji se snižuje o týdny nebo i měsíce.

Pokud zde byly nějaké pochybnosti, zda by aditivní výroba mohla v kovoobrábění dosáhnout přechodu do průmyslové implementace, pak byly v listopadu 2017 na Formnextu zodpovězeny bez jakýkoliv pochybností. Budoucnost je téměř na dosah – také díky DMG MORI! 

Různí poskytovatelé vystavovali na veletrhu ve Frankfurtu nové stroje a koncepce, zejména trendové stroje a exponáty pro výrobu budoucnosti. Co se také ukázalo při prohlídce veletržních hal: jako jeden z mála výrobců v této oblasti se DMG MORI představila návštěvníkům se širokým spektrem možností pro další rozšíření aditivní výroby. 

Jako průkopník v aditivní výrobě společnost využila integrované procesní řetězce, aby ukázala výrobcům svoji procesní odbornost jak v technologii práškového lože, tak i práškové trysky. Výchozím bodem pro tuto aditivní revoluci je extrémně jemný práškový materiál s průměrem zrna jen několik μm. 

Aditivní výroba „made by“ DMG MORI 

Co se týče systémů, DMG MORI nabízí zákazníkům dvě z nejvýznamnějších současných metod aditivní výroby pro kovové součásti z jednoho zdroje. Tyto metody mají tři souvislé procesní řetězce, z nichž každý je založen na technologii stroje a softwaru pro práškové lože, resp. práškovou trysku.

 1. Čilý vývoj produktu ‒ Vývoj produktů je trvale urychlován prostřednictvím digitálního procesního řetězce od návrhu až po výrobu
 2. Výroba bez použití nástrojů ‒ Tento způsob výroby umožňuje výrazné snížení výrobních nákladů a času
 3. Funkční integrace ‒ Větší povrchová plocha vede k lepšímu chlazení součásti
 4. Komplexní geometrie ‒ Lze vyrobit ostré přechody, nepříjemné tvary i záporné úhly, kterých je téměř nemožné dosáhnout jiným způsobem
 5. Příprava práce ‒ Optimální interakce optimalizace parametrů a stroje s interně vyvinutým vývojářem RDesigner
 6. Integrální design ‒ Tento nový design spojuje 22 běžných komponent, těsnění a konektorů
 7. Lehká konstrukce ‒ Integrovaná voštinová konstrukce umožňuje výrazné snížení hmotnosti komponentů, zatímco tuhost součásti se téměř nezmění
 8. Funkční integrace ‒ Lze například vytvořit komplexní vnitřní kanály, kterými proudí chladicí kapalina nebo procesní plyny

LASERTEC 30 SLM ‒ Patentovaný pro nejlepší kvalitu

Stroj LASERTEC 30 SLM umožňuje aditivní výrobu v práškových ložích se stavěným objemem 300 × 300 × 300 mm (X / Y / Z) – včetně přípravy prášku.

Hlavní body

 • Aditivní výroba se stavěným objemem 300 × 300 × 300 mm
 • Vláknové laserové zdroje specifické pro danou aplikaci od 400 wattů do 1 kilowattu
 • Vysoce přesná stavba 3D součástí s tloušťkou vrstvy mezi 20 a 100 μm
 • Minimální provozní náklady: spotřeba argonu pouze 70 l/h
 • Integrovaná recyklace prášku pro ještě větší účinnost a lepší manipulaci s práškem
 • Rychlejší výměna prášku s vyměnitelnými práškovými moduly
 • Kompletní softwarové řešeníCELOS SLM z CAD souboru (RDesigner) pro řízení procesu pomocí standardizovaného uživatelského rozhraní
 • Optimální procesní řetězec s následným zpracováním na DMG MORI HSC nebo DMU frézovacích centrech pro absolutní přesnost komponent a dokonalé povrchy

Additive Manufacturing with Selective Laser Melting

Řízení ‒ Pracovní tok SLM technologie – Pokrok digitalizace

LASERTEC SLM

LASERTEC 3D hybrid: Dokončená kvalita dílů na jedno nastavení

DMG MORI před čtyřmi lety úspěšně vstoupila na trh se stroji řady LASERTEC 3D hybrid , které kombinují laserové depoziční navařování a subtraktivní obrábění. Tento koncept se využívá v obou strojích ‒ LASERTEC 65 3D hybrid s přídavným 5osým frézováním a LASERTEC 4300 3D hybrid, který kombinuje laserové depoziční navařování se soustružnicko-frézovacími operacemi v 6 osách. Oba stroje jsou navrženy pro výrobu poměrně velkých komponent, jako jsou složité součásti turbín.

Aditivní týmový hráč pro zpracovatelský průmysl

DMG MORI nyní jedinečně modernizuje své portfolio se stroji LASERTEC 3D hybrid a pracuje na vývoji kompletního sortimentu pro aditivní výrobu. Zatímco stroj LASERTEC 65 3D byl navržen čistě pro laserové depoziční navařování velkých součástí, stroj řady LASERTEC SLM rozšířil nabídku produktů pro metodu práškového lože využitím selektivního tavení laserem. Poněvadž jsou v aditivní výrobě týmovými hráči, tyto dvě inovace spolu s high-tech stroji z nabídky produktového portfolia DMG MORI nabízejí mnoho možností pro plné průmyslové zpracování.

LASERTEC SLM: Revoluční stroj s práškovou technologií

Stroje LASERTEC SLM jsou v současnosti největšími taháky. U metody práškového lože se na spodní plošinu aplikuje tenká vrstva prášku. Kontinuální laserový paprsek pak taví aplikovaný prášek v naprogramovaných polohách v cyklech opakujících se po 10 μs. 

Poté, co se zpracují všechny pozice na vrstvě, plošina se sníží podle požadované tloušťky vrstvy (mezi 20 a 100 µm). Tento proces se opakuje, dokud není komponenta zcela vybudována. Když se dokončený obrobek uvolní z práškového lože, přebytečný prášek prochází skrz síto zpět do práškového kontejneru, aby se mohl znovu použít.

LASERTEC 65 3D hybrid

PrincipSLM  ‒ Funkční princip práškového lože

Stroj LASERTEC 30 SLM nabízí objem stavění 300 × 300 × 300 mm, uvnitř kterého lze aditivně vyrobit všechny tvary obrobků.
 1. Inertní plyn (argon) 
 2. Povlakování 
 3. Nádrže na prášek
 4. Snižování pracovní plochy 
 5. SLM komponenta
 6. Práškové lože 
 7. Laserový svazek

Celostní softwarové řešení pro metodu práškového lože 

DMG MORI nabízí také komplexní softwarové řešení s CELOS SLM pro CAM programování a řízení stroje v jednom balíku a se standardizovaným uživatelským rozhraním. K naprogramování komponent ‒ bez ohledu na jejich složitost ‒ lze s minimálními výdaji použít na míru přizpůsobené a standardizované uživatelské rozhraní a data okamžitě přesunout do stroje. Drobné úpravy lze provést bez zpětných kroků a se stejným uživatelským komfortem přímo na ovládacím panelu stroje. 

Na úrovni řízení CELOS SLM nabízí adaptivní strategii expozice, která se automaticky generuje před zahájením procesu. To zabezpečuje, aby byl vstup energie do komponentu přesně řízen tak, aby během celé výroby nedocházelo k žádným ztrátám energie při skenovacích cyklech trvajících cca 20 μs. Do programování se tak zahrnou všechny parametry důležité pro výrobu, jako je rychlost skenování, výkon laseru a průměr zaostření. Tím se zabrání deformaci a tvorbě napětí v materiálu a lze tak bezpečně vygenerovat i velmi tenké horizontální nebo vertikální stěny. 

Rychle vyměnitelný modul pro výměnu prášku 

Nový práškový modul dává flexibilitu v plánování objednávek a vysokou míru využití systémů stroje LASERTEC SLM . Při výměně materiálů se musí pracovní plocha pečlivě vyčistit hned poté, co byl práškový modul odpojen a ukotven, aby se zabránilo vstupu cizího materiálu do uzavřeného práškového okruhu. Tím se snížily intervaly výměny mezi 2 prášky z přibližně 1,5 dne na přibližně 2 hodiny a umožnilo se ekonomické zpracování různých materiálů. 

Práškový modul ‒ Výměna prášku bez jakékoliv kontaminace za méně než dvě hodiny

Nový systém pro manipulaci s práškem pro výměnu materiálu za méně než dvě hodiny:

 1. Vyčistit pracovní prostor, aby nedošlo ke vstupu cizího materiálu
 2. Vložit zakotvit nový práškový modul
 3. SpustitLASERTEC 30 SLM

Výběr materiálu nezávislý na výrobci

 • AlSi 10 Mg 0,5
 • CoCrMo (ASTM F75) pro implantáty
 • CoCrMo pro zubní protézy
 • Inconel 625
 • Nerezová ocel 1.4404 (316L)
 • Titan TILOP
 • Nástrojová ocel 1.2709

Prášková tryska

Laserové depoziční navařování3D / 3D hybrid

 • Výroba velkých dílů:
  • LASERTEC 65 3D: ø 650 × 560 mm
  • LASERTEC 65 3D hybrid: ø 500 × 400 mm
  • LASERTEC 4300 3D hybrid: ø 660 × 1 500 mm
 • Vysoká rychlost stavění, v průměru 750 g/h (ocell, 90 cm³/h, LASERTEC 65 3D)
 • Stavěná vrstva, přibližně 0,8 – 1,5 mm
 • Multi-materiály a obráběníexistujících obrobků:
  • Opravy
  • Povlakování
  • Prototypování/výroba
 1. Inertní plyn 
 2. Prášek 
 3. Aplikovaný materiál
 4. Zóna připojení 
 5. Obrobek
 6. Navařovací bazén 
 7. Laserový svazek

Příklad multi-materiálů: Vrták/ropný průmysl (ø 150 × 160 mm)

 1. Nerezová ocel
 2. Inconel
 3. Karbid wolframu